Bestil netbank

Vedhæft filer:

Nedenfor kan du uploade dine filer. Du kan maksimalt uploade 10 filer af gangen. Accepterede filformater er Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png eller Gif.
Vær opmærksom på at den maksimale filstørrelse er 4 MB pr. fil.

For at kunne tilknytte dit eksisterende NemId eller udstede et nyt NemID til dig beder vi dig vedhæfte 2 forskellige legitimationsdokumenter

 • Du skal vedhæfte mindst ét billedlegitimationsdokument
 • Mindst ét af legitimationsdokumenterne skal indeholde dit danske cpr.nr.
File Size Exceeds the Limit

Accepterede billedlegitimationsdokumenter:

 • Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne
 • Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland
 • Forsvarets identitetskort (fra DK)
 • Natopas
 • Politilegitimationskort (fra DK)
 • Opholdstilladelse med billede udstedt i Danmark
 • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som
 • rejsedokument i EU og Schengen lande.

Accepterede legitimationsdokumenter uden billede:

 • Dåbs- eller navneattest
 • Sundhedskort (sygesikringskort) eller bopælsattest
 • Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT
Slet File Size Exceeds the Limit