Realtidskurser OMX


Realtidskurser fra OMX

Danske Bank tilbyder dig gennem denne aftale at modtage realtidskurser fra OMX omfattende børserne i København, Stockholm og Helsinki.

Ved accept af denne aftale forpligter du dig samtidig til at betale den til enhver tid gældende pris for ydelsen. Du kan se prislisten i Danske Netbank. Du skal betale afgift pr. påbegyndt måned. Bankens ret til at sætte prisen op eller ned fremgår af bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”.

Du kan når som helst opsige denne aftale gennem Danske Netbank.

Banken kan opsige denne aftale med 1 måneds varsel, idet banken dog har ret til at opsige aftalen med 14 dages varsel såfremt hovedaftalen indgået mellem Danske Bank og OMX bliver opsagt.

Realtidskurserne vil blive leveret i det omfang Danske Bank modtager realtidskurser fra OMX.

Kurserne er i realtid i det øjeblik de præsenteres. Realtidskurserne opdateres ikke løbende, hvorfor det herefter er nødvendigt at trykke på knappen "opdater" i skærmbilledet for at få de aktuelle realtidskurser. Ved godkendelse af denne aftale, accepterer du også denne løsning.

Informationer fra OMX ejes af OMX, som har de immaterielle rettigheder til informationerne. Du må som slutbruger derfor kun bruge realtidskurserne til din egen personlige og lovlige brug, og enhver anden brug af realtidskurserne, herunder videregivelse af personlig adgangskode, erhvervsmæssig brug af realtidskurserne, eller videredistribution til andre, såvel private som erhverv, er forbudt.

Ved accept af denne aftale accepterer du desuden at OMX, eller en af OMX valgt repræsentant, får adgang til at revidere din brug af Informationer fra OMX, samt at der kan ske videregivelse af personlig data til OMX såfremt dette er nødvendiggjort af Danske Banks forpligtelser overfor OMX i henhold til hovedaftalen indgået mellem Danske Bank og OMX.

Du kan ikke gøre krav gældende over for OMX eller Danske Bank som følge af afbrydelser eller nedbrud i leveringen af realtidskurser fra OMX. Danske Bank påtager sig intet ansvar for, om de leverede kurser er korrekte. Danske Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, som opstår som af anvendelsen af kurserne.

Du kan i øvrigt ikke erhverve større rettigheder ifølge denne videredistributionsaftale mellem dig og Danske Bank, end Danske Bank har i henhold til hovedaftalen indgået mellem Danske Bank og OMX.
Disclaimer

Accept af tilslutningsaftale til realtidskurser fra OMX

Hvis du accepterer aftalevilkår for tilslutningsaftale fra OMX skal du skrive under her med din personlige kode.


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes