• Interessante afkastprofiler
  • Mulighed for øget risikospredning
  • For den erfarne investor

Alternative investeringer som fx hedgefonde og private equity kan have interessante afkastprofiler og bidrage til at sprede risikoen i en portefølje af investeringer. Ønsker du at investere i alternativer og har en passende risikoprofil, tilbyder vi en række forskellige muligheder.

Hedgefonde & Private Equity
Danske Bank formidler investeringer i hedgefonde og private equity. Disse kan bidrage til at skabe en stabil portefølje og et positivt afkast. I en spredt portefølje kan de bidrage positivt til det risikojusterede afkast, da egenskaberne for denne type af investeringer adskiller sig fra de klassiske aktier og obligationer.

Investeringer af denne type kræver lovgivningsmæssigt erfaring og kendskab, så kontakt din rådgiver for at høre nærmere om mulighederne for dig.