Tilvalgsforsikringer på kort

Når du skal på ferie, er det rart at vide, at forsikringerne er på plads i tilfælde af sygdom eller uheld på rejsen. Når du har et Mastercard, kan du tilvælge forsikringer til kortet uanset hvilken type af Mastercard du har. Måske vil du gerne udvide din rejseforsikring til at dække hele verden eller købe en selvrisikoforsikring ved billeje.

Læs om hvilke muligheder der er her på siden, og log på netbank for at købe en forsikring. Og er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs om tilvalgsforsikringerne
Se priser for tilvalgsforsikringerne

I dette skema kan du i hovedtræk se, hvordan de enkelte forsikringer dækker. For flere detaljer henviser vi til forsikringsbetingelserne.

Tilvalgsforsikringer

 • Årsrejseforsikring - Europa

  Dækker rejser i disse lande:
  Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

  Forsikringen dækker følgende: 
  Sygdom og hjemtransport: Rimelige og nødvendige udgifter – ingen beløbsgrænse
  Overfald: Op til 250.000 kr. 
  Rejseafbrydelse: Rimelige og nødvendige udgifter
  Tilkaldelse: Max. 1 person – op til 50.000 kr. –  dækning for hotel + mad pr. dag i op til 6 dage: 1.500 kr. pr. dag
  Dækningsperiode: 60 dage (ved længere rejser dækkes kun de første 60 dage)
  Krav om betaling med kort: Nej

 • Årsrejseforsikring - Verden
  Samme som Europa – dækker bare hele verden. 
 • Afbestillingsforsikring og erstatningsrejse/feriekompensation
  Dækker perioden fra betaling af depositum for rejsen til afrejsedato. Op til 15.000 kr. per person og i alt max 45.000 kr. per hændelse (samlet rejsepris)

  Forsikringen skal være betalt, før der betales depositum for rejsen (dækker også studie- og sprogrejser max. 60 dage). Ved rejser over 60 dage dækkes kun for de første 60 dage.
 • Afbestillingsforsikring og erstatningsrejse/feriekompensation, udvidet
  Dækker perioden fra betaling af depositum for rejsen til afrejsedato. Op til 30.000 kr. per person og op til 90.000 kr. per hændelse (samlet rejsepris)

  Forsikringen skal være betalt, før der betales depositum for rejsen (dækker også studie- og sprogrejser max. 60 dage). Ved rejser over 60 dage dækkes kun for de første 60 dage.
 • Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungekort (Priority Pass)

  Bagageforsinkelse: Op til 5.000 kr. efter 4 timer – yderligere op til 2.000 kr. efter yderligere 48 timer.

  Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til den i ovenstående skema nævnte sum. Der dækkes op til 10.000 kr. pr. forsikrede indenfor 12 måneder. Dækker ikke forsinkelse af bagage på hjemrejse til bopælslandet eller ved indenrigsrejser i bopælslandet.

  • Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsikrede genstande, men alene at give forsikrede mulighed for gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler at afhjælpe et akut behov, således at rejsens formål kan gennemføres uden større vanskeligheder. Når forsikrede modtager sin bagage stilles denne, som om skaden ikke var sket og der kan ikke købes mere.

  Dækker ikke:

  • Indkøb af flere beklædningsgenstande end, hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket
  • Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over ”nødvendig og absolut påkrævet” ud fra genstandens funktionsværdi
  • Alle former for sportsudstyr, dog er sportsbeklædning dækket

  Bagagedækning: Op til 15.000 kr. per person. Dog max. 45.000 kr. per hændelse uanset antallet af personer. Forsikringen dækker forsikredes økonomiske tab for de ting, der medbringes på rejsen eller købes på rejsemålet, som følge af brand, indbrudstyveri, tyveri, ran og røveri.

  Flyforsinkelse: Op til 5.000 kr. efter 4 timer – yderligere op til 2.000 kr. efter yderligere 48 timer. Dækker ikke rejser i bopælslandet. 

  Forsikringen yder erstatning i forbindelse med:

  • Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer
  • Indstillet fly
  • Forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking.

  Erstatning:
  Forsikringen yder erstatning for rimelige og 
  nødvendige udgifter til forplejning samt eventuelle overnatninger med op til den i ovenstående skema nævnte sum pr. rejse pr. forsikrede. 

  Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen har fundet sted, og refunderes mod forevisning af originale kvitteringer 

  Lounge: Inkluderet i denne pakke er et Priority Pass, der giver adgang til et omfattende loungeprogram. Besøg i loungen koster 150 kr. per person for både indehaver af kortet samt eventuelle gæster. Antal af gæster afhænger af reglerne for den enkelte lounge. Oversigt over lounges ses her.

 • Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungekort (Priority Pass), udvidet
  Samme som basis, men indeholder 2 gratis loungebesøg pr. år. 
 • Selvrisikoforsikring billeje

  Forsikringen dækker ved leje af en (1) personbil i op til 21 sammenhængende dage, når bilen føres af forsikrede, der samtidig er anført på lejekontrakten, og har gyldigt kørekort.

  Forsikringen dækker selvrisiko på max 10.000 kr. som forsikrede har ved leje af bil og der skal være tegnet kaskoforsikring ved leje. Max. 21 dages billeje UDENFOR bopælslandet.

  Fordelen ved denne forsikring er, at der kan spares penge på kaskoforsikringen ved billeje ved at vælge en høj selvrisiko, som denne forsikring på kortet så dækker, hvis det bliver relevant.

  Vær opmærksom på, at billejen skal være betalt med kortet, for at forsikringen dækker.

 • Selvrisiko bilforsikring, udvidet

  Forsikringen dækker ved leje af en (1) personbil i op til 21 sammenhængende dage, når bilen føres af forsikrede, der samtidig er anført på lejekontrakten, og har gyldigt kørekort.

  Forsikringen dækker selvrisiko på max 20.000 kr. som forsikrede har ved leje af bil og der skal være tegnet kaskoforsikring ved leje. Dog max 40.000 kr. pr. forsikringsår. Max. 21 dages billeje UDENFOR bopælslandet.

  Fordelen ved denne forsikring er, at der kan spares penge på kaskoforsikringen ved billeje ved at vælge en høj selvrisiko, som denne forsikring på kortet så dækker, hvis det bliver relevant.

  Vær opmærksom på, at billejen skal være betalt med kortet, for at forsikringen dækker.

 • Købs- og mobilforsikring, basis

  Købsforsikring:
  Dækker fysiske skader og tyveri af varer (min. pris på varen er 300 kr.) i op til 90 dage efter køb. Dækker også gaver købt til andre på kortet.

  Dækker op til 10.000 kr. pr. begivenhed og i alt op til 100.000 kr. pr. år.

  Fysiske skader= varen fungerer ikke efter hensigten (ikke kosmetiske skader). En række varer er ikke dækket som f.eks. smykker, mobil, mad, køretøjer, planter & dyr. 

  Varen skal være købt på kortet. 

  Mobilforsikring:
  Dækker hændelige uheld (pludselige udefrakommende hændelser – f.eks. nogen skubber til dig, så du taber mobiltelefonen, hvorved glasset går i stykker) og røveri (nogen truer dig til at udlevere telefonen). Dækker i op til 2 år efter køb. Nedskrives gradvist – efter 6-12 måneder er værdien kun 50% af nypris. Efter 12 måneder er nyprisværdien 0 kr.

  Dækker op til  2.000 kr. pr. begivenhed og i alt op til 4.000 kr. pr. år. 

  Hændelige uheld= reparation hvis muligt. En række undtagelser for dækning f.eks. fugtskader, simpelt tyveri og tekniske fejl. 

  Mobiltelefonen skal være købt på kortet. 

 • Købs- og mobilforsikring, udvidet

  Købsforsikring:
  Dækker fysiske skader og tyveri af varer (min. pris på varen er 300 kr.) i op til 90 dage efter køb. Dækker også gaver købt til andre på kortet.

