Del

I skal giftes – hvad betyder det?

Det er på alle måder en vigtig beslutning at blive gift – også økonomisk og juridisk. Her er ni punkter, det er værd at se nærmere på inden vielsen. 

 • 1.  Ægteskabserklæring

  1.  Ægteskabserklæring

  Før I kan blive gift, skal myndighederne sikre, at I lovligt kan gifte jer med hinanden. De undersøger bl.a., at I ikke allerede er gift med nogle andre. Derfor skal I senest 15 dage inden vielsen udfylde en såkaldt ægteskabserklæring og sende den til den kommune, hvor brylluppet skal stå.

  Dokumentet finder I på Borger.dk. Når erklæringen er blevet behandlet, får I en såkaldt prøvelsesattest retur, hvis I skal giftes i en kirke. Attesten skal afleveres hos præsten. Skal I vies på rådhuset, kommer attesten ikke retur, men bliver hos kommunen.

  Guide: Stor bryllupsfest? Så læs også guiden. Det perfekte bryllup, som I har råd til

 • 2.  Navneskift

  2.  Navneskift

  Vil en af jer, eller I begge, skifte navn i forbindelse med brylluppet, skal I søge om navneændring. Navneændringen træder i kraft på bryllupsdagen, men hvis I søger i god tid, kan det nye navn godt komme til at stå på vielsesattesten. Det er gratis at skifte navn i  forbindelse med en vielse. Det skal dog være klaret senest tre måneder efter jeres bryllupsdag.

  Planlægger I en bryllupsrejse, skal I være opmærksomme på et evt. navneskift. Navnet i passet og på flybilletten skal nemlig passe sammen, og administrativt kan der gå tid, før det hele er på plads. Og det er ærgerligt at strande i lufthavnen, fordi man nu hedder noget andet.

 • 3.  Formue

  3.  Formue

  Når I bliver gift, gifter I jer populært sagt også med hinandens formue. I får nemlig som udgangspunkt fælleseje. Det betyder ikke så meget, hvis I bringer ca. lige meget formue ind i ægteskabet. 

  Men hvis en af jer har en formue, en virksomhed eller andre værdier, som I ikke er interesseret i at skulle dele i forbindelse med en skilsmisse, kan en ægtepagt eller et særeje være løsningen.  En ægtepagt kan også bruges til at aftale, at I gerne vil dele jeres pensionsopsparinger ved en senere skilsmisse. Pensioner bliver nemlig som udgangspunkt ikke delt.

  Tal med en advokat, hvis I vil vide mere om ægtepagt og særeje.

 • 4.  Gæld

  4.  Gæld

  Hvis den ene part i ægteskabet har en stor gæld, kan det naturligvis have en stor praktisk betydning for jer begge i hverdagen, men som udgangspunkt bliver gælden ikke fælles, når I gifter jer.

  Grundreglen er, at I hver især kun hæfter for den gæld, som I selv har stiftet – eller som I har stiftet sammen. Det gælder også, selv om gælden er blevet til efter bryllupsdagen. Der er dog enkelte undtagelser, som I kan læse mere om hos Ankestyrelsen. Tal også meget gerne med en advokat.

 • 5.  Skatten

  5.  Skatten

  Skattemæssigt bliver I også tættere forbundet, når I gifter jer. Enkelte par oplever, at de sparer i skat, når de gifter sig. Det gælder især dem, hvor den ene part har en meget lille indtægt, og dem, som har en stor aktieindkomst.
   
  Hvis I undersøger sagerne på forhånd, kan I undgå overraskelser – og sikre, at I gør brug af de skattefordele, som I evt. får.

   

  Tip: Læs mere om skatten, når I gifter jer, på skat.dk
 • 6.  Pension og forsikring

  6.  Pension og forsikring

  Måske tjekker I allerede løbende op på jeres forsikringer og pensionsopsparinger, så I begge to er dækket godt ind. Ellers kan I overveje at begynde på det nu.

  Hvis en af jer bliver syg, og mister arbejdsevnen helt eller bare i en periode, er I langt bedre sikret, hvis I på forhånd har tegnet forsikring mod tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Og hvis det utænkelige skulle ske, at en af jer mister livet tidligt, kan en livsforsikring være en stor hjælp for den, som bliver alene tilbage.

  I tilfælde af skilsmisse skal pensionsopsparinger som hovedregel ikke deles. Det kan give problemer, hvis den ene part får en meget større opsparing end den anden. Hvis I gør det, så overvej en ægtepagt, som sikrer, at en af jer ikke står tomhændet tilbage, hvis I bliver skilt.

  Artikel: Barn på vej - her er familiens fire vigtigste forsikringer
 • 7.  Arv

  7.  Arv

  En moderne familie kan se ud på mange måder, og i mange familier er der i dag sammenbragte børn. Det stiller lidt større krav til papirarbejdet i forbindelse med nye ægteskaber. Ægtefæller arver nemlig hinanden – men I har mulighed for at aftale en særlig fordeling ved at oprettet en ægtepagt.

  Hvis I har sammenbragte børn, kan det f.eks. give en del forviklinger den dag, hvor en af jer dør. Det kan I undgå, hvis I i god tid beslutter, hvordan I bedst tilgodeser hvert enkelt barn – og hvad der f.eks. skal ske med den fælles bolig, hvis en af jer dør. 

  Overvej også at skrive et testamente. På den måde forbygger I stridigheder om arven og kan samtidigt sikre, at den efterladte ægtefælle så vidt muligt kan blive i den fælles bolig den dag, hvor en af jer ikke er her længere.
 • 8.  Forsørgerpligt

  8.  Forsørgerpligt

  Som ægtepar har I gensidig forsørgerpligt. Det betyder bl.a., at muligheden for at få sociale ydelser kan være begrænset, hvis den ene af jer mister sit arbejde eller sine dagpenge. Når I er et par, vurderer kommunen jeres samlede økonomi - også selvom det kun er den ene af jer, der står uden job. 

  I kan læse mere om forsørgerpligt og sociale ydelser hos Beskæftigelsesministeriet.
 • 9.  Jeres økonomi

  9.  Jeres økonomi

  Et bryllup en god lejlighed til at tænke over, hvad I ønsker jer af jeres fælles fremtid – og hvordan I vil bruge jeres penge.  Så hvis I normalt ikke taler så meget om penge, kan en grundlæggende snak om jeres økonomi godt anbefales. Nogle ægtepar fortsætter med hver sin økonomi, men ellers er der groft sagt tre typer fællesøkonomi:

  1. I lægger alle pengene i én pulje og bruger dem i fællesskab.
  2. I deler fællesudgifterne lige over og beholder hver især resten.
  3. I deler fællesudgifterne i forhold til indtægten, så I begge har lige meget til overs


  Hvis I er enige om principperne fra starten, er der mindre risiko for uenighed senere – og hvis I samtidig lægger et fælles budget, har I meget større chance for at få råd til det, I drømmer om.

  Produkt: Få jer en fælles opsparingskonto. Tjek mulighederne her

  Produkt

  Har du store drømme?

  Vil du rejse, flytte, være mere sammen med familien – eller bygge dit eget hus?
  Se, om kan din drøm kan blive til virkelighed.
  Tal med en rådgiver i Danske Bank.

  Book møde

  – eller ring til os på 70 123 456

Andre har også set