June

Markedsføringsmateriale
Fonde & afkast

I June får du en anbefaling til den investeringsfond, der bedst matcher dit syn på risiko og bæredygtighed. Alle fondene investerer i et mix af aktier og obligationer. Til gengæld varierer fordelingen fra fond til fond, og det påvirker den risiko, der er forbundet med de enkelte fonde. Som tommelfingerregel gælder, at jo flere aktier i fonden, desto større er risikoen – men også det potentielle afkast.

Alt afhængig af dine præferencer for bæredygtighed får du enten en anbefaling til en June-fond eller en GAP-fond (Global Ansvarlig Portefølje). Se fondene og deres afkast her på siden.

Globalt Ansvarlige Portefølje-fonde (GAP)

- Fokus på bæredyghed, artikel 8 fonde


GAP-fondene har en høj andel af bæredygtige investeringer. Fondene søger at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ved delvist at investere i bæredygtige investeringer, der bidrager til disse mål. Andelen af bæredygtige investeringer vil til enhver tid udgøre mindst 75% af de samlede investeringer.

GAP-fondenes fokus på bæredygtige investeringer medfører en række restriktioner på, hvad fondene kan investere i, og derfor er investeringsuniverset smallere end for mange andre fonde. Det kan have en positiv eller negativ betydning for afkastet set i forhold til lignende fonde uden samme fokus på bæredygtige investeringer. Samtidig kan omkostningerne være højere, da GAP-fondenes fokus på bæredygtige investeringer kræver flere ressourcer i forvaltningen af fondenes investeringer.

Danske Invest Management A/S forvalter GAP-fondenes investeringer.

Få information om de enkelte fonde og se det historiske afkast:

Global Ansvarlig Portefølje 20
Global Ansvarlig Portefølje 35
Global Ansvarlig Portefølje 50
Global Ansvarlig Portefølje 65
Global Ansvarlig Portefølje 80

June-fonde

- Artikel 8 fonde

June-fondene har i modsætning til GAP-fondene ikke samme fokus på bæredygtige investeringer. I June-fondene vil andelen af bæredygtige investeringer udgøre mindst 5% af de samlede investeringer. June-fondene er screenet. Det betyder, at June-fondene fx ikke investerer i virksomheder, der producerer eller distribuerer klyngebomber eller landminer. Bemærk, at de beskrevne egenskaber først har været gældende for June Moderate Screened og June Balanced Screened fra den 6. november 2023.

June-fondenes investeringer i aktier og obligationer foregår via en række underliggende fonde, som er passivt forvaltede. Det vil sige, at de underliggende fonde så vidt muligt blot følger udvalgte aktie- og obligationsindeks, og denne type fonde har typisk lavere omkostninger end fonde, hvor eksperter aktivt udvælger de enkelte aktier og obligationer.

Danske Invest Management A/S forvalter June-fondenes investeringer.

Få information om de enkelte fonde og se det historiske afkast:

June Moderate Screened
June Balanced Screened
June Progressive Screened
June Opportunity Screened


Dette er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her på siden ved at folde drop down boksene ud og klikke på den relevante fond. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med Danske Bank henblik på markedsføring af fondene.Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.