Sådan kan du fortsat få en lavere skattesats på udbytte af finske værdipapirer

Har du finske værdipapirer i din portefølje? Og hjælper vi dig normalt med at opnå en lavere skattesats på udbytte i henhold til den gældende dobbeltbeskatningsaftale? Hvis ja, så følg vejledningen nedenfor, så du fortsat kan opnå en lavere skattesats på udbyttet af dine værdipapirer.

Ny lovgivning betyder, at du skal udfylde en blanket
Den 1. januar 2021 trådte ny lovgivning i kraft i Finland, og det betyder, at hvis vi fortsat skal kunne yde dig denne service i forbindelse med dine finske værdipapirer, skal du udfylde en investor-egenerklæring. Når vi har modtaget blanketten fra dig, vil vi ved fremtidige udbyttebetalinger på dine vegne kunne søge om den nedsatte skattesats, som du er berettiget til.

Sådan gør du
1. Klik på en af knapperne nedenfor for at åbne den blanket, du skal bruge.
2. Udfyld, udskriv og underskriv blanketten.
3. Brug vores sikre upload-funktion nederst på siden til at sende blanketten til os. Du kan også sende den til os med posten til adressen:
Danske Bank
33JN Tax Services
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

 Privatperson                          Virksomhed eller anden enhed 

Vi vil ved fremtidige udbyttebetalinger på dine vegne søge om en lavere skattesats, forudsat at vi har modtaget den udfyldte og underskrevne blanket fra dig og efter vores behandling af blanketten.

Hvad sker der, hvis du ikke udfylder blanketten?
Modtager vi ikke en udfyldt blanket fra dig
• kan vi desværre ikke hjælpe dig med at opnå en lavere skattesats på udbytte af dine finske værdipapirer.
• vil vi være forpligtet til at tilbageholde et beløb svarende til den højeste finske skattesats (35 pct.) i tillæg til beskatningen i dit hjemland.

Bemærk, at du også selv kan søge refusion af for meget betalt skat hos de finske skattemyndigheder i skatteåret 2022 for udbytte modtaget i skatteåret 2021. På www.vero.fi kan du finde flere oplysninger og links til de blanketter, du skal bruge.

Fornyelse af investor-egenerklæringen
Investor-egenerklæringen skal fornys hvert femte år. Vi kontakter dig i den forbindelse. Sker der ændringer, der har indflydelse på den nedsættelse af skattesatsen, som du er berettiget til, fx hvis du får nyt skattemæssigt hjemsted, opretter et nyt depot eller lignende, beder vi dig kontakte os for at forny blanketten.

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 45 14 37 60 eller trace-taxservices@danskebank.dk.
Vær opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde dig skatterådgivning.

Finnish TRACE

Vedhæft filer:

Nedenfor kan du uploade dine filer. Du kan maksimalt uploade 10 filer af gangen. Accepterede filformater er Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png eller Gif.
Vær opmærksom på at den maksimale filstørrelse er 4 MB pr. fil.

File Size Exceeds the Limit
Slet File Size Exceeds the Limit

“Når du underskriver og sender blanketten, giver du Danske Bank A/S tilladelse til på dine vegne at foretage den nødvendige skatteindberetning til de finske skattemyndigheder.

I forbindelse med at Danske Bank A/S behandler blanketten, har vi ret til at gøre brug af alle de oplysninger, vi har fået fra dig, herunder oplysninger, som vi har modtaget med henblik på at overholde hvidvaskreglerne.”