Kort fortalt

  • Globale investorer har det seneste år fået øjnene op for japanske aktier.
  • Trods modvind fra valutakursudvklingen har investorer fået solide afkast.
  • Vi ser gode forudsætninger for en fortsat positiv udvikling.
  • Den japanske yen kan potentielt blive en medspiller i stedet for en modspiller.

SE FORSLAG TIL RELEVANTE AKTIEFONDE i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Det japanske aktieindeks (MSCI Japan) er hidtil i år steget godt 12 pct. målt i japanske yen, og siden begyndelsen af 2023 er japanske aktier steget 45 pct. Vi har talt med Danske Banks seniorstrateg Sofie Manja Eger Huus for at blive klogere på, hvorfor det japanske marked lige nu løber hurtigere end mange af de andre aktiemarkeder.

Mange af de forhold, som har drevet de japanske aktier op det seneste års tid, er fortsat til stede.  Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank.

Hvorfor er investorerne blevet så positivt stemt overfor japanske aktier?
”Sidste år fik investorerne for alvor øjnene op for japanske aktier og det er forsat ind i 2024. Japanske aktier har i mange år været decideret uønskede blandt investorerne, og japanske aktier har ofte leveret dårligere afkast end globale aktier. Det har også betydet, at japanske aktier ikke har været dækket bredt blandt de fleste analysehuse, men det er også ved at vende nu, så det japanske marked ikke på samme måde er underinvesteret. 

Japan har i årtier kæmpet med svag økonomisk vækst og meget lav inflation – til tider endda deflation (faldende priser). Sidste år kom der endelig skub i inflationen, og kombineret med en fin lønvækst og øget turisme har det givet fornyet håb for japansk økonomi og dermed også fornyet tro på indtjeningen i de japanske selskaber. 

Dertil kommer, at de japanske selskaber er blevet mere aktionærvenlige med blandt andet øgede udbytter. Japanske selskaber har i mange år været kendetegnet ved at være præcis det modsatte. Samtidig ser reformer for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne ud til at virke, og det tyder på en bedre indtjeningsvækst fremadrettet,” fortæller Sofie Manja Eger Huus.

5 års kursudvikling for japanske aktier
Afkast fra japanske aktier (MSCI Japan) opgjort i hhv. yen og danske kroner. Som forskellen på graferne viser, kan valutakursernes udvikling have en betydelig påvirkning på afkastet for danske investorer i japanske aktier. Historiske afkast er ingen pålidelige indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative.Kilde: Macrobond pr. 20.02.2024.

Er der stadig noget at komme efter i japanske aktier?
”Vi mener bestemt, at japanske aktier fortsat har noget at byde ind med, og vi har haft et særligt fokus på japanske aktier siden sommeren 2023. 

Mange af de forhold, som har drevet de japanske aktier op det seneste års tid, er fortsat til stede. Vi har en forventning om, at reformerne, som skal gøre selskaberne mere aktionærvenlige og give en bedre indtjeningsvækst, vil fortsætte med at forbedre de japanske selskabers position. Dertil står japansk økonomi med et godt udgangspunkt, idet de japanske forbrugere endelig står overfor lønstigninger, som kan gavne de selskaber, der er orienteret mod hjemmemarkedet. 

De selskaber, som er meget eksporttunge og dermed orienteret mod udlandet, har til gengæld nydt godt af den svage valuta. Her er det en potentiel udfordring for japanske aktier, hvis enten global økonomi taber betydeligt momentum, eller hvis den japanske yen styrkes kraftigt, så japanske varer bliver meget dyrere for andre lande at købe.”

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktiv

Hvad betyder valutakursen, når man investerer i japanske aktier?
”Valutakursen har stor betydning for afkastet fra japanske aktier i danske kroner. I år har japanske aktier givet 8 pct. opgjort i danske kroner og 26 pct. siden begyndelsen af 2023 – mod hhv. 12 pct. og 45 pct. opgjort i yen. Det lavere afkast i danske kroner skyldes, at den japanske yen er blevet svækket i forhold til euro og kroner – særligt på grund af den store forskel på, hvad man kan få i rente i Europa, og hvad man kan få i Japan. Den japanske centralbank har holdt fast i sin ultralempelige pengepolitik med negative renter, mens centralbankerne i Europa og USA som bekendt har sat renterne markant op, og det har betydet en kraftig svækkelse af den japanske valuta, hvilket udhuler afkastet for danske investorer. 

På den anden side gavner den svagere yen de japanske virksomheder, som eksporter meget, og den svage valuta er også en del af forklaringen på den positive udvikling på det japanske aktiemarked, om end det langt fra er hele forklaringen. 

Vi forventer en styrkelse af den japanske yen i løbet af 2024, hvilket vil gavne de danske investorer og vores forventning er ikke, at valutastyrkelsen vil afspore opsvinget på det japanske aktiemarked i nævneværdig grad.”Sådan kan du investere i japanske aktier

Overvejer du at investere i japanske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde i netbanken og mobilbanken:

Danske Invest Japan, klasse DKK d
Lokal forvalter håndplukker aktierne
Fonden bliver forvaltet af den japanske kapitalforvalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management, som i mere end 25 år har rådgivet udenlandske kunder om investeringer i japanske aktier og har opbygget et stort lokalt netværk. Danske Invest Japan har de maksimale 5 stjerner hos analysehuset Morningstar, og du kan også investere i fonden i Danske Månedsinvestering. 

Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
Bred eksponering mod japanske aktier
Fonden er en indeksfond, der giver en bred eksponering mod det japanske aktiemarked, men med et særligt fokus på bæredygtighed. Fonden har en reduktion af CO2-emissioner som sit bæredygtige investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål, og investeringerne følger derfor et særligt klimaindeks for japanske aktier (MSCI Japan Climate Change Index). Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Yoshio Tsunoda/Shutterstock/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter”), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest Japan

Danske Invest Index Japan Restricted
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.