Ros eller klager


Hvis du ønsker at klage:

Du kan sende din klage til os via linket ovenfor eller i en mail til klageservice@danskebank.dk. Du modtager en bekræftelse, når vi har modtaget klagen. I bekræftelsen vil det fremgå, hvornår du kan forvente at få svar. 


Sådan behandler vi din klage

Vi ser det som en vigtig opgave at finde en god løsning på din klage. Derfor har vi et team, der er dedikeret til at behandle klager. 

Sender du en klage, sørger vi for, at den bliver grundig vurderet af relevante fagpersoner og afdelinger.

Vi ønsker at have glade og tilfredse kunder, derfor gør vi vores bedste for at give dig en fair behandling, når du er utilfreds med vores rådgivning, produkter eller services. 

Bankens ledelse bliver løbende orienteret om typen af klager, som vi modtager –  og den viden, vi får fra din klage, ser vi som værdifuldt input til at forbedre vores indsats, så du og vores andre kunder får den bedst mulige oplevelse.


Andre klagemuligheder

Hvis din klage til os ikke fører til et for dig tilfredsstillende resultat, kan du klage til Det finansielle ankenævn, Amaliegade 7, 1256 København K, www.fanke.dk.

Du kan også klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Send klagen til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.

Hvis din klage omhandler bankens behandling af dine personoplysninger, kan du indsende en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby via deres klageformular på www.datatilsynet.dk

Klager kan også indgives via EU-Kommissionens online klageportal Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du indgiver klagen på www.ec.europa.eu/odr, og du skal oplyse vores e-mailadresse klageservice@danskebank.dk