• Nem adgang til det globale marked
  • Professionel pleje af investeringer
  • Spredning af risiko på mange værdipapirer

Book møde

– eller ring 70 123 456,
når du vil investere

Når du investerer i en fond med aktier eller obligationer, investerer du i fællesskab med andre investorer i en lang række forskellige værdipapirer inden for fondens investeringsområde. Det kan fx være aktier fra udvalgte lande, regioner eller brancher – eller udvalgte typer af obligationer. 

Din investering foregår ved, at du køber et eller flere investeringsbeviser i fonden, afhængig af hvor stort beløb du ønsker at investere. Du kan både investere frie midler, din pensionsopsparing og midler i en virksomhed i fonde, og du har adgang til mange forskellige børsnoterede fonde – også i udlandet.

Din risiko

I en fond får du en god spredning af investeringerne på tværs af forskellige værdipapirer inden for fondens investeringsområde, og det bidrager til at reducere din risiko. Den overordnede risiko i dine investeringer afhænger dog af, hvilke fonde du køber investeringsbeviser i. Fonde med aktier har som udgangspunkt en højere risiko end fonde med obligationer. Samtidig kan din risiko afhænge af, i hvilket omfang du spreder dine investeringer på tværs af fonde med forskellige investeringsområder. 

Professionel pleje af investeringer

Når du har investeret i en fond, sørger eksperter for den løbende pleje af investeringerne ud fra den fastlagte investeringsstrategi for fonden. Du behøver ikke selv at gøre noget.

Slip for det administrative

Vi klarer alt det administrative med fx at indberette dine køb og salg af investeringsbeviser til Skattestyrelsen. Investerer du i udbyttebetalende fonde fra danske investeringsforeninger som fx Danske Invest, kan du selv vælge, om udbytterne skal udbetales, eller om pengene automatisk skal geninvesteres i nye investeringsbeviser.

Ansvarlige investeringer

I Danske Bank har vi fokus på ansvarlige fonde. Du har adgang til et bredt univers af fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika eller har et bæredygtigt investeringsmål.

Her kan du investere i fonde

Du kan selv investere i fonde via både netbanken og mobilbanken. Det forudsætter dog, at du først opretter et depot. Læs mere her.

Med Danske Månedsinvestering kan du komme nemt og hurtigt i gang med automatiske månedlige investeringer i fonde. Læs mere her.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.