Del

Investeringer, der gør en positiv forskel

Impact-investeringer er en international tendens, hvor jagten på attraktive afkast går hånd i hånd med ønsket om at fremme en positiv social eller miljømæssig udvikling.

Global opvarmning og befolkningstilvækst forandrer verden, og behovet for at finde løsninger på udfordringer som forurening, vandmangel og klimaforandringer er stort. Det har de senere år understøttet udbredelsen af såkaldte impact-investeringer, som sigter efter både at levere et finansielt afkast og have en positiv effekt på sociale og miljømæssige udfordringer. 

”Mange private investorer og virksomheder er i stigende grad optaget af den rolle, de har i forhold til at bidrage til at skabe en bedre verden for fremtidige generationer,” siger Ulrika Hasselgren, Danske Banks chef for Sustainability & Impact Investment.

Eksempler på investeringer

Impact-investeringer kan blandt andet foregå via aktiefonde – også betegnet impact-fonde – der investerer i selskaber inden for områder som fx bæredygtig vandforsyning og fødevareproduktion, genanvendelse af affald og ressourcer samt ny teknologi til produktion af vedvarende energi.

Ulrika Hasselgren fortæller, at Danske Bank oplever en øget efterspørgsel efter denne type investeringer. 

”Vi oplever generelt en stigende interesse for bæredygtige investeringer, og mange investorer vil ikke længere nøjes med at minimere de negative konsekvenser ved deres investeringer – fx ved at undgå investeringer i kul og tobak. De ønsker målrettet at foretage investeringer, der kan bidrage til at gøre en positiv forskel for mennesker, miljøet og klimaet,” fortæller hun.

Paris-aftalen har givet medvind
Den britiske kapitalforvalter Impax Asset Management har siden 1998 specialiseret sig i investeringer med en miljømæssig profil og forvalter flere impact-fonde. Selskabets chef og stifter, Ian Simm, oplevede, at diskussionerne om global opvarmning i forbindelse med Paris-aftalen i 2015 gjorde det bredt anerkendt, at klimaforandringer er en alvorlig risiko for samfundet. Det har ifølge Ian Simm givet medvind til impact-investeringer og understøtter deres afkastpotentiale.

”Følgerne af Paris-aftalen er, at der er høj sandsynlighed for, at regeringer verden over vil styrke markedet for vedvarende energi samt infrastruktur og forsyning af vand – og at der generelt vil være en række initiativer for at støtte den grønne omstilling. Det gør casen for bæredygtige investeringer stærkere,” vurderer han.

Forventer fortsat vækst

Impax Asset Management har i dag 15 mia. dollars under forvaltning i deres impact-fonde, hvilket er en stigning på 60 procent fra sidste år. Ian Simm forventer, at den udvikling vil fortsætte, når man ser på prioriteterne hos den næste generation af private investorer.

”Millennial-generationen har en klar forventning om, at deres investeringsrådgivere finder måder at investere deres private midler på, som understøtter en bæredygtig verden,” siger han.

Vil du vide mere om impact-fonde?

 Læs om dine muligheder via Danske Bank

Læs mere

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.