Bedre indsigt i dine investeringer

Med MiFID II-reglerne, der trådte i kraft 1. januar 2018, har vi indført en række forbedringer på investeringsområdet. Senest er det blevet endnu nemmere for dig at få et overblik over omkostningerne ved dine investeringer.

Want to read this in English?

3 veje til bedre indsigt i dine investeringer


 • MERE INFORMATION OFTERE

  Når du har investeringer hos os, holder vi dig løbende opdateret om, hvordan det går. Du får:

  • Individuelle rapporter
   Du modtager som standard individuelle rapporter hvert kvartal.

  • Besked, hvis din investering falder i værdi
   Hvis du har en pasningsløsning, hvor vi investerer for dig, får du direkte besked, hvis værdien af investeringen falder mere end 10 procent sammenlignet med den seneste kvartalsvise investeringsrapport. Du får også besked, hvis du har et gearet produkt (f.eks. warrants og certifikater), og værdien falder mere end 10 procent i forhold til den højeste pris, du har købt produktet til.

    

 • BEDRE OVERBLIK OVER DINE OMKOSTNINGER

  Når du skal beslutte, hvordan du vil investere, er det vigtigt, at du kender omkostningerne ved de forskellige muligheder. Du får nu:

  • Mere detaljeret oversigt over omkostninger i rapporter
   I kvartalsrapporterne kan du se dine samlede omkostninger, både i procent og i kroner. Du får også detaljeret information om, hvad de samlede omkostninger består af. Du kan læse mere om de enkelte omkostninger her
        
  • Håndbog over omkostninger
   Håndbogen viser omkostningerne ved handler med enkeltstående værdipapirer. Du kan bruge håndbogen som et supplement til dine andre prisoversigter, før du beslutter dig for, hvordan du vil investere. Du har adgang til håndbogen via handelsoverblikket i din mobil- og netbank. Du kan også se omkostningshåndbogen her.
    
 • ØGET GENNEMSIGTIGHED I DINE HANDLER

  Vi har gjort det nemmere for dig at se dokumentation af, hvordan vi tager alle tilstrækkelige skridt for at give vores kunder de bedst mulige resultater. Desuden gemmer vi flere oplysninger om, hvordan dine seneste handler er blevet gennemført.

  • Dokumentation af, hvordan vi gennemfører handler
   Du har adgang til dokumentation af, hvordan vi sikrer vores kunder de bedst mulige resultater, når vi gennemfører handler. Du kan finde dokumentationen i kvartalsvise rapporter på danskebank.com/bestexecution.

  • Opbevaring af handelsinformation
   Vi gemmer oplysninger om, hvordan vi har rådgivet dig og gennemført handler, både når du investerer selv, og når vi investerer for dig. Oplysningerne gemmer vi i syv år.      

Repræsenterer du en stor institution eller virksomhed?

Her kan du se, hvordan MiFID II påvirker jer.

Det betyder MiFID II for jer

 LEI-koder for virksomheder, foreninger og fonde 

Med MiFID II blev det et krav, at virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder), foreninger og fonde skal have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for at handle med værdipapirer eller derivater, herunder valutaterminsforretninger, som kan handles på børser eller andre finansielle handelssteder i Europa (EØS). Kravet gælder også, hvis din virksomhed, forening eller fond har en pasningsløsning, hvor vi handler med denne type værdipapirer på jeres vegne.

Formålet med koden er at styrke myndighedernes mulighed for at holde øje med markedet og dermed øge sikkerheden for alle investorer.

Læs mere om LEI-koder på danskebank.dk/LEI.

Fakta om MiFID II

MiFID II er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet dækker over en lang række regler på investeringsområdet, og reglerne gælder i hele EU.

Formålet med reglerne er at give en bedre beskyttelse af investorer. Reglerne skal samtidig sikre et stabilt indre marked for investeringer og styrke gennemsigtigheden - til gavn for dig og alle andre investorer.

Læs mere om MIFID II