Information om behandling af personoplysninger i Lommepenge app'en

PERSONDATA POLITIK (PRIVACY POLICY)

Hvorfor registrerer og bruger vi personoplysninger i Lommepenge app’en?
Vi registrerer og bruger oplysninger om brugeren af app’en, for at brugeren kan logge på app’en, se sine transaktioner og lave overførsler mellem de to konti i app’en. Herudover registrerer vi oplysninger om brug af app’en til statistikformål og for at kunne videreudvikle og forbedre app’en.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
I Lommepenge app’en registrer og bruger vi oplysning om brugerens navn, CPR-nr., beløb, dato og betalingsmodtager, når det tilknyttede kort er benyttet, og oplysninger om beløb og dato, når brugeren flytter penge mellem de to konti i Lommepenge.

Herudover registrerer vi:

 • Tidspunkt for første brug af app’en 
 • Antal gange app’en er startet
 • Antal opgraderinger
 • Nedbrud i app’en
 • Længde på den forudgående session
 • Dato for installation
 • App ID
 • Antal dage siden første brug
 • Antal dage siden sidste brug 
 • Tid på dagen app’en startes
 • Hvilke ugedage app’en startes
 • Operativ System Version
 • Enhedsnavn
 • Skærmopløsning

Hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger
Vi indsamler oplysningerne fra brugeren af app’en, ved brug af app’en, og fra vores betalingssystemer, når brugeren anvender sit betalingskort tilknyttet lommepenge og laver overførsler mellem de to konti. 

Tredjeparter
Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjeparter til brug i app’en og deler heller ikke oplysningerne med tredjeparter.

Profilering og automatiserede beslutninger
Vi bruger ikke oplysningerne til profilering og foretager ikke automatiske beslutninger i app’en.

Dine rettigheder 

Indsigt i dine personoplysninger
Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller for være fritaget fra retten til indsigt.

Ret til at gøre indsigelse
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af 
vores legitime interesse. 

Rettelse eller sletning af Danske Banks data
Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt". 

Begrænset brug
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det. 

Dataportabilitet
Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Opdateringer
Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger regelmæssigt. I tilfælde af en ændring, ændres "gældende fra" datoen øverst i dette dokument. Eventuelle ændringer af denne information om vores behandling af personoplysninger gælder straks for dig og dine data. Hvis ændringer påvirker, hvordan dine personoplysninger behandles, tager vi rimelige skridt for at fortælle dig om ændringerne. 


Kontaktoplysninger og klageadgang 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte vores afdeling, der er ansvarlig for databeskyttelse, på dpofunction@danskebank.com

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores databeskyttelsesafdeling ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores klageservice:
Danske Bank, Juridisk Afdeling, Bernstorffsgade 40, 1577 København V,
e-mail: klageservice@danskebank.dk.

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K,
e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Mere information om Danske Banks behandling af personoplysninger 
Du kan læse mere om dine rettigheder og klageadgang i Information om Danske Banks behandling af personoplysninger på danskebank.dk/gdpr.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.