Hvad er en aktie?

En aktie er et værdipapir, der beviser, at du ejer en andel af et selskab. Når du køber en aktie, køber du med andre ord en lille del af selskabet. Det giver dig retten til at få del i selskabets overskud i form af eventuelle udbytter.

Kan man blive aktionær i alle selskaber i verden?

Nej. Du kan kun købe aktier i de selskaber, der er noteret på en børs og har udstedt aktier til frit salg. OECD vurderer, at der er 41.000 selskaber i verden, hvor man offentligt kan købe sig ind som aktionær.

I Danmark er der mindre end 140 selskaber, du kan købe aktier i. Det er mange af de største og mest kendte selskaber i landet. Dog er det ikke alle store selskaber, der er noteret på børsen.

Hvordan kan man tjene penge på aktier?

Der er to måder at tjene penge på aktier: Gennem udbytter og gennem kursstigninger

Udbytter giver dig mulighed for at få del i selskabets overskud. En del af overskuddet vil ofte blive i selskabet, mens resten kan komme aktionærerne til gode. Enten ved udlodning af udbytte, udstedelse af gratis aktier eller tilbagekøb af virksomhedens aktier.

Men du kan også tjene penge på aktier, hvis selskabets værdi stiger og aktiekursen følger med. Det sker typisk, hvis selskabet rapporterer en flot indtjening eller kommer med positive nyheder, der gør, at investorerne får tiltro til at selskabet vil klare sig godt i fremtiden.

Kursen på aktien afspejler investorernes forventninger til selskabets fremtidige indtjening. Når en aktie handles på en børs, ændrer kursen sig derfor løbende alt efter, hvor stor efterspørgslen er – det vil sige; hvor mange der vil købe den pågældende aktie, og hvor meget de vil give for den.

Stiger kursen på din aktie i forhold til den pris, du købte den til, vil du tjene penge, når du sælger den.

Du kan selvfølgelig også bare beholde aktien i længere tid og håbe på, at den stiger yderligere.

Kom i gang med at investere

Hvis det er en god forretning, hvorfor har alle så ikke penge i aktier?

Fordi der altid er en risiko forbundet med at investere. Når du investerer i aktier, kan du nemlig risikere at tabe en del af de penge, du har investeret – eller dem alle sammen i ekstreme tilfælde.

Aktier taber værdi når kurserne går ned. Det kan ske, hvis aktiemarkedet som helhed ikke længere har tiltro til, at selskabet kan blive ved med at tjene penge – eksempelvis hvis salget af selskabets produkter falder, nøglemedarbejdere forsvinder, patenter bliver tabt, eller der opstår mistro til ledelse. Men der kan også opstå perioder med generel uro på aktiemarkederne (som under Finanskrisen i 2008), hvor de fleste aktiekurser faldt på samme tid.

I de værste tilfælde kan et selskab gå konkurs. Så kan aktierne potentielt være nul kroner værd og aktionærerne har tabt alle deres penge.

Som aktionær skal du være forberedt på, at kurserne går op og ned. Man du skal også huske på, at hvis en af dine aktier er nede i en bølgedal, har du reelt ikke tabt penge, før du sælger aktien igen. Derfor er det vigtigt at du vurderer dine investeringer ud fra en længere tidshorisont. På kort sigt vil du altid opleve, at aktiekurserne svinger - både op og ned.

Det går op og ned på aktiemarkederne. Der er ingen garanti for, at vi vil se lignende mønstre i fremtiden, men siden 1969 har den langsigtede tendens været, at kurserne er gået op.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at komme i gang med at investere i aktier på. De fleste køber aktier gennem deres net- eller mobilbank eller på en anden digital handelsplatform. I Danske Bank anbefaler vi altid vores kunder at handle via net- eller mobilbanken, gør du det, har du altid dine investeringer og resten af din opsparing samme sted.

Kom i gang med at købe aktier

Har du brug for hjælp til at investere?

Book møde

Artiklen udgør ikke investeringsrådgivning og er ikke en opfordring til at købe eller sælge et finansielt instrument. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.