Indlån

Se aktuelle priser og vilkår på indlån

Se indlånsrenten på vores indlånsprodukter ved at klikke på et produkt. Satserne gælder fra den 17. oktober 2016 og indtil nye fastsættes. Hvis intet andet er oplyst er rentesatsen variabel.Konti

Danske konto


Nominel årlig rente i procent

Indestående til og med 25.000 kr.
0,000
Indestående over 25.000 kr. 0,000
Indestående over 50.000 kr. 0,000

 

Vilkår og priser
Pris for Danske Konto 30 kr. pr. kvartal. Er du tilmeldt en af Danske Banks kundepakker er prisen 0 kr. pr. kvartal for Danske Konto.

Når du tilmelder dig Danske Banks kundeprogram, kan du få kundepakkerne Danske Hverdag og Danske Hverdag+, der giver adgang til nedsatte priser.

Hvis du ikke tilmelder dig kundeprogrammet gælder "standardpris".

Med Danske 18-27 og Danske Studie følger automatisk henholdsvis Danske Hverdag og Danske Hverdag+.

Uanset pakkevalg er den tilhørende konto Danske Konto.

Er kontoen knyttet til et Pantebrevslån/Danske Prioritet Plus, bliver den del af indeståendet, der svarer til restgælden på Pantebrevslånet, forrentet med samme sats som Pantebrevslånet, dog med et variabelt fradrag. 
Et indestående derudover bliver forrentet med den lavere sats, der gælder for kontoen.

Til toppen


 

 

Danske Konto tilknyttet Pantebrevslån, Boliglån eller Andelsboliglån


Nominel årlig rente i procent

Danske Konto tilknyttet 
Pantebrevslån/Danske Prioritet Plus

2,267 - 5,039

Danske Konto tilknyttet 
Boliglån/Danske Boliglån Plus
5,357 - 12,114
Danske Konto tilknyttet 
Andelsboliglån/Danske Andelsboliglån Plus

 

Belåningsværdi 0 - 80%  3,290 - 10,112
 Belåningsværdi 80 - 100% 5,875 - 10,112

 

Vilkår og priser
Når Danske Konto er tilknyttet et Pantebrevslån/Danske Prioritet Plus, Boliglån/Boliglån Plus eller Andelsboliglån/Andelsboliglån Plus forrentes den med samme sats som lånet, dog med et variabelt fradrag.

Øvrige priser og vilkår er de samme som er gældende for Danske Konto generelt, som vist under Danske Konto ovenfor. 

Til toppen


 

Danske Ung


Nominel årlig rente i procent
0,100

 

Vilkår og priser
For kunder mellem 15 - 17 år. 

Læs mere om Danske Ung

Til toppen


 

 

Min Konto


Nominel årlig rente i procent
0,100

 

Vilkår og priser
For kunder mellem 8 - 17 år. 

Læs mere om Min Konto

Til toppen


 

Ponduskonto 


Nominel årlig rente i procent
0,100

 

Vilkår og priser
For kunder under 8 år. 

Læs mere om Ponduskonto

Til toppen


 

Opsparing

Børneopsparing


Nominel årlig rente i procent
0,350

 

Vilkår og priser
Rentesatserne gælder også for konti tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje.

Indskud maksimalt 6.000 kr. pr. år / 72.000 kr. i alt.

Bindingsperiode minimum 7 år.

Kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år. 

Læs mere om Børneopsparing

Til toppen


 

Danske Netopsparing


Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo
Rente af hele indeståendet ved saldo under 40.000 kr.
0,000
På/over 40.000 kr.
0,100

 

Vilkår og priser
Indskud minimum 40.000 kr. Maksimum 250.000 kr. Der beregnes ikke rente i de kalendermåneder, hvor der sker overførsel fra kontoen. Ind- og udbetalinger til/fra kontoen skal foretages via netbank. Kontoen er for alle over 18 år med Danske Netbank.
 
Læs mere om Danske Netopsparing

Til toppen


 

Danske Netopsparing Ung

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo
Rente af hele indeståendet ved saldo under 10.000 kr.
0,000
På/over 10.000 kr.
0,500

 

Vilkår og priser
Indskud minimum 10.000 kr. maksimum 40.000 kr. Der beregnes ikke rente i de kalendermåneder, hvor der sker overførsel fra kontoen. Ind- og udbetalinger til/fra kontoen skal foretages via netbank. Kontoen er for kunder mellem 18 og 27 år eller kunder tilmeldt Danske Studie. Derudover skal du have Danske Netbank.

Læs mere om Danske Netopsparing Ung

Til toppen


 

Danske Indlån

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo
Under 25.000 kr.
0,010
Under 250.000 kr.
0,010
 På/over 250.000 kr. 0,010

 

Vilkår og priser
Der kan ske udbetaling/overførsel fra kontoen en gang pr. måned uden gebyr. Efterfølgende udbetalinger/overførsler koster 40 kr. pr. gang.
Renten beregnes af hele indeståendet, når saldogrænse passeres.

Læs mere om Danske Indlån

Til toppen


 

Min Opsparing


Nominel årlig rente i procent

Indestående til og med 150.000 kr.
0,250
Indestående over 150.000 kr.
0,100

 

Vilkår og priser
For kunder mellem 13 og 17 år. 
Ved udbetaling fra kontoen, forrentes hele saldoen med kontoens  laveste rente, i den måned beløbet er hævet. 

Læs mere om Min Opsparing

Til toppen


 

Ung Opsparing


Nominel årlig rente i procent

Indestående til og med 150.000 kr.
0,250
Indestående over 150.000 kr.
0,100

 

Vilkår og priser
For kunder mellem 15 og 17 år, som har en Danske Ung. 
Ved udbetaling fra kontoen, forrentes hele saldoen med kontoens  laveste rente, i den måned beløbet er hævet.

Læs mere om Ung Opsparing

Til toppen


Danske Gave

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indestående
0,350

 

Vilkår og priser
Spærret konto til kunder mellem 0 og 25 år, til midler der gives som gave.

Læs mere om Danske Gave

Til toppen


 

Investering

Flexinvest Fri – kontantindestående

Nominel årlig rente i procent
Indestående til og med 10.000 kr.
0,000
Indestående over 10.000 kr.
0,000

 

Vilkår og priser
For kunder der har en investeringsaftale, Flexinvest Fri. Indestående på kontoen disponeres til investeringsaftalen og der kan ikke ske udbetaling/overførsel fra kontoen.

Læs mere om Flexinvest Fri

Til toppen


 

Mixopsparing - kontantindestående

Nominel årlig rente i procent
Indestående til og med 10.000 kr.
0,000
Indestående over 10.000 kr.
0,000

 

Vilkår og priser
For kunder der har en investeringsaftale, Mixopsparing. Indestående på kontoen disponeres til investeringsaftalen og der kan ikke ske udbetaling/overførsel fra kontoen.

Læs mere om Mixopsparing


 

Pension

Kapitalpension


Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo

Under 25.000 kr.
0,020
Under 100.000 kr.
0,020
 Under 250.000kr. 0,020
 På/over 250.000 kr. 0,020

 

Vilkår og priser
Renten på den enkelte Kapitalpension, Ratepension, Selvpension, Aldersopsparing og Indekskonto fastsættes ud fra kundens samlede kontante indestående på disse pensionskonti. Pensionsopsparing tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje, er ikke omfattet heraf.

Til toppen


 

Ratepension

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo
Under 25.000 kr.
0,020
Under 100.000 kr.
0,020
 Under 250.000 kr. 0,020
 På/over 250.000 kr. 0,020

 

Vilkår og priser
Renten på den enkelte Kapitalpension, Ratepension, Selvpension, Aldersopsparing og Indekskonto fastsættes ud fra kundens samlede kontante indestående på disse pensionskonti. Pensionsopsparing tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje, er ikke omfattet heraf. 

Læs mere om Ratepension

Til toppen


 

Selvpension

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo

Under 25.000 kr. 
0,020
Under 100.000 kr.
0,020
 Under 250.000 kr. 0,020
 På/over 250.000 kr. 0,020

 

Vilkår og priser
Renten på den enkelte Kapitalpension, Ratepension, Selvpension, Aldersopsparing og Indekskonto fastsættes ud fra kundens samlede kontante indestående på disse pensionskonti. Pensionsopsparing tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje, er ikke omfattet heraf. 

Til toppen


 

Indekskonto

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo
Under 25.000 kr. 
0,020
Under 100.000 kr.
0,020
 Under 250.000 kr. 0,020
 På/over 250.000 kr. 0,020

 

Vilkår og priser
Renten på den enkelte Kapitalpension, Ratepension, Selvpension, Aldersopsparing og Indekskonto fastsættes ud fra kundens samlede kontante indestående på disse pensionskonti. Pensionsopsparing tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje, er ikke omfattet heraf.

Til toppen


Aldersopsparing

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo
Under 25.000 kr. 
0,020
Under 100.000 kr.
0,020
 Under 250.000 kr. 0,020
 På/over 250.000 kr. 0,020

 

Vilkår og priser
Renten på den enkelte Kapitalpension, Ratepension, Selvpension, Aldersopsparing og Indekskonto fastsættes ud fra kundens samlede kontante indestående på disse pensionskonti. Pensionsopsparing tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje, er ikke omfattet heraf.

Til toppen


Puljeinvest, kontantpulje

Nominel årlig rente i procent
Rente af hele indeståendet ved saldo

Under 25.000 kr. 
0,020
Under 100.000 kr.
0,020
 Under 250.000 kr. 0,020
 På/over 250.000 kr. 0,020

 

Vilkår og priser
Rentesatserne gælder Kapitalpension, Ratepension og Selvpension tilmeldt Puljeinvest, Kontantpulje.

Læs mere om Puljeinvest

Til toppen

Vilkår

 Se de gældende vilkår for produkter og serviceydelser.

Læs mere

Prisbogen

I prisbogen kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. 

Læs mere

Brug for hjælp

 Har du spørgsmål til priser og vilkår?

Få svar hurtigt  Eller kontakt os på 70 123 456


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.