”Rent faktisk kan bare 100 kr. om måneden være nok til, at det på længere sigt giver rigtig god mening at investere,” siger Danske Banks chefstrateg Lars Skovgaard Andersen og fortsætter:

”De fleste mennesker kan uden større anstrengelser finde 100 kr. i deres månedlige budget. Forestil dig, at du hver måned investerer 100 kr., og at du gør det måned efter måned, år efter år. Så vil pengene efter 20 år været vokset til 33.495 kr. og efter 50 år til 145.224 kr., hvis vi tager udgangspunkt i et gennemsnitligt årligt afkast på 3,2 pct. efter omkostninger og skat, og det er bestemt ikke urealistisk,” siger han.

 Er investering noget for dig?

Der findes forskellige typer investeringsløsninger, hvor eksperter eller digitale værktøjer hjælper med at anbefale og udvælge den investering, som passer til dig og din økonomi. Det behøver ikke at tage mere end 10 minutter, så er du i gang.
Investering med June

Oplagt for forældre og bedsteforældre

Tilsvarende vil 200 kr. om måneden efter 50 år være vokset til 290.448 kr., og ifølge Lars Skovgaard Andersen skyldes det blandt andet, at du som investor nyder godt af renters rente-effekten, hvor du over tid ikke kun får afkast, men også afkast af afkastet.

”Det er en stærk økonomisk naturkraft,” som han udtrykker det.

”Og hvis du har en lang tidshorisont som investor, kan du tillade dig at have en højere risikovillighed, hvor du har en høj andel af aktier og en lav andel af obligationer – eller slet ingen. På den måde kan opsparingen potentielt vokse endnu mere, da aktier på sigt forventes at give et højere afkast end obligationer, men med større kursudsving undervejs,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Ny teknologi fjerner forhindringer

Tidligere var omkostningerne ved at købe og sælge værdipapirer en stopklods for investeringer af mindre beløb. Handelsomkostningerne slugte nemlig en uforholdsmæssig stor del af pengene, men nye digitale handelsplatforme har mindsket omkostningerne.

En anden udfordring ved investering af mindre beløb er at få spredt risikoen i sine investeringer, men det er muligt ved at investere i fonde, der automatisk investerer i mange forskellige værdipapirer, så tab i enkelte værdipapirer ikke rammer så hårdt.

”Men inden du kaster dig ud i investeringer, er det altid en god idé at få rådgivning, og husk, at investeringer er forbundet med risiko og også kan give tab,” siger Lars Skovgaard Andersen. 

Vil du i gang med at investere?

Investering Direkte er Danske Banks lettilgængelige investeringsrådgivning. Her sidder vi klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at investere.

Book møde

Du kan også ringe til os på 70 20 22 96. Find åbningstider her.