e-Boks

Samtykkeerklæring til Danica Pension

Med din elektroniske underskrift giver du samtykke til, at Danica Pension må give dit CPR-nummer til e-Boks A/S.

Dit CPR-nummer skal bruges til identifikation af dig, når Danica Pension sender elektronisk post til din e-Boks. Dit CPR-nummer anvendes også, når du bruger e-Boks-funktionerne via Din Netpension eller Danske Netbank.

Samtidig giver du samtykke til, at Danica Pension sender din eventuelle instruks om at oprette en e-Boks videre til e-Boks A/S. 

Du giver desuden samtykke til, at Danica Pension og Danske Bank A/S til administration og rådgivning må udveksle oplysninger om samtykkeerklæringen og din brug af e-Boks. Udveksling af oplysninger med Danske Bank A/S er nødvendigt, da Danske Bank A/S leverer den tekniske løsning.

 

Samtykkeerklæring til e-Boks A/S

For at e-Boks A/S kan administrere din elektroniske post fra Danica Pension, skal e-Boks A/S have dit samtykke til, at de må udveksle dit CPR-nummer med Danica Pension.

Med din digitale underskrift giver du samtykke til både Danica Pension og e-Boks A/S. Samtykket til e-Boks A/S modtages af Danica Pension på e-Boks A/S' vegne og sendes videre til e-Boks A/S.

 

Forudsætning

Samtykkeerklæringen er en forudsætning for at modtage dokumenter fra Danica Pension i e-Boks.

 

Danica Pension

Vi bruger betegnelsen "Danica Pension" for Danica Pension-koncernen, der består af Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999; Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab; Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab og Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab. 


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.