  Dækker op til 25.000 kr. pr. begivenhed og i alt op til 200.000 kr./år.

  Fysiske skader= varen fungerer ikke efter hensigten (ikke kosmetiske skader). En række varer er ikke dækket som f.eks. smykker, mobil, mad, køretøjer, planter & dyr. 

  Varen skal være købt på kortet. 

  Mobilforsikring:
  Dækker hændelige uheld (pludselige udefrakommende hændelser – f.eks. nogen skubber til dig, så du taber mobiltelefonen, hvorved glasset går i stykker) og røveri (nogen truer dig til at udlevere telefonen). Dækker i op til 2 år efter køb. Nedskrives gradvist – efter 6-12 måneder er værdien kun 50% af nypris. Efter 12 måneder er nyprisværdien 0 kr.

  Dækker op til 5.000 kr. pr. begivenhed og i alt op til dækning 20.000 kr. pr. år. 

  Hændelige uheld= reparation hvis muligt. En række undtagelser for dækning f.eks. fugtskader, simpelt tyveri og tekniske fejl. 

  Mobiltelefonen skal være købt på kortet. 

Hvilke forsikringer bliver typisk valgt?

Her er et par eksempler på hvilke forsikringer, der typisk bliver valgt:

Kort: Mastercard Direct eller Mastercard Basis
Her følger der ingen forsikringer med kortet. Hvis du har brug for en årsrejseforsikring , kan du tilvælge forsikringen i stedet for at udskifte kortet til et Mastercard Guld. 

Årsrejseforsikring Europa: 295 kr./år
Evt. kombineret med en afbestillingsforsikring: 375 kr./år

Kort: Mastercard Guld/Mastercard Platin
Her følger der en årsrejseforsikring med kortet. Hvis rejsen går til en destination udenfor Europa og du har et Mastercard Guld, kan du tilvælge en årsrejseforsikring som dækker hele verden. Hvis du ofte lejer en bil i udlandet, kan det være en ide at købe en Selvrisikoforsikring ved billeje. Eller måske foretrækker du at være dækket i tilfælde af bagageforsinkelse og samtidig få adgang til lounges. Der er 10 – 15 % rabat på de forsikringer du vælger afhængig af hvilket kort du har. 

Årsrejseforsikring Verden: 220,50 kr./år
Billejeforsikring – selvrisiko: 202,50 kr./år (Guld) el. 191,25 kr./år (Platin)
Bagage- og flyforsinkelse inkl. lounge: 333 kr./år (Guld) el. 314,50 kr./år (Platin)

