Derfor stiller vi spørgsmål

I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som alle andre banker i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Vi ved, at det kan føles lidt besværligt, når vi beder dig opdatere vores oplysninger om dig. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er vores løbende opdateringer af dine oplysninger og efterlevelse af Kend din kunde-reglerne nødvendige og til vores alles bedste.

Husk at svare på spørgsmålene i din mobilbank

Har du fået vores besked om opdatering af vigtige oplysninger i din mobilbank? Så er det også dér, du svarer på vores spørgsmål. I beskeden trykker du på knappen "Start besvarelse", som du finder nederst på skærmen på din mobil.

Hvad betyder det helt konkret for dig?

Hvis vi ikke allerede har nedenstående oplysninger om dig, så kontakter vi dig.

 • Vi skal vide, hvor du er statsborger.
 • Vi skal vide, om du er en politisk eksponeret person (ambassadør, dommer, minister og andre højtstående offentlige stillinger) – eller om du har en tæt relation til en sådan.
 • Vi skal vide, i hvilke lande du er skattepligtig, herunder om du er skattepligtig i USA.
89d3a9f3-00090249-d9cefb64

Vi skal også vide, hvordan du bruger banken

Vi skal løbende opdatere de oplysninger, vi har om vores kunder. Derfor kan du også opleve, at vi kontakter dig for at opdatere vores oplysninger om dig. Vi spørger bl.a. til:

 • Hvilke produkter og services du forventer at bruge hos os.
 • Dine forventninger til betalinger på din konto.
 • Om du f.eks. planlægger at indsætte kontanter på din konto eller overføre penge til udlandet.

Hvad bruger vi oplysningerne om dig til?

Når vi kender dig – og alle vores andre kunder – kan vi bedre:

 • Spotte de kriminelle, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden.
 • Bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.
 • Bistå de danske og udenlandske skattemyndigheder.

Hvem skal svare på spørgsmål?

Det gælder alle vores kunder - både nye og gamle. Nogle kunder skal opdatere oplysningerne, mens andre skal give dem for første gang.

Vi kontakter dig via mobilbanken, netbanken, telefon eller brev. Hvis du selv ringer til os, benytter kassen i vores afdelinger eller kommer til møde hos os, så tager vi også en snak om oplysningerne dér. Hvis vi ringer til dig, vil det typisk være fra telefonnummer 45 13 02 00.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor skal du svare på spørgsmål?

  I Danske Bank arbejder vi målrettet på at beskytte dig mod svindel og identitetstyveri og bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.

  Når vi kender hver enkelt af vores kunder og forstår deres brug af banken kan vi både beskytte den enkelte mod svindel og spotte kriminelle, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden. 

  Eksempel
  En dag overføres der et større beløb fra din konto til en konto i udlandet. Hvis vi på forhånd ved, at du er dansk statsborger, bor i Danmark og sjældent eller aldrig overfører penge til konti i udlandet, har vi mulighed for at kontakte dig og høre, om overførslen er OK.

  Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt. Og vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Hvad spørger vi om - og hvad bruger vi det til?

  1. Vi spørger, hvor du er statsborger 

  Vi bruger oplysningen til blandt andet at vurdere, om overførsler til udlandet er typiske for dig.

  2. Vi spørger, om du er en politisk eksponeret person eller har en tæt relation til en sådan

  En politisk eksponeret person har en højtstående offentlig stilling, f.eks. ambassadør, dommer eller minister. 

  Vi spørger dig, fordi det er et krav i hvidvaskloven, at vi skal gennemgå vores kundeforhold ekstra grundigt med politisk eksponerede personer og deres familier og nære samarbejdspartnere.

  3. Vi spørger, hvor du er skattepligtig

  Det er et lovkrav, at vi som bank identificerer alle kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark.

  4. Vi kan kontakte dig på et senere tidspunkt for at opdatere vores oplysninger om dig og de produkter og services, du har hos os. 

  Det er et lovkrav, at vi kender vores kunder og forstår, hvordan de bruger banken, og derfor opdaterer vi løbende vores oplysninger om kunderne. Det er et krav i hvidvasklovens §11 og 30.

  Derudover bruger vi selvfølgelig alle oplysninger om dig til at give dig en endnu bedre service og rådgivning om din økonomi.

  Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt. Og vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Har vi ret til at stille spørgsmål?

  Ja, vi har både ret og pligt til at stille de spørgsmål, som er nødvendige for at kende vores kunder og deres brug af banken.

  Vores pligt til at kende vores kunder er blandt andet beskrevet i 

  • Bekendtgørelsen for god skik for finansielle institutioner
  • Hvidvaskloven
  • FATCA og CRS, som er de internationale love om identifikation af bankkunders skattepligt, som Danmark og EU har tilsluttet sig.

  Det er Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed, dvs. holder øje med, om vi og alle andre banker i Danmark lever op til reglerne.

  Det er op til den enkelte bank at vurdere, hvilke spørgsmål/oplysninger den finder nødvendig til at opfylde formålet med de forskellige love.

