Gå til hovedindhold

Når du investerer i fonde

Vi har fokus på rådgivning

Danske Bank er en rådgivningsbank, der har fokus på at skabe tryghed for dig. Vi lægger derfor meget vægt på at kunne give dig adgang til rådgivning og værktøjer, der gør det nemmere for dig at investere på en god og tryg måde.

Alle kunder i Danske Bank har adgang til basisservices som fx vores digitale handelsplatform og en årlig rapport om deres investeringer. Når du investerer i fonde, som Danske Bank har en samarbejdsaftale med og modtager formidlingsprovision fra, får du derudover adgang til ekstra rådgivningsrelaterede investeringsservices.

Forskellige services, når du investerer i fonde

Som investor i fonde med formidlingsprovision får du altid adgang til vores univers af nøje udvalgte fonde samt mulighed for løbende at få rådgivning af vores investeringsspecialister om sammensætningen af dine investeringer i fonde. Derudover kan du – alt afhængig af dine investeringer – bl.a. få adgang til løbende markedsindsigter, webinarer og investordage, der kan være relevante for dig i relation til dine investeringer.

Disse ekstra rådgivningsrelaterede services betaler du for via de omkostninger, du betaler i fondene. Her udgør formidlingsprovisionen en del af de samlede omkostninger, og du betaler dermed også for de ekstra services, selv om du vælger ikke at benytte dig af dem.

Vores syv serviceniveauer

Nedenfor kan du se vores syv forskellige serviceniveauer, og hvad de hver især omfatter af services. Som det fremgår af oversigten, afhænger dit serviceniveau af størrelsen af formidlingsprovision, som Danske Bank modtager fra de fonde, du har investeret i.

Størrelsen af formidlingsprovision kommer an på:

 • Hvor meget du har investeret i fonde
 • Hvilke fonde du har investeret i, da formidlingsprovisionen kan variere fra fond til fond

Månedsvis justerer vi dit serviceniveau op, hvis den aktuelle formidlingsprovision fra dine investeringer gør dig berettiget til et højere serviceniveau. Derimod afventer vi altid tre måneder før en evt. nedjustering af dit serviceniveau, og vi informerer dig altid direkte, hvis dit serviceniveau ændrer sig. Du kan også altid se i din netbank, hvilket serviceniveau du har. De fleste kunder ligger i serviceniveau A eller B. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. (BEMÆRK, at der gælder andre vilkår for fondene i Danske Banks digitale investeringsløsning June, læs mere her).

Vores 7 serviceniveauer

Dit serviceniveau som investor i fonde afhænger af størrelsen af formidlingsprovision, som Danske Bank modtager fra de fonde, du har investeret i. Størstedelen af din formidlingsprovision, typisk 70-80 pct., dækker prisen for din adgang til servicen ’Fondsunivers & Løbende rådgivning’, hvor prisen er variabel og baseret på størrelsen af dine investeringer.

Du vil altid have adgang til alle services i de serviceniveauer, der ligger forud for dit serviceniveau. Det betyder, at hvis du fx ligger i serviceniveau C, har du ud over adgang til ’Investment Update’ også adgang til ’Investment Insight’ fra serviceniveau B samt ’Fondsunivers & Løbende rådgivning’ fra serviceniveau A. Du kan højst komme til at betale 160.000 kroner i formidlingsprovision årligt, beløb derudover refunderes til dig.

Service-niveauer
Fondsunivers & Løbende rådgivning
Investment Insight
Investment Update
Investment Webinar
Investor Day
Portefølje- gennemgang (1)
Personlig investerings-rapport
Portefølje-gennemgang (3)
A
icon-info

Serviceniveau A

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 0 og 2.499,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

0-2.499 kr.
B
icon-info

Serviceniveau B

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 2.500,- kr. og 9.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

2.500-9.999 kr.
C
icon-info

Serviceniveau C

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 10.000,- kr. og 21.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

10.000-21.999 kr.
D
icon-info

Serviceniveau D

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 22.000,- kr. og 49.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

22.000-49.999 kr.
E
icon-info

Serviceniveau E

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 50.000,- kr. og 95.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

50.000-95.999 kr.
F
icon-info

Serviceniveau F

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager mellem 96.000,- kr. og 159.999,- kr. i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

96.000-159.999 kr.
G
icon-info

Serviceniveau G

Dit serviceniveau, hvis Danske Bank årligt modtager 160.000,- kr. og derover i formidlingsprovision fra fonde, du har investeret i.

Loft over formidlingsprovision = 160.000 kr.

Services

 • Fondsunivers & Løbende rådgivning

  Fondsunivers & Løbende rådgivning: Du får adgang til vores univers af nøje udvalgte fonde, som vi på forhånd har foretaget en grundig vurdering af og har indgående indsigt i, så vi kan rådgive om dem og vurdere, om de er egnede for dig at investere i. Vores fondsunivers består både af fonde fra Danske Invest samt fra udbydere, der ikke har en nær relation til Danske Bank, herunder også fonde som vi ikke modtager formidlingsprovisioner fra.

  Med udgangspunkt i din investeringsprofil kan du løbende få rådgivning om, hvorvidt dine investeringer i fonde passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed og tidshorisont, eller om du bør justere dine investeringer. Vores anbefalinger til dig vil være baseret på Danske Banks modelporteføljer, som bl.a. tager udgangspunkt i vores aktuelle afkastforventninger til de finansielle markeder. I vores fondskatalog i netbanken har du overblik over alle fondene i vores fondsunivers og kan løbende se, hvilke af fondene vi aktuelt finder særligt interessante at investere i, hvis de vel at mærke passer til din investeringsprofil.

