Negativ rente for privatkunder


Igennem flere år har vi haft en situation med meget lave renter. Og med udsigt til, at de negative renter i Nationalbanken fortsætter lang tid frem, indfører vi fra den 1. januar 2021 nye grænser for at betale negativ rente på indeståender. 

For indestående under beløbsgrænserne er renten 0%, mens renten fra 1. januar 2021 er -0,60% om året for indestående over:

 • 250.000 kr. samlet set på egne konti – hvis du har NemKonto hos os
 • 50.000 kr. samlet set på egne konti – hvis du ikke har NemKonto hos os
 • 50.000 kr. på konti, du har sammen med andre.

Renten er variabel. 

Du kan have op til 250.000 kr. stående uden at betale negativ rente

Har du NemKonto hos os, skal du kun betale negativ rente, hvis du har mere end 250.000 kr. stående samlet set på dine konti. Har du ikke NemKonto hos os, kan du have op til 50.000 kr. stående samlet set, uden du skal betale negativ rente. 

Det betyder helt konkret, at du ikke skal betale for at have penge stående, så længe dit indestående ikke er større end beløbsgrænserne. Og du skal kun betale negativ rente af det beløb, der overstiger beløbsgrænserne.

Hvis du har konti sammen med en eller flere andre, gælder der en særlig beløbsgrænse på 50.000 kr. for disse konti – uanset om der er tilknyttet NemKonto.

Har du prioritetslån?

Hvis du har et af følgende prioritetslån, er det kun det beløb, der overstiger prioritetsudlånet, som indgår i den samlede saldo for beregning af negativ rente. Indlånsrenten på den konto, som hænger sammen med prioriteten (prioritetskontoen), ændres ikke. Du beholder derfor dine rentefordele på indestående, som er under prioritetsudlånet.

 • Pantebrevslån: Danske Prioritet eller Danske Prioritet Plus
 • Boliglån: Danske Boliglån Plus
 • Andelsboliglån/Danske Andelsboliglån Plus

Hvad er negativ rente, og hvad betyder det for dig som kunde? Se videoen

a2292ee6-00090249-e3ec9e20

Hvilke muligheder har du?

Situationen med negative renter er usædvanlig. Har du mere stående på dine konti end beløbsgrænserne ovenfor, og du derfor skal betale negativ rente, kan det være en god idé for dig at vende dine muligheder med os.

Sådan passer du på din opsparing

I videoen med privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen kan du blive klogere på, hvordan du bedst passer på din opsparing.

c1892626-00090249-29df3d84

Hvad der er bedst for dig, afhænger helt af din situation og dine behov. Det kan være, at du vil investere nogle af pengene, sætte mere til side til pension, betale af på gæld eller renovere bolig eller sommerhus.

 

Overvejer du at investere?

Få mere at vide om investering og se, hvad der passer til dig.

Kom godt i gang

Brug for rådgivning?

Vi rådgiver dig gerne om dine muligheder – skriv til os via din mobil- eller netbank, book et møde med os eller ring til os på 70 123 456.

Book møde

Hvilke konti er omfattet af negativ rente?

Generelt er konti, hvor du som kunde kan have penge stående, omfattet af negativ rente. Det gælder fx lønkonti, opsparingskonti og budgetkonti. Se en oversigt over de konti, der tæller med.

Se oversigt

 

Hvilke konti er undtaget fra negativ rente?

Enkelte typer konti er undtaget fra negativ rente. Det gælder fx børneopsparinger, pensionskonti, investeringskonti og særlige konti, der bruges ved køb og salg af bolig. Se en oversigt over de kontotyper, der ikke tæller med.

Se oversigt

Se eksempler på, hvordan vi beregner negativ rente

Sådan ser du, om en konto er en fælleskonto

040b0405-00090249-aa3b056b

Spørgsmål og svar

 • Hvad er negativ rente?
  Tidligere fik man rente, hvis man satte sine penge i banken, fordi indlånsrenterne var positive. I de senere år har markedet ændret sig, så der er en situation med negative renter. Det betyder, at det nu er den omvendte verden, hvor det kan koste penge at have penge stående i banken – fordi man betaler negativ rente i stedet for at få rente. Det skyldes blandt andet, at bankerne selv betaler negativ rente for at have penge placeret i fx obligationer eller Nationalbanken.
 • Hvorfor indfører I negativ rente på mine konti?
  Der har i flere år generelt været en situation med negative renter på obligationer i Danmark, og Nationalbankens rente (indskudsbevisrenten) forventes at fortsætte med at være negativ i en længere periode. Det betyder, at vi som bank betaler for at have penge placeret i fx obligationer eller Nationalbanken, og det giver store omkostninger for os. I lighed med andre banker beregner vi derfor negativ rente for at få dækket nogle af omkostningerne.
 • Hvilken betydning har det for mig – skal jeg betale negativ rente?
  Det betyder kun noget for dig, hvis du har flere penge stående hos os end beløbsgrænsen, der er på 250.000 kr. samlet set på egne konti, hvis du har NemKonto hos os – har du ikke det, er beløbsgrænsen 50.000 kr. For konti, du har sammen med andre personer, er der en samlet beløbsgrænse på 50.000 kr., uanset hvor mange personer, der ejer kontiene. Du skal betale negativ rente, hvis dit samlede indestående er større end beløbsgrænsen – men kun af det beløb, der overstiger beløbsgrænsen. 
 • Hvordan beregner I negativ rente?
  Der beregnes negativ rente, hvis dit samlede indestående er større end beløbsgrænsen – og kun af det beløb, der overstiger beløbsgrænsen. Renten beregnes dagligt af dit indestående på de konti, som er omfattet af negativ rente, og den er fordelt ud på kontiene i forhold til den enkelte kontos andel af det samlede indestående. Når dit samlede indestående er under beløbsgrænsen, beregnes der ikke negativ rente. Se, hvilke konti der er omfattet af negativ rente.
 • Hvornår trækker I negativ rente på mine konti?
  Hvis det samlede indestående på dine konti overstiger beløbsgrænsen, skal du betale negativ rente. Du vil blive opkrævet negative renter i slutningen af hvert kvartal – dvs. ved udgangen af marts, juni, september og december. Når dit samlede indestående er under beløbsgrænsen, beregnes der ikke negativ rente.  
 • Kan jeg trække udgifter til negativ rente fra i skat?
  Ja, dine udgifter til negativ rente er fradragsberettigede. Betalingen af negativ rente vil fremgå under renteudgifterne på din årsopgørelse.
 • Kan jeg oprette flere konti, så jeg får en højere beløbsgrænse?
  Du må gerne oprette flere konti, men du får ikke en højere beløbsgrænse, fordi grænsen gælder på tværs af dine konti. Det betyder, at du har én samlet beløbsgrænse, uanset om du har fx 1 eller 10 konti. Har du NemKonto hos os, er beløbsgrænsen på 250.000 kr. for det samlede indestående på de konti, du har alene – og har du ikke det, er grænsen 50.000 kr. Vær opmærksom på, at der er en særlig beløbsgrænse på 50.000 kr. for konti, du har sammen med andre personer.
 • Hvordan indgår penge på konti, jeg har sammen med andre personer, i beregningen af negativ rente?

  For konti, du har sammen med andre personer, er der en samlet beløbsgrænse på 50.000 kr., uanset hvor mange personer, der ejer kontiene. Der beregnes negativ rente af det beløb, som overstiger denne grænse. Beregningen af negativ rente på fælleskonti er adskilt fra beregningen af negativ rente på konti, du har alene.

 • Er det muligt at oprette fælleskonti med børn eller andre familiemedlemmer?
  Som udgangspunkt kan du kun oprette fælleskonti med din samlever/ægtefælle.
 • Er det en god idé at hæve mine penge, så jeg undgår negative renter?
  Hvis du vælger at hæve dine penge for at lægge dem hjem under madrassen eller gemme dem andre steder i din bolig, så vær opmærksom på, at der er en vis risiko forbundet med det. Opstår der brand i din bolig, eller får du indbrud, kan du risikere, at din forsikring ikke dækker kontanter, og din opsparing går tabt.  
 • Er der nogen alternativer til at have pengene stående kontant på mine konti – kan jeg undgå at betale negativ rente?

  Vi vil meget gerne se på alternativer til at have pengene stående kontant på dine konti. Hvad der er bedst for dig, kommer an på din situation og dine behov. Vi ser altid på din økonomi som en helhed og sammen finder vi den bedste løsning. Det kan være, at du vil investere nogle af pengene, sætte mere til side til pension, betale af på gæld eller renovere bolig eller sommerhus.

  Vi rådgiver dig gerne om dine muligheder – skriv til os via din mobil- eller netbank, book et møde med os eller ring til os på 70 123 456.

  Book møde