Danica Pension


Elektronisk Tilslutningsaftale til Danica Pension for privatkunder. 
Hermed indgår du en aftale om elektronisk tilslutning til Danica.
Det er en forudsætning for at kunne indgå denne aftale,  

  • at du har "Aftale om tilslutningsmåde til ydelser, der udbydes elektronisk" i Danske Bank Koncernen. 
  • at du har mindst et pensions- eller forsikringsprodukt i Danica Pension.

Du får adgang til Danica ved at bruge dit personlige kodeord.
For aftalen gælder de nedennævnte aftaler og betingelser:

  • "Aftale om tilslutningsmåde til ydelser, der udbydes elektronisk" (aftalenummer) 
  • "Betingelser for aftale om tilslutningsmåde til ydelser, der udbydes elektronisk" i Danske Bank Koncernen 
  • "Betingelser for elektronisk tilslutning til Danica Pension for privatkunder
  •  Forsikrings- og eventuelle investeringsbetingelser for den pågældende pensions- eller forsikringsordning 
  • "Behandling af kundeoplysninger"

Materialet kan læses ved at klikke på linierne herfor og er ellers udleveret ved oprettelsen af forsikringen. Materialet bør så vidt muligt downloades eller printes ud.
Med denne tilslutning får du adgang til visse personlige oplysninger vedrørende din pensions- eller forsikringsordning samt til at placere opsparing på nærmere angivne produkter.
De elektroniske ydelser vil løbende blive udviklet og tilpasset, ligesom nye ydelser kan blive tilbudt. I visse tilfælde vil nye elektroniske ydelser kræve en ny tilslutning. Du bliver orienteret herom.
Dit ansvar er reguleret af ansvarsbestemmelserne i "Betingelser for aftale om tilslutningsmåde til ydelser, der udbydes elektronisk" og i forsikringsbetingelserne for den pågældende ordning. Såfremt der er tilknyttet investeringsbetingelser til ordningen, fremgår der nærmere ansvarsregler heri.
Med din digitale underskrift bekræfter du at have læst og gjort dig bekendt med indholdet af ovennævnte aftaler og betingelser.Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes