Find den engelske version her

Nye EU-regler for bæredygtige investeringer – hvad betyder det for dig?

Flere og flere vil gerne sikre sig, at deres investeringer er ansvarlige og understøtter bæredygtige forhold. Læs mere om, hvad nye EU-regler for bæredygtige investeringer betyder for dig.

Formålet med EU’s nye regler for bæredygtige investeringer er blandt andet at øge interessen for bæredygtige og såkaldte ESG (Environmental Social Governance) investeringsprodukter. Reglerne gælder fra den 10. marts 2021 og skal skabe større gennemsigtighed for investorer blandt andet for at imødegå greenwashing, som handler om, at udbyderen af et investeringsprodukt giver indtryk af, at produktet er mere bæredygtigt, end det er.

Fremover skal investeringsprodukter leve op til en række kriterier, for at de kan markedsføres som bæredygtige eller ESG-investeringer. Det gælder for fonde, pensionsløsninger og investeringsløsninger, hvor eksempelvis vi som bank investerer for dig som kunde. Helt konkret bliver det nemmere for dig som investor at vide, hvornår et investeringsprodukt kan kaldes bæredygtigt eller lever op til kriterierne for en ESG-investering.

Læs mere om vores investeringsløsninger, og hvordan vores løsninger lever op til de nye EU-regler

Hvad er forskellen på bæredygtige investeringer og ESG-investeringer?

Bæredygtige investeringsprodukter
Investeringsprodukter, herunder fonde, med et bæredygtigt investeringsmål kalder vi for bæredygtige investeringsprodukter. Disse produkter investerer i aktiviteter, der har som mål at løse nogle af klodens udfordringer og bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Produkternes investeringer har eksempelvis en lav klimabelastning, eller produktet investerer i aktiviteter, der skal sikre rent drikkevand, nedbringe energiforbruget, øge biodiversiteten, reducere forurening eller sikre større social lighed. Samtidig medfører investeringerne ikke væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Bæredygtige investeringsprodukter opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om de bæredygtige investeringsprodukter, vi tilbyder

ESG-investeringsprodukter
Investeringsprodukter, herunder fonde, fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis, kalder vi ESG-investeringsprodukter. Investeringsprodukterne fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.

ESG-investeringsprodukter opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om de ESG-investeringsprodukter, vi tilbyder

Hvad betyder reglerne for dine
investeringer hos os?

Har du investeringer hos os, vil vi kontakte dig, hvis de nye regler eller andre initiativer har direkte betydning for dig, eksempelvis hvis vi ændrer navnet på en fond, du har investeret i. Du behøver ikke at gøre noget.

Nye mærkater for fonde i Danske Invest

Investerer du i Danske Invests fonde, vil du fremover møde nye mærkater, som viser, om en fond lever op til kriterierne for bæredygtige investeringsprodukter eller ESG-investeringer. Mærkaterne erstatter vores tidligere produktmærkater ’ESG Inside' og gør det nemt at se, hvilke kriterier fondene i Danske Invest lever op til.

Læs mere om de fonde vi tilbyder her

Ansvarlige investeringer er et område under udvikling

I Danske Bank har vi gennem en årrække arbejdet med at integrere ESG-forhold i vores investeringsprocesser. Samtidig arbejder vi på at tilbyde vores kunder endnu flere ansvarlige investeringsprodukter i de kommende år inden for rammerne af den nye lovgivning.

Du kan læse mere om vores investeringsprocesser her

De kommende år kommer der flere tiltag på investeringsområdet fra EU’s side, som på sigt vil understøtte den bæredygtige udvikling og gøre det mere gennemskueligt og attraktivt for dig som investor at investere ansvarligt. 

Vores Politik for Ansvarlig Investering

I forbindelse med de nye regler ændrer vi vores Politik for Bæredygtig Investering. Den kaldes fremover Politik for Ansvarlig Investering og beskriver:

  • Hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsprocesser og ved udvælgelse af investeringsprodukter til rådgivning.
  • Hvilke krav vi stiller til ESG- og bæredygtige investeringsprodukter.
  • Hvordan vi fortsat bruger aktivt ejerskab til at forme fremtidens selskaber og drive samfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.
  • Hvordan screening og investeringsrestriktioner indgår som værktøjer i vores arbejde med at reducere bæredygtighedsrisici og udvælge investeringer, der kan levere attraktive og langsigtede afkast.

Du kan læse vores politik her

Q&A

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.