 • Investment Insight

  Investment Insight: 4 gange om året modtager du en digital publikation, der giver dig dybere indsigt i udviklingen på de finansielle markeder, herunder hvor Danske Banks investeringsspecialister aktuelt ser de mest interessante investeringsmuligheder og de største risici. Formålet er at sikre, at du har et godt grundlag for at træffe beslutninger om dine investeringer i fonde. Investment Insight giver dig også bedre grundlag for at vurdere, om du har behov for personlig rådgivning i forhold til dine aktuelle investeringer.

 • Investment Update

  Investment Update: 6 gange om året modtager du en podcast, hvor Danske Banks investeringsspecialister sætter fokus på en relevant fond eller et aktuelt emne, der kan give dig nyttig indsigt i forhold til dine investeringer. Investment Update giver dig også bedre grundlag for at vurdere, om du har behov for personlig rådgivning i forhold til dine aktuelle investeringer.

 • Investment Webinar

  Investment Webinar: For at holde dig opdateret om investeringsmuligheder bliver du inviteret til et halvårligt webinar, hvor Danske Banks investeringsspecialister går i dybden med aktuelle emner samt vores forventninger til de finansielle markeder, og du har mulighed for at stille spørgsmål. Vi har ekstra fokus på fonde og kan fx invitere porteføljemanagere for fonde ind som indlægsholdere. Investment Webinar giver dig også bedre grundlag for at vurdere, om du har behov for personlig rådgivning i forhold til dine aktuelle investeringer.

 • Investor day

  Investor Day: Du bliver inviteret til vores årlige Investor Day, som er et halvdagsarrangement med indlæg af fx udbydere af fonde, Danske Banks strategiteam samt andre indlægsholdere, der kan give dig værdifuld indsigt og inspiration i forhold til dine investeringer. Investor Day giver dig også bedre grundlag for at vurdere, om du har behov for personlig rådgivning i forhold til dine aktuelle investeringer.

 • Porteføljegennemgang (1)

  Porteføljegennemgang (1): Vi kontakter dig og inviterer til en årlig gennemgang af dine investeringer i fonde med en af vores investeringsrådgivere. På baggrund af din økonomiske situation og dine behov vurderer vi, om din portefølje fortsat matcher din investeringsprofil, og giver dig konkrete anbefalinger til justeringer på baggrund af Danske Banks modelporteføljer, som bl.a. tager udgangspunkt i vores aktuelle afkastforventninger til de finansielle markeder.

 • Porteføljegennemgang (3)

  Porteføljegennemgang (3): Vi kontakter dig og inviterer til yderligere tre årlige gennemgange af dine investeringer i fonde med en af vores investeringsrådgivere. På baggrund af din økonomiske situation og dine behov vurderer vi, om din portefølje fortsat matcher din investeringsprofil, og giver dig konkrete anbefalinger til justeringer på baggrund af Danske Banks modelporteføljer, som bl.a. tager udgangspunkt i vores aktuelle afkastforventninger til de finansielle markeder. (Serviceniveau F omfatter dermed i alt fire årlige porteføljegennemgange, én pr. kvartal).

 • Personlig investeringsrapport

  Personlig investeringsrapport: Du bliver årligt tilbudt en personlig investeringsrapport (en såkaldt Portman-rapport), som giver en grundig belysning af udviklingen i dine investeringer, herunder dine afkast og de skattemæssige konsekvenser af dine handler. Formålet med denne rådgivning er at sikre, at du er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger om nye investeringer samt eventuel justering af dine nuværende investeringer. Den personlige investeringsrapport giver dig også bedre grundlag for at vurdere, om du har behov for personlig rådgivning i forhold til dine aktuelle investeringer.

 • Loft over formidlingsprovision

  Loft over formidlingsprovision:Vi har et årligt loft på 160.000 kr. for betaling af formidlingsprovision, da vi vurderer, at det er den maksimale værdi af de ekstra rådgivningsrelaterede services, vi kan tilbyde. Kunder, der betaler højere formidlingsprovision, får refunderet alt over 160.000 kr. efter årets afslutning. Denne udbetaling er skattepligtig.

FAQ om formidlingsprovision

 • Hvad er formidlingsprovision?

  Hvad er formidlingsprovision?

  Formidlingsprovision er en betaling, der går til Danske Bank fra fonde, som Danske Bank har en samarbejdsaftale med. Se oversigt over fondene her. Vi modtager formidlingsprovision for at give dig adgang til en række ekstra rådgivningsrelaterede investeringsservices, som fondene ellers ikke kan tilbyde, da de typisk hverken har filialer, rådgivere osv. En del af formidlingsprovisionen er indtjening til Danske Bank.

 • Hvor meget betales i formidlingsprovision?

  Hvor meget betales i formidlingsprovision?

  Formidlingsprovisioner udgør en årlig procentsats af dit investerede beløb i fonde og varierer fra fond til fond. Du kan se en oversigt over procentsatserne her. Når du investerer i en fond, får du altid oplyst procentsatsen for formidlingsprovision i fonden. I årsrapporten for dine investeringer, som du hvert år modtager efter årsskiftet, kan du se, hvor meget formidlingsprovisionerne udgør af dine samlede omkostninger til fondene i kroner og øre.

 • Hvad er den øvre grænse for formidlingsprovision

  Hvad er den øvre grænse for formidlingsprovision

  Investerer du i fonde, der betaler formidlingsprovision til os, skal der være en sammenhæng mellem størrelsen af formidlingsprovision fra dine investeringer og værdien af de ekstra services, du får adgang til. Vi har derfor indført en øvre årlig grænse på 160.000 kr. for betaling af formidlingsprovision, da vi vurderer, at det er den maksimale værdi af de services, vi kan tilbyde. Kunder, der betaler højere formidlingsprovision, får refunderet alt over 160.000 kr. efter årets afslutning. Denne udbetaling er skattepligtig.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.