Tilvalgsforsikringer

Pris for forsikring

Den pris du skal betale for en tilvalgsforsikring afhænger af hvilket kort du har.  Se din pris i skemaet nedenfor, hvor den eventuelle rabat er fratrukket prisen på forsikringen.
Mastercard Direct Mastercard Basis Mastercard Guld Mastercard Platin
Årsrejseforsikring Europa 295,00 kr. 295,00 kr. Inkluderet i kortets pris Inkluderet i kortets pris
Årsrejseforsikring Verden 540,00 kr. 540,00 kr. 220,50 kr. Inkluderet i kortets pris
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse 375,00 kr. 375,00 kr. 337,50 kr. 318,75 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse, udvidet 724,00 kr. 724,00 kr. 651,60 kr. 615,40 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang 370,00 kr. 370,00 kr. 333,00 kr. 314,50 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang, udvidet 595,00 kr. 595,00 kr. 535,50 kr. 505,75 kr.
Bilforsikring - selvrisiko 225,00 kr. 225,00 kr. 202,50 kr. 191,25 kr.
Bilforsikring - selvrisiko, udvidet 424,00 kr. 424,00 kr. 381,60 kr. 360,40 kr.
Købs- og mobilforsikring 90,00 kr. 90,00 kr. 81,00 kr. 76,50 kr.
Købs- og mobilforsikring, udvidet 185,00 kr. 185,00 kr. 166,50 kr. 157,25 kr.
Mere om kortet Mere om kortet Mere om kortet Mere om kortet
Årsrejseforsikring Europa 295,00 kr.
Årsrejseforsikring Verden 540,00 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse 375,00 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse, udvidet 724,00 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang 370,00 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang, udvidet 595,00 kr.
Bilforsikring - selvrisiko 225,00 kr.
Bilforsikring - selvrisiko, udvidet 424,00 kr.
Købs- og mobilforsikring 90,00 kr.
Købs- og mobilforsikring, udvidet 185,00 kr.
Mere om kortet
Årsrejseforsikring Europa 295,00 kr.
Årsrejseforsikring Verden 540,00 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse 375,00 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse, udvidet 724,00 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang 370,00 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang, udvidet 595,00 kr.
Bilforsikring - selvrisiko 225,00 kr.
Bilforsikring - selvrisiko, udvidet 424,00 kr.
Købs- og mobilforsikring 90,00 kr.
Købs- og mobilforsikring, udvidet 185,00 kr.
Mere om kortet
Årsrejseforsikring Europa Inkluderet i kortets pris
Årsrejseforsikring Verden 220,50 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse 337,50 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse, udvidet 651,60 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang 333,00 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang, udvidet 535,50 kr.
Bilforsikring - selvrisiko 202,50 kr.
Bilforsikring - selvrisiko, udvidet 381,60 kr.
Købs- og mobilforsikring 81,00 kr.
Købs- og mobilforsikring, udvidet 166,50 kr.
Mere om kortet
Årsrejseforsikring Europa Inkluderet i kortets pris
Årsrejseforsikring Verden Inkluderet i kortets pris
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse 318,75 kr.
Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse, udvidet 615,40 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang 314,50 kr.
Bagage- og flyforsinkelse inkl. loungeadgang, udvidet 505,75 kr.
Bilforsikring - selvrisiko 191,25 kr.
Bilforsikring - selvrisiko, udvidet 360,40 kr.
Købs- og mobilforsikring 76,50 kr.
Købs- og mobilforsikring, udvidet 157,25 kr.
Mere om kortet
Godt at vide om forsikringerne

Fakta om tilvalgsforsikringer

 • Hvem dækker årsrejseforsikringen?

  Under forudsætning af at rejsen foregår sammen med kortholder, dækker forsikringen også:

  • Ægtefælle/samlever (fælles bopæl i minimum 6 måneder)
  • Børn under 18 år – dækket uanset om de har bopæl hos kortholder eller ej (til og med 22 år, hvis de er hjemmeboende). 
 • Hvornår træder forsikringen i kraft?

  Når forsikringen er betalt og fremgår af forsikringsoversigten. Det kan du se i din netbank. 

  Desuden skal årsrejseforsikringer være trådt i kraft inden afrejsedato og for afbestillingsrejser gælder, at det skal være, inden der er betalt depositum for rejsen.

 • Opsigelse af forsikring

  En forsikring dækker for et år og fortsætter automatisk, hvis den ikke opsiges. Opsigelse skal ske senest 30 dage før hovedforfald. Ønskes forsikring opsagt før perioden udløber, kan det ske ekstraordinært med 30 dages varsel til d. 1. i en måned. Der betales så kun for antal ”aktive” måneder samt et gebyr på 60 kr.

 • Rejsens længde
  For årsrejseforsikringer og afbestillingsforsikringer gælder, at de dækker rejser på op til 60 dage. Der er ingen grænser for, hvor mange rejser der kan foretages i løbet af forsikringsperioden, men det er en forudsætning, at forsikringstager har opholdt sig i bopælslandet imellem rejserne. 
 • Lounge/Priority Pass

  Priority Pass giver adgang til en lang række af lounges over hele verden, som kan ses her. Det koster 150 kr. per person og der betales desuden særskilt for hver enkelt gæst. Antallet af gæster afhænger af reglerne hos den enkelte lounge – bemærk at nogle lounges ikke tillader børn.

Andre har også set