Når dit Mastercard indeholder en Årsrejseforsikring Europa eller Verden, er både du og dine medrejsende familiemedlemmer (samme husstand) dækket, hvis en af jer bliver syg eller kommer til skade på rejsen. Der er ikke krav om, at rejsen skal være betalt med kortet for, at forsikringen dækker.

Årsrejseforsikring Europa 
Denne forsikring dækker, når du rejser i Europa. Du får dækket nødvendige og rimelige udgifter, hvis du får brug for hjemtransport eller lægebehandling, mens du opholder dig i udlandet. Forsikringen dækker, uanset om du rejser privat eller i forbindelse med dit arbejde for rejser på op til 60 dage. Husk at have det blå EU-sygesikringsbevis med (gælder i 5 år og fornyes ikke automatisk). 

Det er muligt at opgradere til en årsrejseforsikring Verden ved bestilling i netbanken under Kort & Valuta. 

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort

Årsrejseforsikring Verden 
Denne forsikring dækker f.eks. lægebehandling og hjemtransport i forbindelse med ulykke og sygdom i udlandet. Den dækker rimelige udgifter på rejser i hele verden - uanset om du rejser privat eller i forbindelse med dit arbejde for rejser på op til 60 dage. Husk at medbringe det blå EU-sygesikringsbevis når du rejser i EU samt enkelte andre lande (gælder i 5 år og fornyes ikke automatisk).