Kort fortalt

  • Kvinder investerer mindre end mænd, men gør det på flere områder bedre.
  • Der er forskellige årsager til, at færre kvinder kommer ind i investeringskampen.
  • Ifølge Natalia og Sofie bør du hellere starte som investor i dag end i morgen.
  • Få deres bud på, hvordan du hurtigt og enkelt kan komme godt i gang med at investere.

Kvinder halter bagefter mænd på point, når det gælder investering. Stadigvæk! Det er ikke første gang, vi nævner det. Og hvis vi skal være ærlige, bliver det nok heller ikke sidste gang. På en dag som Kvindernes Internationale Kampdag er det oplagt at kigge på netop dét – og forhåbentlig kan vi være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Kvinder holder sig i langt højere grad tilbage fra at investere, fordi de føler, at de mangler viden på området. De tror, at det kræver mange penge. Og de er mindre villige til at løbe en risiko.Sofie Manja Eger Huus.

Hvorfor ligger kvinderne bagerst i feltet?
”For det første er der ganske enkelt færre kvinder end mænd, der investerer. Og kvinder afsætter i gennemsnit også færre penge til at investere for. De færre penge til investering kan formentlig langt hen ad vejen sidestilles med pension, hvor vi også ser, at kvinder tjener mindre og opsparer mindre. Med blandt andet barsel og nedsat arbejdstid er de i gennemsnit simpelthen kortere tid på arbejdsmarkedet, og sådan en strukturel faktor smitter af på kvindernes samlede regnestykke.”

Ordene kommer fra Natalia Setlak, som er investeringsstrateg hos os i Danske Bank. Hun er den ene af de to skarpe kolleger, vi har sat stævne i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag. Natalia har selskab af Sofie Manja Eger Huus, som ligeledes er investeringsstrateg, og vi har bedt de to om at tage temperaturen på kvinder og investering.

Sofie giver Natalia ret og tilføjer: “Fra en undersøgelse, som vi fik foretaget i slutningen af 2023*, kan vi desuden se, at når vi sammenligner kvinder med mænd, så holder kvinder sig i langt højere grad tilbage fra at investere, fordi de føler, at de mangler viden på området. Desuden tror de, at det kræver mange penge. Og sidst men ikke mindst er de mindre villige til at løbe en risiko. Jeg sporer med andre ord noget af den tilbageholdenhed og forsigtighed som man, måske lettere stereotypt, ofte tilskriver kvinder og piger mere end mænd og drenge.”

Der er forskel på, hvordan mænd og kvinder investerer, og mange mænd kunne med fordel lade sig inspirere af kvinderne.Natalia Setlak.

Den lille forskel – og de store
“Der er ikke kun forskel på, hvor mange kvinder i forhold til mænd, der investerer. Også når kvinderne rent faktisk giver sig i kast med investeringer, er der forskel. Og her kunne mændene med fordel lade sig inspirere lidt af kvinderne”, siger Natalia og fortsætter:

“Kigger vi på enkeltaktier, handler danske kvinder og mænd stort set de samme. Overordnet er der dog en tendens til, at mændene køber flere aktier, der er præget af store udsving, end kvinder gør. Det vil sige aktier med højere risiko. Mænd handler i det hele taget også flere gange i løbet af et år, mens kvinder er tilbøjelige til at investere en enkelt gang og så holde fast i deres investeringer i længere tid.”

“Når det gælder selve tidshorisonten, vil jeg sige, at kvinderne har fat i en af de lange ender,” bemærker Sofie. “De følger nemlig en af vores typiske anbefalinger, som går på at tænke langsigtet og bevæbne sig med en god mængde is i maven: Tid er penge – også i denne sammenhæng – og man bør som udgangspunkt ikke købe ind og sælge ud af ens investeringer hele tiden. I hvert fald ikke, når man lige er startet med at investere. Historien viser os, at de bedste og højeste afkast opnår man, alt andet lige, stort set altid over en lang periode.”

Det rette tidspunkt: I dag
Både Sofie og Natalia er enige om, at kvinder i bund og grund har et mindst lige så godt potentiale for at være gode investorer, som mænd har. Ja, faktisk ville det bedste setup være, at mænd og kvinder gik sammen om at investere. Kvindernes vedholdenhed og tålmodighed i kombination med mændenes større risikovillighed kan give rigtig gode afkast over tid.

”Den allervigtigste pointe hér er faktisk netop det med tid”, siger Sofie og afslutter: ”Mit råd til kvinderne derude er, at det handler om at komme i gang! Det bedste tidspunkt at starte med at investere var egentlig i går. Det næstbedste er i dag – det er lige nu!”

Natalia slutter også af med en opfordring:  ”Kvinder kan med fordel investere mere, end de gør. Og de burde komme i gang allerede i dag. Jeg vil derfor slå et slag for, at netop Kvindernes Internationale Kampdag også er kvindernes investeringskampdag.”

To konkrete og nemme løsninger hvis du vil i gang nu
Hvis I havde en søster eller veninde, I skulle anbefale at komme i gang med at investere i dag, hvad ville I så hver især anbefale?

NATALIA SETLAK: Det kommer jo an på, hvilken situation, du er i. I Danske Bank har vi investeringsløsninger til de fleste temperamenter – både til dem, der gerne selv vil sætte sig ind i de forskellige aktier og fonde og til dem, der gerne vil investere, men som ikke har interessen (og måske heller ikke tiden) til at fordybe sig synderligt i emnet.

Et godt råd fra mig er at begynde med vores nok letteste alt-i-én investeringsløsning, June. I vores mobilbank bliver du via en håndfuld overskuelige spørgsmål guidet igennem til din egen investeringsprofil ud fra punkter som bl.a. risiko og bæredygtighed. Det ender ud i en anbefaling til en fond med stor risikospredning, og det tager et kvarters tid at gå igennem. Derefter er June-løsningen så smart, at den kører pr. automatik. Jeg ville foreslå at starte med måske 1.000 kroner for bare at komme i gang. Og man kan faktisk starte med helt ned til 200 kroner. Så det er virkelig en løsning, der hverken kræver dyb ekspertviden eller meget tid. Og heller ikke store beløb.

Kig nærmere på June


SOFIE MANJA EGER HUUS: June var faktisk også mit første forslag af netop de samme grunde. Jeg kan så fremhæve en anden interessant løsning: Danske Månedsinvestering. Det er en løsning, der fungerer på nærmest samme måde, som vi kender fra faste betalinger og Betalingsservice i banken. Hos os vælger du et eller flere faste månedlige beløb, og så skal du vælge en eller flere fonde, som du vil investere beløbet i. Med Danske Månedsinvestering går resten også automatisk, og du kan komme i gang fra 350 kroner om måneden.

Kig nærmere på Danske Månedsinvestering

*Ipsos undersøgelse foretaget af Danske Bank, 2023

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.