Mænd er generelt er mere risikovillige end kvinder. Det siger fordommene – og når vi ser på mænds og kvinders investeringer i værdipapirer, er der faktisk noget om snakken. Men er der også forskel på kønnene, når det gælder valg af lån til boligen?

Realkredit Danmark har undersøgt sagen ved at tage et dyk ned i udlånsdataene og fundet oplysninger om 175.000 ”singler” på boligmarkedet – altså hvor enten en mand eller en kvinde ejer en bolig alene.

Er vi fra samme planet?
Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus lød det engang i en populær bog om kønsforskelle. Men i forhold til boligfinansieringen tyder alt imidlertid på, at begge køn er fra samme planet.

Det mest almindelige realkreditlån for begge parter er nemlig F3- og F5-lån. Derefter følger de fastforrentede lån og på tredjepladsen ligger er F1-lånet. Hos både mænd og kvinder er der også en tendens til at vælge lån med højere risiko, jo større lånet er i kroner og øre.

Og så er der alligevel lidt forskel
Kigger vi på valg af afdragsfrie lån, så viser der sig alligevel en forskel. Kvinder vælger i lidt højere grad afdragsfrihed på realkreditlånet. 56,5 % af udlånet til kvinder er afdragsfrit, mens det for det modsatte køn kun er 51,3 %.

En forklaring kan være, at kvinder typisk tjener lidt mindre end mænd – og det kan betyde, at der alt andet lige kan være et større behov for skabe ekstra råderum i hverdagen. Det kan også være, at kvinder bare prioriterer deres økonomi her og nu lidt højere end mænd.

Hvad så med parrene?
Forskellen mellem singler og par er heller ikke den helt store. Men singlerne vælger alligevel lidt oftere både variabel rente og afdragsfrihed. Det kan skyldes, at parrene samlet set har lidt mere luft i økonomien end singlerne. Og selv om vi anbefaler, at lånere med en mere sårbar økonomi skal vælge de sikreste lån, så er lånerne altså ikke altid enige.

En anden mulig forklaring på forskellene kan handle om tidshorisonten - altså hvor længe du som boligejer regner med at blive boende. Det kan jo tænkes, at singler gennemsnitligt har en kortere tidshorisont i boligen end par. I hvert fald de singler, som gerne vil ende som del af et par.

Klummen er tidligere bragt i en længere version på Boligsiden.dk

Figur: Der er ingen større forskel i valget af lån på tværs af kønnene