Kort fortalt

  • Lysere udsigter kan løfte aktier yderligere
  • Rentesænkningerne kommer – og af de rigtige grunde
  • USA er inde i en god stime – og det kan fortsætte 
  • Vi ser fortsat potentiale i IT og Kommunikationsservice
  • Dyre aktier behøver ikke være en stopklods
  • Vi har fortsat et godt øje til japanske aktier 
  • Billige kinesiske aktier frister ikke
  • Hellere obligationer end aktier i emerging markets
  • Forventer ingen større kursgevinster på obligationer

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Lysere udsigter kan løfte aktier yderligere
Globale aktier har haft en rigtig god start på 2024, og vi ser potentiale for mere, selv om du absolut ikke skal forvente fortsatte stigninger i samme tempo som hidtil i år. Vi ser et bedre potentiale i aktier end i obligationer i den kommende tid og anbefaler investorer at have en overvægt i aktier – dvs. en lidt større andel af aktier i deres porteføljer, end de forventer at have på lang sigt. 

Rentesænkningerne kommer – og af de rigtige grunde
Aktiemarkedet understøttes blandt andet af forventede rentenedsættelser fra centralbankerne, som vel at mærke kommer af de rigtige grunde – nemlig at inflationen er godt på vej ned mod målet på 2 pct., og ikke at økonomien er i vanskeligheder. Derudover ser vi tegn på, at de seneste halvandets års udfordringer for fremstillingsindustrien er ved at være ovre, hvilket vil være positivt for global økonomi og dermed også for aktier. Valg og krige vil præge 2024 – men vi forventer, at aktiemarkedet kan se igennem det.

LÆS OGSÅ: Aktiesparekonto er blevet endnu mere attraktiv

USA er inde i en god stime – og det kan fortsætte 
Amerikanske aktier er ikke billige efter den seneste optur, men vi vurderer, at der er mere at komme efter. Økonomien i USA er robust, og de massive renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank har ikke haft den ødelæggende effekt på væksten, som mange frygtede.

Vi ser fortsat potentiale i IT og Kommunikationsservice
Kunstig intelligens vil fortsat være et stort markedstema i 2024. De amerikanske teknologiaktier er steget kraftigt, men en række solide regnskaber viser, at det ikke bare er kejserens nye klæder. Kejseren har faktisk tøj på. Vi ser størst potentiale i sektorerne IT og Kommunikationsservice, som vi forventer får yderligere medvind af megatrenden kunstig intelligens.

Dyre aktier behøver ikke være en stopklods
På længere sigt har aktiers værdiansættelse stor betydning for afkastet, men på kortere sigt har den erfaringsmæssigt mindre betydning – og vi forventer ikke, at værdiansættelsen vil blive en stopklods for hverken amerikanske aktier eller teknologiaktier i den kommende tid.

VIDSTE DU, at du løbende kan spare op i fonde?

Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du hurtigt og enkelt oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde – fx fonde med amerikanske og japanske aktier. Kom i gang for helt ned til 350 kroner om måneden.

Når først du har oprettet aftalen, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt. Læs mere om Danske Månedsinvestering her

Du finder Danske Månedsinvestering i din mobilbank under Investeringer > Services.

Vi har fortsat et godt øje til japanske aktier 
Vi har siden sommeren 2023 anbefalet investorer at have ekstra fokus på japanske aktier i deres porteføljer – og det holder vi fast i, da vi forventer, at de gode takter kan fortsætte. Vi har desuden en forventning om, at den japanske yen vil styrkes i år, hvilket vil gavne afkastet for udenlandske investorer.

Billige kinesiske aktier frister ikke
Kinesiske aktier er billige, men det er der god grund til. Kinesisk økonomi er udfordret på flere fronter. Den tidligere vækstmotor, ejendomssektoren, er i krise. Eksporten led ligeledes et knæk sidste år. Derudover er forholdet til USA fortsat anspændt. Vi ser ikke tegn på bedring foreløbig.

Hellere obligationer end aktier i emerging markets
Emerging markets er mange andre lande end Kina, og flere af dem har attraktive væksthistorier og lav gæld. Vi foretrækker i øjeblikket at tage vores eksponering mod emerging markets gennem obligationer i stedet for aktier. Her kan direkte eksponering mod Kina undgås, og obligationerne tilbyder en attraktiv rente. 

Forventer ingen større kursgevinster på obligationer
De lysere udsigter for økonomien betyder, at vi ikke forventer de store fald i markedsrenterne, og dermed forventer vi heller ikke store kursgevinster på obligationer i år. Obligationer tilbyder dog fortsat nogle ganske attraktive renteniveauer – og det gælder også danske realkreditobligationer, som tilbyder en højere rente end danske statsobligationer og har næsten den samme kreditkvalitet. 

De væsentligste risici i den kommende tid

Selv om vi generelt har forholdsvis positive forventninger til den kommende tid, både når det gælder økonomien og de finansielle markeder, er der en række risici, du skal være opmærksom på: 

GEOPOLITIK: En række geopolitiske konflikter kan eskalere – eller blusse op igen – og påvirke fx global handel eller de globale energiforsyninger. Aktuelt er især Mellemøsten et brændpunkt. Også det amerikanske præsidentvalg i november vil få meget opmærksomhed.

INFLATION: Inflation har de seneste år været et kæmpe tema for global økonomi og de finansielle markeder. Fortsætter den ikke med at aftage som forventet i 2024, eller begynder den at stige igen, kan det få negativ betydning for såvel renterne som investeringsklimaet. 

PENGEPOLITIK: Vi forventer en række rentenedsættelser i Europa og USA i år, men får vi en højere inflation end ventet, kan det få centralbankerne til at lempe pengepolitikken betydeligt mindre end forventet. Det kan presse markedsrenterne i vejret og ramme både væksten og aktierne. 

ØKONOMISK VÆKST: Der er fortsat betydelig usikkerhed om den globale vækst i 2024. Hvis væksten bliver lavere end forventet og vi i værste fald får en global økonomisk recession, kan det få en markant negativ effekt på de finansielle markeder. 

INDTJENING: Udviklingen i virksomhedernes indtjening i 2024 har central betydning for aktiemarkederne. Her kan det blandt andet få væsentlig betydning, i hvilket omfang en begrænset global vækst vil ramme virksomhedernes indtjening og indtjeningsforventninger. Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.