Gå til hovedindhold

Aktuelle anbefalinger

Et udpluk af Danske Banks aktuelle investeringsanbefalinger. En overvægt betyder, at vi p.t. har en større andel af aktivet i vores rådgivningsporteføljer, end vi forventer at have på lang sigt – en undervægt betyder det modsatte. Du har mulighed for løbende at få rådgivning af vores investeringsspecialister om sammensætningen af dine investeringer i fonde.

Et godt sted at være ved øget usikkerhed
OVERVÆGT I AMERIKANSKE AKTIER
Det globale vækstmomentum fra genåbningerne har toppet, og frygten for coronavirus har atter taget til i takt med deltavariantens udbredelse og bekymringer om, hvor længe vaccinernes beskyttelse holder. Det amerikanske aktiemarked er typisk det bedste sted at være i perioder med øget usikkerhed og lidt mere afdæmpet vækst, og vi har netop løftet amerikanske aktier fra neutral til overvægt. 
Værdiansættelsen er godt nok høj i USA sammenholdt med andre regioner, men det er en del af den præmie, du betaler for et marked med høj profitabilitet og mange kvalitetsselskaber med stabil forretningsmodel, stærk kapitalstruktur mv. 

Er ekstra sårbare over for coronavirussen
UNDERVÆGT I EMERGING MARKETS-AKTIER
Emerging markets er generelt udfordret af lavere vaccinationsrater end de udviklede økonomier, hvilket gør dem mere sårbare over for coronaudbrud. Ny restriktioner vil hæmme den økonomiske vækst, og det bliver generelt afgørende for væksten i emerging markets-landene, at de får coronavirussen under kontrol.
En anden risikofaktor er forventninger om højere amerikanske renter og dollarstyrkelse. Det er generelt en dårlig cocktail for emerging markets og i særdeleshed for landene med gæld i dollar. Yderligere kan aftagende momentum i den globale vækst og øget frygt for deltavarianten føre til lavere risikoappetit blandt investorer og pengestrømme væk fra emerging markets. Alt i alt har vi derfor besluttet at reducere emerging markets-aktier fra neutral til undervægt.

En attraktiv balance mellem afkast og sikkerhed
OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER
Investment grade er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. Kreditspændet på investment grade-obligationer (dvs. merrenten i forhold til mere sikre statsobligationer) er lille, og dermed er det begrænset, hvor meget det kan indsnævres yderligere med kursgevinster til følge for investorerne. Til gengæld tilbyder investment grade-obligationer et højere afkast end statsobligationer og en større sikkerhed end emerging markets- og high yield-obligationer på grund af den højere kreditkvalitet. Dermed er de en god mellemvej, som vi finder attraktiv i øjeblikket, hvor coronarisiko og aftagende vækstmomentum kan betyde en lavere risikoappetit i markedet. Vi har derfor en overvægt i investment grade-obligationer.

Fortsat begrænset potentiale i japanske aktier
UNDERVÆGT I JAPANSKE AKTIER
Japan halter efter andre udviklede økonomier i forhold til både udrulningen af coronavacciner og økonomisk rebound oven på coronakrisen. De japanske aktier kan opleve gode dage, men generelt peger pilen efter vores opfattelse i den forkerte retning. Selv om vi ser fremskridt i reformerne af det japanske erhvervsliv, der skal gøre det mere konkurrencedygtigt, resterer der fortsat meget at gøre, og vi forventer ikke, at det på kortere sigt vil blive en katalysator for japanske aktier. Vi har derfor undervægt i japanske aktier.

DISCLAIMER: Husk altid risikoen som investor
Udgangspunktet for dette materiale er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.