MiFID II:
Bedre indsigt i dine investeringer

I dag kan beslutningen om at investere være vigtigere end nogensinde. Renten er lav, og vi lever længere. Investering kan derfor være en vigtig del af at realisere personlige drømme eller nye forretningsmuligheder.

 At investere er dog altid forbundet med en vis risiko. Af den grund er det helt centralt, at du har den nødvendige indsigt, både før og efter du investerer. På den måde får du det bedst mulige grundlag for dine økonomiske beslutninger.

 I 2018 indfører vi en række forbedringer på investeringsområdet i Danske Bank. Det gør vi på baggrund af en ny EU-regulering, der hedder MiFID II.


De vigtigste forbedringer for dig i 2018


3 veje til bedre indsigt i dine investeringer

 • RELEVANT INFORMATION, NÅR DU HAR BEHOV FOR DEN

  Når du skal beslutte, hvordan du vil investere, er omkostningerne ved de forskellige muligheder en vigtig faktor. Fra januar bliver det nemmere for dig at få det fulde overblik.

  • Ny omkostningshåndbog
   Du får nu en omkostningshåndbog. Den indeholder forskellige eksempler på invester­inger, og hvad de koster. Brug den, før du beslutter, hvordan du vil investere.
    
  • Mere detaljeret overblik over omkostninger i rapporter
   I dine investeringsrapporter bliver omkostningerne fremover vist både i procent og i kroner og øre. Du får også detaljeret information om, hvad de samlede omkostninger består af.        
 • BEDRE OVERBLIK OVER DINE OMKOSTNINGER

  Når du har investeret, vil vi holde dig løbende opdateret. Vi vil sikre os, at du har adgang til netop den information, som du har behov for, når du har behov for den.

  • Flere individuelle rapporter
   Fremover vil du som standard modtage individuelle investeringsrapporter hvert kvartal. Rapporterne indeholder et detaljeret og opdateret overblik over omkostningerne ved dine investeringer.

  • Du får besked, hvis din investering falder i værdi
   Hvis vi investerer for dig, får du direkte besked, hvis værdien af din investering falder mere end 10 procent sammenlignet med din seneste kvartalsvise investeringsrapport. Du kan altid kontakte os for at få rådgivning i sådan en situation.

    

 • ØGET GENNEMSIGTIGHED I DINE INVESTERINGER

   Vi vil forbedre vores dokumentation af dine handler. Det bliver nemmere for dig at se, at vi gennemfører alle handler til en fair pris. Desuden bliver det muligt at få et mere præcist billede af, hvordan dine seneste handler er blevet gennemført.

  • Dokumentation af, hvordan vi gennemfører handler
   Du får nu adgang til dokumentation for, at vi gennemfører alle handler til en fair pris set i forhold til tidspunkt, volumen og likviditet. Du kan finde dokumentationen i kvartalsvise rapporter på danskebank.com/bestexecution.

  • Indsigt i handelshistorik
   Vi gemmer oplysninger om, hvordan vi har rådgivet dig og gennemført handler, både når du selv investerer, og når vi investerer for dig. Det gør vi i fem år. På den måde kan vi give dig et præcist billede af, hvordan dine seneste handler er blevet gennemført, hvis du får brug for det.         


Skal jeg gøre noget?

Du skal gøre én af to ting. Begge dele bidrager til et mere sikkert investeringsmarked. Hvad du skal gøre, afhænger af, hvem du er som investor:

 • Hvis du investerer som privatperson
  Som privatperson skal du bekræfte, hvor du er statsborger. Du skal også give os besked om et eventuelt dobbelt statsborgerskab. Derfor vil vi i den nærmeste fremtid bede dig om at bekræfte oplysninger om dit/dine statsborgerskab(er).

  Kravet skyldes de nye regler i MiFID II. Formålet er at styrke myndighedernes muligheder for at holde øje med markedet. Det vil øge sikkerheden for alle investorer.
 • Hvis du investerer på vegne af en virksomhed, forening eller fond

  Som ansvarlig for en virksomhed, forening eller fond skal du sørge for at få en LEI-kode inden 2018. Ellers kan I ikke fortsætte med at handle med værdipapirer eller derivater, der kan handles på børser eller andre finansielle handelssteder i Europa.

  Det er et krav i de nye regler i MiFID II. Formålet er at styrke myndighedernes muligheder for at holde øje med markedet og dermed øge sikkerheden for alle investorer.

  Læs mere om LEI-koder.

Fakta om MiFID II

MiFID II er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet dækker over en lang række nye regler på investeringsområdet. Reglerne gælder i hele EU.

Formålet med reglerne er at give en bedre beskyttelse af investorer. Reglerne skal samtidig sikre et stabilt indre marked for investeringer og styrke gennemsigtigheden. Dette til gavn for alle investeringskunder.

MiFID II er den mest omfattende EU-lovgivning for den finansielle sektor nogensinde. Det medfører en række ændringer for dig som investor. Ændringerne gælder fra den 3. januar 2018 for alle banker i EU.

Læs mere om MIFID II