Tryg Forsikring er leverandør af de rejseforsikringer, vi tilbyder på Mastercard® udstedt af Danske Bank - og har på linje med en række andre forsikringsselskaber gennem en årrække ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på særlovgivningen inden for ligebehandlingsområdet vedrørende forsikring. 

I praksis betyder det, at Tryg uberettiget kan have givet afslag på dækning af behandling af graviditetsrelateret sygdom samt fødsel fire uger før termin i relation til rejseforsikringerne. Der er udformet en ny ligebehandlingsvejledning for forsikringsbranchen, som Tryg har tilpasset sig. Tryg har derfor ændret den konkrete skadepraksis med øjeblikkelig virkning.

Undtagelser vedrørende graviditetsrelateret sygdom og fødsel fire uger før termin er dermed fjernet fra betingelserne for de rejseforsikringer, der tilbydes på Mastercard® udstedt af Danske Bank.

Er du berørt? 
Kontakt os på telefon 70 20 70 20 alle hverdage mellem 8 og 17, hvis du

  • er eller har været gravid og har eller har haft en rejseforsikring tilknyttet et Mastercard® hos os - og 
  • mener, at du uberettiget har fået afslag på en skade begrundet med graviditet eller fødsel fire uger før termin – eller 
  • undlod at anmelde en skade som følge af undtagelserne i forsikringsbetingelserne.

Vi guider dig videre til Tryg eller den forsikringsleverandør, vi havde på det pågældende tidspunkt. 

Hvis din oprindelige afgørelse bliver ændret, vil Tryg eller vores tidligere forsikringsleverandør bede dig fremsende dokumentation for udgifterne i forbindelse med skaden og refundere dem hurtigst muligt.

Vi beklager meget ulejligheden og de gener, det eventuelt har skabt.