Vores foretrukne valg i aktiedelen af porteføljen
OVERVÆGT I AMERIKANSKE AKTIER
Økonomien i USA er mindre påvirket af de høje energipriser og krigen i Ukraine end europæisk økonomi. 
Amerikanerne nyder fortsat godt af et stærkt arbejdsmarked, der sammen med solid opsparing gør de amerikanske forbrugere forholdsvis robuste. 
Vi vurderer, at både inflationen i USA og de aggressive pengepolitiske signaler fra den amerikanske centralbank er tæt på at toppe.
Værdiansættelsen på amerikanske aktier er nu under sit historiske gennemsnit.
Vi forventer, at dollaren styrkes yderligere i forhold til euro og danske kroner 

Her forventer vi størst modvind på aktiemarkedet
UNDERVÆGT I EUROPÆISKE AKTIER
Energikrisen med høje europæiske energipriser kommer til at presse både husholdninger og virksomheder – ikke mindst i Tyskland. 
Det europæiske arbejdsmarked er ikke lige så stærkt som det amerikanske.
Vi forventer en dybere recession i Europa end i USA.
Selv om det ikke er vores hovedscenarie, kan den høje statsgæld – især i Italien – føre til en ny europæisk gældskrise. 

Fornuftigt valg af obligationer i et usikkert marked
OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER
Investment grade er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, som med årets rentestigninger efterhånden tilbyder ganske fornuftige renter.
Obligationerne har samtidig mindre risiko end high yield- og emerging markets-obligationer.
En global recession kan dog føre til en udvidelse af kreditspændet (merrenten i forhold til mere sikre statsobligationer), hvilket kan give med kurstab for investorer.
I det nuværende markedsmiljø med stor usikkerhed betragter vi investment grade som en fin mellemvej med en god balance mellem forventet afkast og risiko. 

Emerging markets-obligationer ramt af flere modvinde
UNDERVÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER
Emerging markets-obligationer tilbyder et pænt merafkast i forhold til mere sikre statsobligationer, men risikoen er også markant højere. 
Kina udgør den vigtigste drivkraft for emerging markets, og den kinesiske økonomi har betydelige udfordringer i øjeblikket.
Lavere globale vækstrater vil påvirke eksporten i emerging markets-lande negativt i takt med den lavere udenlandske efterspørgsel.
Stigende renter og styrkelsen af den amerikanske dollar udgør modvinde for emerging markets-obligationer – blandt andet fordi det øger finansieringsomkostningerne i emerging markets med gæld i dollar. 

Recession kan gøre ondt på high yield-obligationer
UNDERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER
High yield er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet, som derfor giver en forholdsvis høj rente, men også er blandt de mest risikofyldte obligationer.
Kreditspændet (dvs. merrenten i forhold til mere sikre statsobligationer) kan udvide sig markant i perioder med stigende usikkerhed med kursfald til følge for investorerne. 
En global recession kan få kreditspændet samt antallet af konkurser til at stige.

Obligationer med fornuftige renter og god kreditkvalitet
OVERVÆGT I LOKALE OBLIGATIONER
Renterne på danske realkreditobligationer er på et niveau, hvor det er muligt at få et fornuftigt løbende afkast.
Obligationerne er næsten på niveau med danske statsobligationer hvad angår kreditkvalitet, men de giver en højere rente. 
Som dansk investor undgår du ligeledes valutakursrisikoen.


DISCLAIMER: Husk altid risikoen som investor
Udgangspunktet for dette materiale er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Dette materiale er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.