Sådan kan du fortsat få en lavere skattesats på udbytte af finske værdipapirer

Har du finske værdipapirer i din portefølje? Så har vi tidligere kunne hjælpe dig opnå en lavere skattesats på dine finske udbytter uden indsendelse af yderligere dokumentation fra dig. Nu er der dog kommet nye krav fra Finland, hvorfor du må følge vejledningen nedenfor for fortsat at opnå en lavere skattesats på udbyttet af dine finske værdipapirer.

Ny lovgivning betyder, at du skal udfylde en blanket

Den 1. januar 2021 trådte ny lovgivning i kraft i Finland, og det betyder, at hvis vi fortsat skal kunne yde dig denne service i forbindelse med dine finske værdipapirer, skal du udfylde en investor-egenerklæring. Når vi har modtaget blanketten fra dig, vil vi ved fremtidige udbyttebetalinger på dine vegne kunne søge om den nedsatte skattesats, som du er berettiget til.

Sådan gør du

 1. Klik på en af knapperne nedenfor for at åbne den blanket, du skal bruge.
 2. Udfyld, udskriv og underskriv blanketten.
 3. Brug vores sikker upload-funktion nederst på siden til at sende blanketten til os. Du kan også sende den til os med posten til adressen:
  Danske Bank
  33JN Tax Services
  Holmens Kanal 2-12
  1092 København K


Vi vil ved fremtidige udbyttebetalinger på dine vegne søge om en lavere skattesats, forudsat at vi har modtaget den udfyldte og underskrevne blanket fra dig og efter vores behandling af blanketten.

Hvad sker der, hvis du ikke udfylder blanketten?

Modtager vi ikke en udfyldt blanket fra dig

 • kan vi desværre ikke hjælpe dig med at opnå en lavere skattesats på udbytte af dine finske værdipapirer.
 • vil vi være forpligtet til fortsat at tilbageholde et beløb svarende til den højeste finske skattesats (35 pct.) i tillæg til beskatningen i det land, du har skattemæssigt hjemsted..

Bemærk, at du også selv kan søge refusion af for meget betalt skat hos de finske skattemyndigheder i skatteåret 2022 for udbytte modtaget i skatteåret 2021. På https://www.vero.fi/en/ kan du finde flere oplysninger og links til de blanketter, du skal bruge.

Fornyelse af investor-egenerklæringen

Investor-egenerklæringen skal fornys hvert femte år. Vi kontakter dig i den forbindelse. Sker der ændringer, der har indflydelse på den nedsættelse af skattesatsen, som du er berettiget til, fx hvis du får nyt skattemæssigt hjemsted, hvis der sker ændringer i relevant skattelovgivning, opretter et nyt depot eller lignende, beder vi dig kontakte os for at forny blanketten.

Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, i vores information om behandling af personoplysninger-enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner” og ”information om behandling af personoplysninger - andre typer virksomheder.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 45 14 37 60 eller trace-taxservices@danskebank.dk. Vær opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde dig skatterådgivning.

Vi opfordrer dig til at række ud til din juridiske rådgiver eller til skatterådgivere for at få vejledning, før du underskriver investor-egenerklæringen.

Upload din Investor-egenerklæring her

Vedhæft filer:

Nedenfor kan du uploade dine filer. Du kan maksimalt uploade 10 filer af gangen. Accepterede filformater er Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png eller Gif.
Vær opmærksom på at den maksimale filstørrelse er 4 MB pr. fil.

File Size Exceeds the Limit
Slet File Size Exceeds the Limit

Når du underskriver blanketten, giver du Danske Bank A/S tilladelse til på dine vegne at foretage den nødvendige skatteindberetning til de finske skattemyndigheder.
I forbindelse med at Danske Bank A/S behandler blanketten, har vi ret til at gøre brug af alle de oplysninger, vi har fået fra dig, herunder oplysninger, som vi har modtaget med henblik på at overholde hvidvaskreglerne.
Ved at underskrive og sende formularen bekræfter du, at du har læst og forstået vejledningen til, hvordan formularen skal udfyldes og sendes.