Sammen med analyseinstituttet YouGov har Realkredit Danmark zoomet ind på holdninger til friværdier blandt boligejere over 50 år. I undersøgelsen svarer de fleste ja til, at de har en pæn friværdi. 

Alligevel er kun en ud af ti helt eller delvist enig i udsagnet ”Jeg overvejer at låne i min friværdi for at få mere luft i min økonomi her og nu”. Og heller ikke i pensionstilværelsen har boligejerne over 50 år planer om at bruge friværdien aktivt til at få mere luft i økonomien. 

”Det er i høj grad et udtryk for, at mange boligejere har en fornuftig økonomi her og nu og heller ikke regner med, at de får brug for, at friværdien skal hjælpe dem med at skabe mere luft i økonomien på et senere tidspunkt”, fortæller Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Mange har et ønske om at bruge friværdien aktivt 
Undersøgelsen viser dog også, at 40 % faktisk gerne vil bruge friværdien aktivt i pensionstilværelsen til oplevelser med familien og mere sjov i hverdagen, mens de stadig er friske. 

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig vidner undersøgelsen om, at friværdien kan være en svær størrelse at have med at gøre.  

”Om du skal bruge af din friværdi eller ej handler i høj grad om dine behov og drømme, for der er ingen tvivl om, at friværdien netop kan åbne for nogle muligheder. Måske har du behov for at øge dit økonomiske råderum her og nu, eller måske skal du fokusere mere på din pensionsopsparing”, siger Christian Hilligsøe Heinig. 

Han anbefaler, at du gør brug af den gratis og uforpligtende rådgivning, du kan få hos din rådgiver i banken eller realkreditinstituttet: 

”Det kan være et kompliceret område med svære spørgsmål. Så mit bedste råd er, at du løbende tager stilling til, om du er på rette vej i forhold til dine ønsker og planer. Det er bl.a. en god ide at få rådgivning om størrelsen på din opsparing, og hvordan du bedst muligt fordeler opsparingen i mursten, pension og frie midler”. 

Skal vi se på dine muligheder sammen? 
Book møde


Friværdien skaber tryghed

At mange af de velpolstrede boligejere i undersøgelsen hverken vil bruge friværdien her og nu eller i pensionstilværelsen, kan ifølge Christian Hilligsøe Heinig hænge sammen med et af undersøgelsens andre resultater - nemlig at boligejerne finder stor tryghed i at have friværdi i boligen: 

”To ud af tre ser friværdien som en opsparing, der giver økonomisk tryghed i hverdagen, og som eventuelt kan bruges til at blive boende i sin bolig så lang tid som muligt. Og derfor er de måske lidt tilbageholdende med aktivt at bruge af den.”

Cheføkonomen peger på, at der de seneste år netop har været en del fokus på mulighederne for at blive boende i sin bolig som pensionist og låne i boligens friværdi. 

”Reglerne er sådan, at du skal have en vis økonomisk robusthed og indkomst for at kunne låne i din bolig. Så det er en god ide at få lavet en individuel vurdering af din økonomi og dine planer for fremtiden. Særligt, hvis du bekymrer dig om dine muligheder, som vi faktisk kan se, at flere gør i undersøgelsen”. 

Er gældfrihed vejen frem?

Når boligejerne over 50 år ikke har den store appetit på at bruge friværdien, kan det også hænge sammen med ønsket om at blive gældfri. I undersøgelsen svarer 44 %, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt for dem at blive gældfri eller tæt på gældfri, mens 20 % svarer i nogen grad. 

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig er der dog ikke noget rigtigt svar på, om du skal være gældfri eller ej. Det handler meget om dine ønsker og er ofte også et spørgsmål om temperament.

”Nogle ser det som en mulighed for ekstra frihedsgrader i deres økonomi senere i livet og har måske et ønske om at give en god arv videre,” siger han og fortsætter: 
”Men det kan jo også have stor værdi at give et arveforskud til dine børn, mens de er ved at etablere sig, og virkelig har nytte af det. Ligesom det kan være meningsfuldt at prioritere oplevelser med sine nærmeste, mens man selv kan være med til at nyde dem. Så det vigtigste er, at du tager aktivt stilling til, hvordan du får det bedste ud af dine penge. 

Isoleret set mener han ikke, at der er noget økonomisk argument for at blive gældfri i boligen, men peger i stedet på, at der er tale om en holdning, vi bærer med os fra tidligere generationer. 

”Gennem årene er flere boligejere blevet opmærksomme på, at der er andre måder at spare op til alderdommen på end via afdrag på sine mursten – og at man ikke behøver at blive gældfri for at opnå en fornuftig privatøkonomi i pensionstilværelsen”, slutter Christian Hilligsøe Heinig. 

Overvejer du at låne i din friværdi?

Tænker du på at bruge din friværdi til at skabe luft i økonomien nu eller senere, er vi altid klar til at rådgive dig om dine muligheder.
Book møde 

Læs også: Hvordan låner jeg i min friværdi?

Har du lyst til at dykke ned i, hvilke holdninger til friværdi, der fylder blandt boligejere over 50 år?

Her kan du læse den fulde analyse.