Aftale om e-Boks for Danica

Tillæg til Aftale om brug af elektronisk underskrift

 Fravalg af papirbaseret post


Dette er en aftale om at modtage elektronisk post fra Danica Pension. Aftalen er et tillæg til din Aftale om brug af elektronisk underskrift.
Du modtager den elektroniske post i samme omfang og med samme retsvirkning, som almindelig post på papir.
For at modtage elektronisk post fra Danica Pension er det en forudsætning, at du har en e-Boks.


1. Post, som kan modtages elektronisk
Med din underskrift på denne aftale siger du ja til fremover at kunne modtage elektronisk post. Omfanget af elektronisk post, som du har mulighed for at modtage i e-Boks, bliver løbende udvidet. Den elektroniske post vil blive inddelt i forskellige grupper. Hver gang en ny gruppe bliver tilgængelig, kan du melde dig til med din digitale underskrift. Når du melder dig til en ny gruppe, er det et tillæg til denne aftale.


2. Opbevaring m.v.
Elektronisk post opbevares i e-Boks efter de retningslinier, der står i vilkårene for e-Boks. 
Danica Pension opbevarer også indholdet af den elektronisk sendte post efter gældende lov.
Ønsker du selv at opbevare den elektroniske post, kan du udskrive eller gemme den på din pc. 


3. Ansvar 
3.1. Dit ansvar 

Du har selv ansvar for løbende at åbne og kontrollere den elektroniske post fra Danica Pension. Du bør omhyggeligt kontrollere den elektroniske post, ligesom hvis den var sendt på papir. 
Desuden har du samme ansvar, som hvis den elektroniske post var sendt som almindelig post.
Hvis du i en periode ikke har adgang til din pc, skal du straks meddele Danica Pension, om du ønsker at opsige aftalen og fremover kun modtage post på papir, eller om du fortsat ønsker at modtage elektronisk post.


3.2. Danica Pensions ansvar
Danica Pensions ansvar er reguleret af bestemmelserne om ansvar i "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift for forbrugere".
Danica Pension er ikke ansvarlig for forhold eller tab, som skyldes e-Boks A/S eller din brug af e-Boks i øvrigt.
Danica Pension forbeholder sig ret til at sende elektronisk post som almindelig post.


4. Udveksling af CPR-nummer
Med din digitale underskrift på denne tillægsaftale giver du Danica Pension og Danske Bank A/S tilladelse til at udveksle dit CPR-nummer med e-Boks A/S, når du

  • til- og fravælger elektronisk post 
  • ser og sletter elektronisk post fra Danica Pension, som er sendt til din e-Boks 
  • meddeler og ændrer den e-mailadresse, som e-Boks A/S kan bruge til at sende meddelelser til dig 
  • til- og fravælger meddelelser fra e-Boks A/S om ny elektronisk post fra Danica Pension. Du får meddelelsen via e-mail 
  • logger på din personlige e-Boks på www.eboks.dk
    Udveksling af CPR-nummer med Danske Bank A/S er nødvendigt, da Danske Bank A/S leverer den tekniske løsning.


5. Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige denne tillægsaftale skriftligt uden varsel. Vær opmærksom på, at der kan gå ca. en uge, fra vi har modtaget opsigelsen, til du kan modtage elektronisk post som almindelig post. 
Når du opsiger din tillægsaftale, tilbagekalder du samtidig "Samtykkeerklæring om udveksling af oplysninger mellem Danica Pension, Danske Bank A/S og e-Boks A/S".
Danica Pension kan opsige tillægsaftalen med mindst en måneds skriftligt varsel. Hvis du misligholder aftalen, har Danica Pension ret til at ophæve tillægsaftalen uden varsel.


6. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger 
Danica Pension opbevarer, bruger og giver oplysninger videre i samme omfang, som gælder for almindelig post og i overensstemmelse med Danica Pensions sædvanlige behandling af kundeoplysninger. Det kan du læse mere om på www.danicapension.dk eller i folderen "Behandling af kundeoplysninger", som du kan få ved henvendelse til Danica Pension. Oplysninger gives kun videre, hvor Danica Pension er forpligtet til det, hvor lovgivningen tillader det eller til brug for retssager. 
Med din digitale underskrift bekræfter du at have læst og gjort dig bekendt med indholdet af denne tillægsaftale. Din Aftale om brug af elektronisk underskrift gælder uforandret.
Med min elektroniske underskift accepterer jeg:

  • Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks fra Danica Pension
  • Aftale med e-Boks A/S

Samtidig giver jeg samtykke til, at Danica Pension, Danske Bank A/S og e-Boks A/S må udveksle mit CPR-nr., og samtykke til at Danica Pension, Danske Bank A/S kan videresende min anmodning om at oprette e-Boks til e-Boks A/S.


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes