Gode råd:
Tjek din skat inden nytår


2023 synger  på sidste vers. Derfor kan det være en god ide med en kort gennemgang af din økonomi. Der kan blandt andet være skattefordele, du kan nyde godt af – og dermed potentielt penge at spare. Læs med her og få gode råd til boligøkonomi, pension, aktieindkomst og gaver.

Det er altid en god ide at tjekke forskudsopgørelsen igennem, siger afdelingschef for Investment Tax, Neel Frederikke Gronemann:

”Din forskudsopgørelse for 2024 er som udgangspunkt baseret på tal fra tidligere år, og der kan jo være sket ændringer i dit liv siden da. Måske er du flyttet, har skiftet job eller fået højere rente på dit realkreditlån? Det skal afspejles i din forskudsopgørelse,” siger hun.

Se her, hvilke ting du kan tjekke:

BOLIG:

Tjek din boligskat for 2024

 

Du er nok bekendt med, at der fra 2024 sker en ændring af boligbeskatningen for ejerlejligheder, parcelhuse og sommerhuse. Ejerne modtog i september 2023 en foreløbig vurdering for 2022. Det er denne vurdering, der ligger til grund for de boligskatter, du skal betale i 2024 og 2025.

Din samlede boligskat vil fortsat bestå af ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat til din kommune (også kaldet grundskyld), men modsat tidligere opkræves beløbet nu ved beregning af din almindelige indkomstskat. Derfor er begge dele nu også en del af din forskudsopgørelse.

 

BOLIG:

Har du bygget nyt eller til?

Hvis du har færdiggjort en ny- eller tilbygning i løbet af 2023, og du gerne vil have, at den indgår i beregningsgrundlaget for en evt. skatterabat, er det vigtigt, at du melder ny- eller tilbygningen færdig til kommunen senest den 1. januar 2024.

PENSION:

Undgå restskat ved at betale ekstra ind på en privat pensionsordning


Du kan overveje at indbetale et ekstra beløb på en privat pensionsordning, som ikke allerede er medregnet på din forskudsopgørelse (som f.eks. en ratepension eller livrente) inden den 1. januar 2024 – både for at supplere den offentlige pension og for at reducere en eventuel restskat for 2023.

Beløbsgrænserne i 2023 er:

  • 60.900 kroner på en ratepension 
  • 56.100 kroner på en privat livrente

Du kan dog ikke lave et privat indskud, hvis du allerede har indbetalt fuldt ud på en ratepension via din arbejdsgiver.

PENSION:

Undgå at ramme topskattegrænsen ved at indbetale ekstra på en livrente via din arbejdsgiver

Indbetaler du ekstra på en pensionsordning via din arbejdsgiver, er der såkaldt bortseelsesret for beløbet. Det betyder, at beløbet ikke indgår i din skattepligtige indkomst – og således heller ikke i topskattegrænsen, som i 2023 er på 568.900 kroner (efter arbejdsmarkedsbidrag).

PENSION:

Spar yderligere op med en aldersopsparing


Skylder du ikke restskat, men vil du alligevel gerne spare lidt ekstra op til pension? Så kan du skyde ekstra penge ind på en aldersopsparing, men du får ikke fradrag for indbetalingen. Du kan indskyde: 

  • 8.800 kroner, hvis du har mere end 7 år til folkepensionsalderen
  • 56.900 kroner, hvis du har 7 år eller mindre til folkepensionsalderen (dog ikke, hvis du allerede er begyndt at modtage udbetalinger fra en traditionel pensionsordning).

Fordelen ved at spare op på en aldersopsparing er, at afkastet på samme måde som for andre pensionsordninger kun beskattes med 15,3 pct.

Læs mere > Bliv klogere på aldersopsparing her | Danske Bank

AKTIER:

Er der behov for at reducere aktieskatten?


Hvis du i løbet af året har modtaget udbytte fra eller fået gevinst via salg af aktier handlet på et reguleret marked (som f.eks. OMX), er det måske værd at gå aktiebeholdningen igennem for at se, om der er behov for at realisere et tab ved salg af andre aktier handlet på et reguleret marked, så du kan reducere aktieskatten. 

Privatinvestorer beskattes i 2023 med 27 procent af aktieindkomst op til 58.900 kroner og 42 procent for aktieindkomst, der overstiger 58.900 kr. Der er såkaldt dobbelt bundfradrag for ægtefæller. 

Husk: Har du aktier, der er omfattet af den såkaldte ”skattefrie beholdning fra 2005”, kan du ikke modregne et eventuelt tab fra dem. Det gælder også, selvom du er blevet beskattet af udbytte fra de samme aktier.

RESTSKATTETILLÆG:

Indbetal restskat for at undgå restskattetillæg

Har du i dette indkomstår haft indtægter (f.eks. aktiegevinster, udbytter, bonus eller lønforhøjelse), som du ikke har forskudsregistreret, vil du normalt få en restskat. Du kan foretage en frivillig indbetaling frem til den 31. december uden at skulle betale restskattetillæg m.m.

Betaler du din restskat på et tidspunkt mellem 1. januar og 3. juli 2024, skal du betale en dag-til-dag-rente på 5,5 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Med andre ord: Jo hurtigere du betaler, jo mindre skal du betale i rente.

Har du ikke betalt din restskat den 1. juli 2024, er renten ikke længere 5,5 %. I stedet indregner skattemyndighederne et procenttillæg på 7,5 %.  Er restskatten ikke indbetalt inden 1. juli 2024, bliver et beløb op til 23.973 inklusive rentetillæg indregnet i din forskudsskat for 2025. Hvis restskatten inkl. rentetillæg overstiger dette beløb, bliver det overskydende beløb opkrævet i tre rater i henholdsvis august, september og oktober 2024. 

Sådan gør du: Du kan lave en beregning med udgangspunkt i dine indkomstforhold i år og tjekke din restskat på skat.dk. Derefter kan du enten indbetale den på skat.dk eller indbetale et ekstra indskud på en pensionsordning hos dit pensionsselskab, så du nedbringer din skattepligtige indkomst og dermed også din restskat.

GAVER:

Giv afgiftsfrie pengegaver til jul


Du har mulighed for at give afgiftsfri pengegaver på op til 71.500 kroner til nærtstående inden årets udgang.

Og hvem er så dine ’nærtstående’, spørger du måske? Begrebet defineres som familiemedlemmer i lige op- eller nedadgående retning på stamtræet. Det vil sige forældre, børn, børnebørn og stedbørn (din ægtefælles særbørn). Gaver til alle andre (f.eks. dine søskende) skal der betales almindelig indkomstskat af.

Gaver til børn op til den nævnte grænse kan gives af begge forældre. Det samme gælder, hvis barnet er gift – så kan svigerbørn også afgiftsfrit modtage 25.000 kroner fra hver af sine svigerforældre.

GAVER:

Giv til velgørende foreninger


Du kan også give et fradragsberettiget bidrag til en velgørende forening på op til 17.700 kroner. Det kræver dog, at foreningen er godkendt af Skattestyrelsen. Fradraget er på 26 % i 2023.

Sådan gør du: Oplys dit CPR-nummer til din valgte forening, når du donerer. Så videregiver foreningen disse oplysninger, og du får automatisk dit fradrag.Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.