Kapitalpension

Kapitalpension er en lukket pensionsopsparing, hvor der ikke længere er fradragsret for indbetalinger. Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension.

Se eventuelt mere om afløseren: AldersopsparingHvor meget kan der indbetales til en kapitalpension om året?
Det er ikke muligt at indbetale på en kapitalpension, da du ikke længere har fradragsret for indbetalingerne.

Hvornår kan kapitalpensionen hæves?
Du kan tidligst hæve opsparingen, når du har nået din pensionsudbetalingsalder, og den skal senest være udbetalt 20 år efter. Du kan få kapitalpensionen udbetalt helt eller delvist.

Du skal betale en afgift til staten på 40 procent af det udbetalte beløb.

Vælger du at få kapitalpensionen delvist udbetalt, betaler du et gebyr.

Du har stadig også mulighed for helt eller delvist at få overført pengene fra din kapitalpension til en ratepension eller livsvarig livrente og dermed få udbetalingerne fordelt over en 10-30 årig eller livsvarig periode. Du kan læse mere om ratepension og livrente i faktaarkene Ratepension og Livsvarig livrente.

Du kan vælge at ændre kapitalpensionen til en aldersopsparing. Aldersopsparingen kan laves med en fleksibel løbende udbetaling på 1-30 år. Du kan stoppe og starte udbetalingen som du ønsker, og udbetalingsperiode kan forlænges og forkortes.


Hvis du ønsker at hæve kapitalpensionen, før du når din pensionsudbetalingsalder, skal du betale en afgift til staten på 52 procent.

Hvordan skal din pension planlægges?


Pension kan være et indviklet område at overskue alene. Med en god rådgiver ved din side kan du sikre dig den bedst mulige økonomi. Som kunde i Danske Bank får du tilbudt en gratis samtale om pension, før du træder ud af arbejdsmarkedet.

Book et møde

Udbetaling ved varigt tab af erhvervsevne.
Hvis du varigt mister erhvervsevnen og får bevilget senior- eller førtidspension eller bliver ramt af en livstruende sygdom, har du mulighed for at hæve en del eller hele din kapitalpension. Du skal betale en afgift på 40 procent til staten af det udbetalte beløb. 

Du har stadig også mulighed for helt eller delvist at få overført penge fra din kapitalpension til en ratepension og dermed få udbetalingerne fordelt over en 10-30 årig periode. Du kan foretage én udbetaling og én overførsel, inden du når din pensionsudbetalingsalder.

Udbetaling i tilfælde af din død
Hvis du dør, inden du har fået kapitalpensionen udbetalt, udbetaler vi opsparingen til de personer, du har valgt at begunstige, efter der er trukket en afgift til staten på 40 procent.

Der betales boafgift af udbetalingen efter reglerne i boafgiftsloven.

Læs mere om begunstigelse og boafgift

Pension

Tips & Råd

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.