Impact fonde

Invester i bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med muligheden for et finansielt afkast.

Hvordan du investerer i dag, påvirker verden i morgen. 

For English press here

 

8395D31170E4485F

 

 Book møde


Typer af impact-fonde 

Vand og klima

De to impact-fonde investerer i henholdsvis vand og klima. De styres af en af de ledende forvaltere på området, Impax Asset Management.

 

Parvest Aqua

I aqua-fonden investerer du i selskaber, som udvikler vandrelaterede løsninger i hele verden. Det er et område med økonomisk vækstpotentiale, der bidrager til at sikre forsyning af rent vand verden over.

Læs mere

 

Parvest Climate Impact 

Gennem climate impact-fonden investerer du i selskaber, som udvikler løsninger inden for bæredygtig miljøudvikling. Det er et område med langsigtet vækstpotentiale, der understøtter en grøn omstilling. 

Læs mere

Læs mere om fondene og deres påvirkning på miljøet

Læs mere

 

Hvad får du, når du investerer i impact-fonde ?

Investeringer i selskaber, der udvikler bæredygtige løsninger 

Håndplukkede selskaber, som alle skaber en væsentlig del af deres indtjening gennem aktiviteter, der understøtter en bæredygtig udvikling - samtidig med at de har lovende vækstudsigter.

Analyse af virksomhedernes håndtering af ESG

Håndplukkede selskaber, som er vurderet ud fra måden de arbejder med miljø, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder (ESG).

Et team af eksperter, der både har den tekniske og finansielle indsigt

Et forvaltningsteam, der både har teknisk indsigt i bæredygtige løsninger og økonomisk knowhow til at kunne afkode teknologi, tendenser i og bestemmelser om fx klima- eller vandforhold.

FAKTA

 • Hvad er en impact-fond?
  En impact-fond er, som enhver anden investeringsfond, dedikeret til at skabe økonomisk afkast for investorerne. 

  Forskellen mellem impact og eksempelvis en screenet fond ligger i, at en impact-fond også er dedikeret til at investere i selskaber, som udvikler løsninger, der bidrager til at fremme bæredygtig udvikling.

  Impact-fonde fokuserer også på, hvordan selskaberne styrer deres forretning ud fra et langsigtet perspektiv. Porteføljeforvalteren analyserer derfor også, hvordan selskaberne håndterer risici og muligheder vedrørende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. Det kaldes også for ESG.
 • Hvad er ESG?
  ESG er en engelsk forkortelse af Environment, Social og Governance.  

  “E” står for miljø, som sikrer, at de selskaber, der investeres i, følger regler og bestemmelser samt at de tager de relevante skridt til at minimere en negativ påvirkning af miljøet og klimaet. 

  “S” definerer det forhold, som selskaberne har med deres medarbejdere, leverandører, kunder og lokalsamfund. Det betyder eksempelvis, at medarbejderne behandles fair og at der et positivt forhold med det lokalsamfund, som virksomheden er en del af.  

  “G” definerer kriterierne for god ledelse i selskaberne og omfatter standarder for relationer med investorer, gennemsigtighed, ledelsens aflønning og intern revision. 
 • Hvad er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling?
 • Hvem forvalter disse impact-fonde?
  Fondene forvaltes af Impax Asset Managements, der har base i London og som har specialiseret sig i bæredygtige investeringer siden 1998. 

  Impax har derfor lang erfaring på dette investeringsområde og er anerkendt for deres ekspertise. Deres investeringsteam har en stærk kombination af konsulenterfaringen inden for miljøløsninger og mere klassisk investeringsviden.

  I 2014 blev Impax kåret med æresbevisning "Queen’s Award for Enterprise" i Storbritannien under kategorien “bæredygtig udvikling” og i 2017 blev Impax kåret af Wealth & Finance International- Alternative Investment Awards for "Best Natural Resources Investment Manager".
 • Er impact-investering relevant for mig?
  Impact-investeringer kan være relevante for dig, hvis du ønsker mere end et finansielt afkast. Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver for at afdække, om denne investeringstype passer til din personlige risikoprofil.
 • Er der en fortrydelsesfrist?
  Du kan til enhver tid sælge din investering til markedskurs.
 • Hvordan kan jeg følge med i fondens performance?

  Du kan følge med i investeringens resultater i din netbank og den årlige oversigt, som vi sender til dig. Du kan se de aktuelle performance for fondene her:

  Parvest Aqua

  Parvest Climate

 • Hvor meget koster impact-fonde?
  Impact-fonde har højere omkostninger end en almindelig fond eller en fond, der screener selskaber væk, der ikke lever op til internationale principper. Omkostningsniveauet i de impact-fonde, vi tilbyder, afspejler:

  Investering i nichemarkeder
  Investering i klima og vand er et nicheområder, som kræver specialistviden og en særlig indsigt i miljøløsninger.

  Investering i mindre selskaber 
  Fondene investerer også i mindre selskaber. Investering i mindre selskaber kræver ofte yderligere analyse for at identificere de bedste investeringsmuligheder, idet mindre selskaber ikke følges og analyseres af aktieanalytikere i samme omfang, som de større selskaber. Investeringsforvalteren Impax laver en dybdegående analyse og er i tæt dialog med mindre selskaber. Det gør Impax i stand til at identificere og håndplukke dem, som udvikler specialiserede teknologier og services på miljø- og vandområdet. 

  Førende forvalter inden for ressource og impact investeringer
  Investeringsforvalteren Impax har 20 års erfaring i ressource- og impactinvestering og er anerkendt for deres ekspertise og deres investeringsteams stærke kombination af konsulenterfaringen inden for miljøløsninger og mere klassisk investeringsviden.

Omkostninger og dokumenter

Læs mere om Danske Banks arbejde med ansvarlige investeringer

Når du investerer sammen med Danske Bank, er det vigtigt, at vi kan give dig både et konkurrencedygtigt og et bæredygtigt afkast. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med ESG og screeningen i vores øvrige investeringstilbud.

 

Læs mere

 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.