 • Hvorfor spørger vi, om du er en (eller har en tæt relation til) en politisk eksponeret person?

  Som bank har vi et stort ansvar for at sikre, at vi kender vores kunder, og at vi ikke bliver brugt til formål, der er i strid med lovgivningen. Alle banker er underlagt hvidvaskloven, og derfor er vi forpligtede til at kende vores kunder og forstå, hvordan de bruger os som bank. 

  For nogle kunder skal vi bare have nogle få oplysninger og de nødvendige legitimationspapirer, mens vi for andre kunder er nødt til at bede om flere oplysninger. 

  Bankerne har blandt andet en særlig forpligtelse i forhold til kunder med højtstående offentlige hverv samt deres familier og nære samarbejdsparterer. I hvidvaskloven kaldes disse kunder politisk eksponerede personer på grund af deres position og indflydelse i samfundet, og det forpligter bankerne til at gennemgå kundeforholdene ekstra grundigt.

  Se også Finanstilsynets Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer

   Det er op til den enkelte bank at vurdere, hvilke spørgsmål/oplysninger den finder nødvendig til at opfylde formålet med de forskellige love.

 • Mistænkeliggør vi vores kunder med alle disse spørgsmål?

  Nej. Vi har stor tillid til vores kunder, og vi er på ingen måde ude på at mistænkeliggøre vores kunder. 

  Vi ved godt, at det kan føles lidt besværligt, når vi beder dig opdatere vores oplysninger om dig. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er vores løbende kontrol og efterlevelse af hvidvaskloven og Kend din kunde-reglerne nødvendige og til vores alles bedste.


 • Hvordan kontakter vi dig?

  Du kan blive kontaktet på forskellige måder. Det kan være en besked i net- eller mobilbanken, et brev i e-Boks/postkassen, via telefonen – eller når du møder os i din afdeling, f.eks. til rådgivningsmøder.  

  Skal du snart til møde i banken, så tag derfor dit pas eller kørekort med!

  Hvis vi ringer til dig, vil det typisk være fra telefonnummer 45 13 02 00.

  Vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Kontakter vi alle kunder?
  Alle vores kunder skal legitimeres og svare på vores spørgsmål, uanset hvor længe de har været kunder hos os. 

  Vi kontakter vores kunder på forskellige tidspunkter, og der kan også være forskel på de spørgsmål, vi stiller.

  Du kan også komme ud for, at vi kontakter dig flere gange, hvis vi har brug for en uddybning af dine svar.

  Når vi ikke beder dig om at indsende en kopi af legitimation, skyldes det, at vi allerede har en kopi.
 • Hvorfor kontakter vi dig, når du har været kunde i flere år?
  Vi har pligt til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig. 

  Vi ved godt, at det kan virke besværligt. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er vores løbende kontrol og efterlevelse af Kend din kunde-reglerne nødvendig og til vores alles bedste.
 • Hvordan start du besvarelsen i din mobilbank?
  Du starter besvarelsen af vores spørgsmål via den besked, vi har sendt til dig i mobilbanken. Beskeden hedder ”Vi mangler vigtige oplysninger”.

  Når du har åbnet beskeden, finder du knappen nederst på skærmen. Knappen hedder ”Start besvarelse”. Tryk på den, og så er du i gang.
 • Hvordan kan du vide, at vores sms´er, e-mails og telefonopkald ikke er phishing?
  Vi anbefaler, at du altid er på vagt overfor phishing. Vær opmærksom på, at du aldrig må udlevere dine personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende. 

  Har du fået en sms og/eller e-mail?
  I øjeblikket sender vi både sms’er og e-mails for at gøre vores kunder opmærksomme på, at vi mangler vigtige oplysninger. I disse sms’er og e-mails er der ingen links, som du skal trykke på. I beskeden gør vi kun opmærksom på, at vi mangler oplysninger, og at vi har sendt en besked i din mobilbank (eller netbank).

  Vi oplyser et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål: 70 11 80 40.

  Måske har du før den 21. november 2019 fået en e-mail om, at vi snart ringer til dig – og i netop den e-mail er der et link til denne hjemmeside. Dette link er dog fjernet i fremtidige beskeder.

  Har du fået et telefonopkald fra 45 13 02 00?
  Vi ringer også til en lang række kunder for at indhente oplysningerne. Det sker typisk fra telefonnummer 45 13 02 00. 

  Er du i tvivl om et telefonnummer, kan du altid finde vores nummer på internettet.

  Når vi ringer til vores kunder, har vi en klar politik om, at vi ikke spørger om CPR-nr. Men ringer du tilbage til os – f.eks. efter vi har lagt en telefonbesked – kan vi bl.a. spørge om dit CPR-nr. så vi sikrer os, at det er dig, der ringer. 

  Beskeder i mobil- og netbank

  Har du fået en besked i din mobil- eller netbank, kan du altid trygt trykke og klikke på links i beskederne.
 • If you don´t speak Danish

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på

70 11 80 40

 Åbent alle hverdage mellem kl. 8.30-17