Mobilbank

Elektronisk tilslutningsaftale til Danske Mobilbank for privatkunder (forbrugere)

Med din elektroniske underskrift indgår du aftale om tilslutning til Danske Mobilbank. 

Forudsætning for at indgå aftalen er, at du har en "Aftale om elektronisk underskrift - forbrugere" og "Elektronisk tilslutningsaftale til Danske Netbank – forbrugere" i Danske Bank-koncernen.

For aftalen gælder følgende:


Du kan med fordel downloade eller printe materialet. 

Systemets anvendelsesmuligheder
I Danske Mobilbank stilles en række funktioner til rådighed. Der er forskel på, hvilke funktioner der er tilgængelige alt afhængig af den mobile enheder og det system, du bruger.

Hvis du kan benytte alle funktioner, kan du  forespørge og disponere på alle dine nuværende og fremtidige konti i Danske Bank. Desuden kan du se dine depoter i banken, og du kan købe og sælge værdipapirer til og fra depoterne. Ved disponering over konti og depoter gælder de beløbsgrænser, vi til enhver tid har fastsat. Du kan se beløbsgrænserne i Danske Netbank, ligesom du er velkommen til at spørge i din afdeling. 

Handel med værdipapirer
Handel med værdipapirer via Danske Mobilbank forudsætter, at du har erfaring på området. Vi anbefaler derfor, at du – inden du handler med værdipapirer gennem Danske Mobilbank – søger rådgivning, da investering i værdipapirer indebærer risici for tab. Du er velkommen til at kontakte en af vores afdelinger for at få rådgivning om investering i værdipapirer.

Andre anvendelsesmuligheder
I "Betingelser for elektronisk tilslutningsaftale til Danske Mobilbank – forbrugere" kan du se, hvilke andre  anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank giver mulighed for. Vi udvikler og tilpasser løbende de elektroniske ydelser, ligesom vi kan tilbyde nye ydelser. I visse tilfælde vil nye elektroniske ydelser kræve en ny tilslutning – er det tilfældet, får du besked.

Fuldmagt
Hvis du allerede har fuldmagt eller fremover får fuldmagt til at se på og/eller disponere over andre kunders konti eller se på andre kunders depoter i banken, vil de også være tilgængelige via Danske Mobilbank, når vi har modtaget fuldmagten. Fuldmagter bliver givet separat i forhold til denne aftale. 

Gebyr 
Gebyrer, der betales for at udføre en transaktion, hæves på samme konto, som transaktionen hæves på.

Øvrigt
Dit ansvar er reguleret af ansvarsbestemmelserne i "Betingelser for elektronisk tilslutningsaftale til Danske Mobilbank - forbrugere".
Med din elektroniske underskrift bekræfter du, at du har læst og gjort dig bekendt med indholdet af ovennævnte aftaler og betingelser.

Fortrydelsesret
Efter forbrugeraftalelovens § 17 kan du fortryde denne aftale inden for 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du modtager den aftalte ydelse. Det gælder dog kun, hvis du samtidig får de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på – blandt andet om fortrydelsesretten og om det produkt, du har bestilt. Ellers regnes fristen fra den dag, du modtager oplysningerne. De nævnte oplysninger skal være på skrift, f.eks. på papir, som elektronisk post eller i aftaleoversigten i din netbank.
Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.
 
Fortrydelsesretten bortfalder, inden fristen udløber, når aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet helt opfyldt af begge parter. Det vil ofte være tilfældet f.eks. med betalingsoverførsler.
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges i overensstemmelse med Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere og bestemmelserne om opsigelse i de konkrete aftaler.

Sådan bruges fortrydelsesretten
Fortryder du en aftale, skal du blot ringe eller skrive – også gerne på mail – til din afdeling, inden fristen udløber. Desuden skal du tilbagelevere den ydelse, du har modtaget.
Har du ikke din afdelings telefonummer, kan du ringe på 70 123 456.
Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du f.eks. sende et brev anbefalet og gemme kvitteringen.
Læs mere i Fortrydelsesret.


Tilmelding til Danske Mobilbank
Med min elektroniske underskrift accepterer jeg Elektronisk tilslutningsaftale til Danske Mobilbank. Samtidig bekræfter jeg, at jeg har læst aftalen og de tilhørende betingelser.


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes