Gå til hovedindhold

Opret aktiesparekonto

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

Teknisk set består aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 102.300 kr. i alt på kontoen, som du derefter kan investere i aktier eller aktiefonde, der bliver registreret i depotet.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark, og du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.  

Se om det er noget for dig100.000 kr. på en aktiesparekonto kan om 5 år blive til:


*Forudsætninger: Efter år 5 afstås aktierne på den ”normale aktieinvestering”, således at skatten forfalder. Indtil da handles der ikke aktier (køb og hold-strategi). Der udbetales ikke udbytte fra aktierne. Investor er ugift. Investor har ikke aktier eller fremførbare tab udenfor aktiesparekontoen. Modellen bygger på et fast, årligt afkast på 5 pct. Modellen tager således ikke højde for, at afkastet kan være anderledes, eller at der kan være negative afkast undervejs eller til sidst. Fordelen ved at bruge en aktiesparekonto, afhænger af, hvilket afkast du ender med at opnå på din investering. I nogle tilfælde ved negativt afkast kan det være en ulempe at have investeret via en aktiesparekonto. 

Fakta om aktiesparekontoen

  • Det er kun tilladt at oprette én aktiesparekonto pr. person og med maksimalt indskud på 102.300 kr.
  • Du kan investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst) samt ETF´er der beskattes som aktieindkomst. På aktiesparekontoen har du alene mulighed for at vælge aktier og aktiefonde, der opfylder kravene.
  • Skatten er lavere end ved normal investering af frie midler.
  • Skatten på afkast på aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Danske Bank hæver automatisk beløb til betaling af skat på kontoen. 
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.
  • Du kan kun anvende en aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Eksempel på lagerbeskatning på en aktiesparekonto ved hhv. gevinst og tab.


  • I eksemplet forudsættes et afkast på -10% i løbet af året. Indskudsgrænsen på aktiesparekontoen er 100.000 kr.

Stadig ikke sikker på, at en aktiesparekonto er noget for dig? 

Læs mere om aktiesparekonto
AktiesparekontoNormal investering af frie midler i aktier
Lagerbeskattet (årligt).Realisationsbeskattet (ved salg).
17 pct. skat.27 pct. for aktieindkomst op til 55.300 kr. og 42 pct. for aktieindkomst derover (2020-grænse).
Maksimalt indskud på 100.000 kr.

Intet maksimalt indskud.

Der kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede udloddende fonde samt ETF`er, der beskattes som aktieindkomst.Der kan investeres i alle typer af aktier og aktiebaserede fonde*.
Omkostninger består af kurtage og depotgebyrer¨. Omkostninger består af kurtage og depotgebyrer¨.
*For nogle aktiebaserede ETF’er gælder andre beskatningsregler end beskrevet her.
¨Læs om omkostninger i Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer og priser for opbevaringsdepoter.

Få en aktiesparekonto i dag

Start her

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.