MiFID II:
Bedre indsigt i dine investeringer

I løbet af 2018 indfører vi en række forbedringer på investeringsområdet i Danske Bank. Det gør vi på baggrund af ny lovgivning fra EU, som hedder MiFID II.

Want to read this in English?

De vigtigste forbedringer for dig i 2018

2EE1D6AE70E4485F

 


3 veje til bedre indsigt i dine investeringer

 • MERE INFORMATION OFTERE

  Når du har investeringer hos os, holder vi dig løbende opdateret om, hvordan det går. I løbet af 2018 vil du opleve at få:

  • Flere individuelle rapporter
   Du vil som standard modtage individuelle rapporter hvert kvartal.

  • Besked, hvis din investering falder i værdi
   Hvis du har en pasningsløsning, hvor vi investerer for dig, f.eks. Flexinvest Fri, får du direkte besked, hvis værdien af investeringen falder mere end 10 procent sammenlignet med den seneste kvartalsvise investeringsrapport. Du får også besked, hvis du har et gearet produkt (f.eks. warrants og certifikater), og værdien falder mere end 10 procent i forhold til den højeste pris, du har købt produktet til.

    

 • BEDRE OVERBLIK OVER DINE OMKOSTNINGER

  Når du skal beslutte, hvordan du vil investere, er det vigtigt, at du kender omkostningerne ved de forskellige muligheder. Fremover bliver det nemmere for dig at få det fulde overblik:

  • Mere detaljeret oversigt over omkostninger i rapporter
   I rapporterne vil du kunne se dine samlede omkostninger, både i procent og i kroner. Du får også detaljeret information om, hvad de samlede omkostninger består af. 
        
  • Nyt omkostningsoverblik
   Du får adgang til en ny håndbog, der viser omkostningerne ved handler med enkeltstående værdipapirer. Du kan bruge håndbogen som et supplement til dine andre prisoversigter, før du beslutter dig for, hvordan du vil investere. Fra 2018 bliver den tilgængelig i handelsoverblikket i din mobil- og netbank. Du kan også se omkostningshåndbogen her
    
 • ØGET GENNEMSIGTIGHED I DINE HANDLER

  Vi gør det nemmere for dig at se dokumentation af, hvordan vi tager alle tilstrækkelige skridt for at give vores kunder de bedst mulige resultater. Desuden gemmer vi flere oplysninger om, hvordan dine seneste handler er blevet gennemført.

  • Dokumentation af, hvordan vi gennemfører handler
   Du får adgang til dokumentation af, hvordan vi sikrer vores kunder de bedst mulige resultater, når vi gennemfører handler. Du kan finde dokumentationen i kvartalsvise rapporter på danskebank.com/bestexecution.

  • Opbevaring af handelsinformation
   Fremover gemmer vi flere oplysninger om, hvordan vi har rådgivet dig og gennemført handler, både når du investerer selv, og når vi investerer for dig. Oplysningerne gemmer vi i syv år.         

 

Nyt krav om LEI-koder for virksomheder, foreninger og fonde 

Fra 3. januar 2018 er det et EU-krav, at virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder), foreninger og fonde skal have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for at handle med værdipapirer eller derivater, herunder valutaterminsforretninger, som kan handles på børser eller andre finansielle handelssteder i Europa (EØS). Det nye krav gælder også, hvis din virksomhed, forening eller fond har en pasningsløsning, hvor vi handler med denne type værdipapirer på jeres vegne.

LEI-koden er et krav i de nye MiFID II-regler. Formålet er at styrke myndighedernes mulighed for at holde øje med markedet og dermed øge sikkerheden for alle investorer. Læs mere om LEI-koder på danskebank.dk/LEI.


Repræsenterer du en stor institution eller virksomhed?

Her kan du se, hvordan I bliver påvirket af den nye lovgivning i MiFID II.

Sådan bliver I påvirket

Fakta om MiFID II

MiFID II er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet dækker over en lang række nye regler på investeringsområdet. Reglerne gælder i hele EU.

Formålet med reglerne er at give en bedre beskyttelse af investorer. Reglerne skal samtidig sikre et stabilt indre marked for investeringer og styrke gennemsigtigheden - til gavn for dig og alle andre investorer.

MiFID II er den mest omfattende EU-lovgivning for den finansielle sektor nogensinde. Den medfører en række ændringer for dig som investor. Ændringerne gælder fra den 3. januar 2018 for alle banker i EU.

Læs mere om MIFID II