net-ID

Aftale om net-ID

(Tillæg til "Aftale om brug af elektronisk underskrift")
Du indgår hermed en aftale om brug af net-ID. Aftalen giver dig mulighed for at kommunikere med tjenesteudbydere ved at benytte din elektroniske underskrift. Du kan bruge net-ID hos de tjenesteudbydere, der har logoet for net-ID på deres hjemmeside.
En tjenesteudbyder er en virksomhed, som stiller ydelser til rådighed via internettet. 
For aftalen gælder "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift for forbrugere" med de ændringer, der følger af denne aftale.


Anvendelse af net-ID
Net-ID er en sikkerhedsløsning, som giver dig mulighed for at kontakte en tjenesteudbyders hjemmeside og via Danske Banks sikkerhedssystem at logge på hos tjenesteudbyderen. Du benytter din elektroniske underskrift til at godkende, at banken oplyser din identitet over for tjenesteudbyderen. 
Net-ID kan udelukkende anvendes til dette formål og har ikke noget at gøre med Danske Netbank. Net-ID giver dig derfor ikke mulighed for at foretage betalinger alene ved anvendelse af net-ID. 
Når du kommunikerer med tjenesteudbyderen gælder dennes fastsatte regler. Det kan betyde, at du bliver forpligtet over for tjenesteudbyderen.


Ansvar for tjenesteudbyder og banken
Det er tjenesteudbyderens ansvar, at denne overholder lovgivningen, og at de ydelser, tjenesteudbyderen stiller til rådighed via internettet, er i overensstemmelse med lovgivningen. Banken har intet ansvar for, at tjenesteudbyderen overholder dette.
Net-ID kan ikke selvstændigt være et betalingsmiddel. Du skal derfor være særlig opmærksom på, at punkt 6 i "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift for forbrugere" ikke gælder i forholdet mellem banken og dig, når du bruger net-ID.
Det er tjenesteudbyderens ansvar at gøre dig opmærksom på, hvilke ansvarsregler der gælder i forholdet mellem tjenesteudbyderen og dig.


Videregivelse og opbevaring af personoplysninger
Hver gang, du bruger net-ID, vil du blive bedt om at give samtykke til, hvilke oplysninger banken må videregive til tjenesteudbyderen om dig. Oplysningerne kan være navn, personnummer, postadresse og e-mail-adresse. 
Banken videregiver kun oplysninger til tjenesteudbydere, som du kontakter ved brug af net-ID. 
Al kommunikation mellem banken og dig, samt mellem tjenesteudbyder og banken, foregår i krypteret form med såkaldt stærk kryptering i overensstemmelse med Datatilsynets krav. Det betyder, at oplysningerne ikke umiddelbart vil kunne læses af andre end tjenesteudbyderen.
Oplysninger om din brug af net-ID vil blive lagret i banken i beskyttet form. I banken vil det alene være systemadministrator, der har adgang til oplysningerne. Disse vil udelukkende blive brugt med henblik på rettelse af eventuelle fejl, vedligeholdelse af net-ID og til dokumentation for din anvendelse af net-ID. Oplysningerne opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes.
Med din elektroniske underskrift tiltræder du "Aftale om net-ID" (Tillæg til "Aftale om brug af elektronisk underskrift").
Samtidig bekræfter du at have læst og gjort dig bekendt med indholdet af "Aftale om net-ID" (Tillæg til "Aftale om brug af elektronisk underskrift") og de vilkår, som gælder for aftalen.


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.