Når du investerer i fonde

Vi har fokus på rådgivning

Danske Bank er en rådgivningsbank, der har fokus på at skabe tryghed for dig. Vi lægger derfor meget vægt på at kunne give dig adgang til rådgivning og værktøjer, der gør det nemmere for dig at investere på en god og tryg måde.

Alle kunder i Danske Bank har adgang til basisservices som fx vores digitale handelsplatform og en årlig rapport om deres investeringer. Når du investerer i fonde, som Danske Bank har en samarbejdsaftale med og modtager formidlingsprovision fra, får du derudover adgang til ekstra rådgivningsrelaterede investeringsservices.

Forskellige services, når du investerer i fonde

Som investor i fonde med formidlingsprovision får du altid adgang til vores univers af nøje udvalgte fonde samt mulighed for løbende at få rådgivning af vores investeringsspecialister om sammensætningen af dine investeringer i fonde. Derudover kan du – alt afhængig af dine investeringer – bl.a. få adgang til løbende markedsindsigter, webinarer og investordage, der kan være relevante for dig i relation til dine investeringer.

Disse ekstra rådgivningsrelaterede services betaler du for via de omkostninger, du betaler i fondene. Her udgør formidlingsprovisionen en del af de samlede omkostninger, og du betaler dermed også for de ekstra services, selv om du vælger ikke at benytte dig af dem.

Vores syv serviceniveauer

Nedenfor kan du se vores syv forskellige serviceniveauer, og hvad de hver især omfatter af services. Som det fremgår af oversigten, afhænger dit serviceniveau af størrelsen af formidlingsprovision, som Danske Bank modtager fra de fonde, du har investeret i.

Størrelsen af formidlingsprovision kommer an på:

 • Hvor meget du har investeret i fonde
 • Hvilke fonde du har investeret i, da formidlingsprovisionen kan variere fra fond til fond

Månedsvis justerer vi dit serviceniveau op, hvis den aktuelle formidlingsprovision fra dine investeringer gør dig berettiget til et højere serviceniveau. Derimod afventer vi altid tre måneder før en evt. nedjustering af dit serviceniveau, og vi informerer dig altid direkte, hvis dit serviceniveau ændrer sig. Du kan også altid se i din netbank, hvilket serviceniveau du har. De fleste kunder ligger i serviceniveau A eller B. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. (BEMÆRK, at der gælder andre vilkår for fondene i Danske Banks digitale investeringsløsning June, læs mere her).

Vores 7 serviceniveauer

Dit serviceniveau som investor i fonde afhænger af størrelsen af formidlingsprovision, som Danske Bank modtager fra de fonde, du har investeret i. Størstedelen af din formidlingsprovision, typisk 70-80 pct., dækker prisen for din adgang til servicen ’Fondsunivers & Løbende rådgivning’, hvor prisen er variabel og baseret på størrelsen af dine investeringer.

Du vil altid have adgang til alle services i de serviceniveauer, der ligger forud for dit serviceniveau. Det betyder, at hvis du fx ligger i serviceniveau C, har du ud over adgang til ’Investment Update’ også adgang til ’Investment Insight’ fra serviceniveau B samt ’Fondsunivers & Løbende rådgivning’ fra serviceniveau A. Du kan højst komme til at betale 160.000 kroner i formidlingsprovision årligt, beløb derudover refunderes til dig.

Service-niveauer
Fondsunivers & Løbende rådgivning
Investment Insight
Investment Update
Investment Webinar
Investor Day
Portefølje- gennemgang (1)
Personlig investerings-rapport
Portefølje-gennemgang (3)
A
icon-info

Serviceniveau A

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 0 og 2.499,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

0-2.499 kr.
B
icon-info

Serviceniveau B

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 2.500,- kr. og 9.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

2.500-9.999 kr.
C
icon-info

Serviceniveau C

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 10.000,- kr. og 21.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

10.000-21.999 kr.
D
icon-info

Serviceniveau D

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 22.000,- kr. og 49.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

22.000-49.999 kr.
E
icon-info

Serviceniveau E

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 50.000,- kr. og 95.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

50.000-95.999 kr.
F
icon-info

Serviceniveau F

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 96.000,- kr. og 159.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

96.000-159.999 kr.
G
icon-info

Serviceniveau G

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager 160.000,- kr. og derover i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

Loft over formidlingsprovision = 160.000 kr.

Services

FAQ om formidlingsprovision

 • Hvad er formidlingsprovision?

  Formidlingsprovision er en betaling, der går til Danske Bank fra fonde, som Danske Bank har en samarbejdsaftale med. Se oversigt over fondene her. Vi modtager formidlingsprovision for at give dig adgang til en række ekstra rådgivningsrelaterede investeringsservices, som fondene ellers ikke kan tilbyde, da de typisk hverken har filialer, rådgivere osv. En del af formidlingsprovisionen er indtjening til Danske Bank.

 • Hvor meget betales i formidlingsprovision?

  Formidlingsprovisioner udgør en årlig procentsats af dit investerede beløb i fonde og varierer fra fond til fond. Du kan se en oversigt over procentsatserne her. Når du investerer i en fond, får du altid oplyst procentsatsen for formidlingsprovision i fonden. I årsrapporten for dine investeringer, som du hvert år modtager efter årsskiftet, kan du se, hvor meget formidlingsprovisionerne udgør af dine samlede omkostninger til fondene i kroner og øre.

 • Hvad er den øvre grænse for formidlingsprovision

  Vi har et årligt loft på 160.000 kr. for betaling af formidlingsprovision. Kunder, der betaler højere formidlingsprovision, får refunderet alt over 160.000 kr. efter årets afslutning. Denne udbetaling er skattepligtig.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.