Negativ rente for privatkunder

På grund af det fortsat negative renteniveau har vi negativ rente på indlån. 

Fra 1. marts 2022 vil der også være negativ rente på pensionskonti, hvor der står mere end 100.000 kr. kontant. Se ”Hvad gælder for pensionskonti?” nedenfor. Der gælder andre vilkår for pensionskonti end for øvrige konti.

Beløbsgrænse - f.eks. på lønkonti, opsparingskonti og budgetkonti

Beløbsgrænsen for betaling af negativ rente er:

  • 100.000 kr., hvis du har NemKonto hos os
  • 0 kr., hvis du ikke har NemKonto hos os

Den negative rentesats er minus 0,70% og er variabel. Betaler du negativ rente, bliver den samlede rente for indestående på tværs af dine konti opkrævet på én af kontiene. Det gælder generelt for konti, hvor du kan have penge stående – f.eks. lønkonti, opsparingskonti og budgetkonti. 

Har du fælleskonti med andre, tæller din andel af pengene på kontiene med i dit samlede indestående. Har du fx en konto med 100.000 kr. sammen med din partner, tæller halvdelen af beløbet med i din grænse, og halvdelen tæller med i din partners.

Vær opmærksom på, at der gælder noget andet for pensionskonti – læs mere nedenfor.

Hvad gælder for pensionskonti?

Fra 1. marts 2022 er der negativ rente på pensionskonti hos os med et kontant indestående på mere end 100.000 kr. Du skal altså betale negativ rente, hvis du har mere end 100.000 kr. stående kontant på en pensionskonto. Beløbsgrænsen gælder pr. pensionskonto, og den er uafhængig af, om du har NemKonto hos os.

Sådan beregnes renten på pensionskonti

For indestående over 100.000 kr. vil renten være minus 0,69% om året, og for indestående under 100.000 kr. vil den fortsat være 0,01% om året. Rentesatserne er variable.

For pensionskonti hæves negativ rente separat på den enkelte konto, og pengene tæller ikke med i beregningen af negativ rente på dine øvrige konti. 

Hvilke pensionskonti er omfattet af negativ rente?

Fra 1. marts 2022 er der negativ rente på alle pensionskonti med et kontant indestående på mere end 100.000 kr. – også kontant indestående i form af afkast fra depoter.

Følgende er undtaget fra negativ rente:

  • Investerede pensionsmidler i depoter
  • Pensionskonti tilknyttet Puljeinvest, Danske Porteføljepleje Pension eller Merchant Formuepleje

Brug for rådgivning om dine muligheder?

Hvis du betaler negativ rente, kan det være en god idé at vende dine muligheder med os. Du er velkommen til at skrive til os via mobil- eller netbanken, ringe til os eller booke et møde med os.

Book møde

 

Se negativ rente i din mobilbank

I din mobilbank kan du nemt se, om du skal betale negativ rente – og hvor meget. 

Tryk på den blå cirkel med de 3 prikker på kontooversigten, og vælg derefter ”Se negativ rente”. 

Hvilke konti er omfattet af negativ rente?

Generelt er konti, hvor du kan have penge stående, omfattet af negativ rente. Visse konti er dog undtaget, blandt andet en række konti til børn som Pondus-konto, børneopsparing og Min Konto, og særlige konti, der bruges ved køb og salg af bolig, samt konti med kreditorbeskyttede erstatningssummer. 

Konti - negativ rente          Konti – ikke negativ rente

 

Se eksempler på, hvordan vi beregner negativ rente

Hvad er negativ rente, og hvad betyder det for dig som kunde?

a2292ee6-00090249-e3ec9e20

 

Har du prioritetslån?

Det er kun det indestående på prioritetskontoen, der overstiger gælden på prioritetslånet, som indgår i beregningen af negativ rente. Indlånsrenten på prioritetskontoen ændres i øvrigt ikke. Det gælder for:

  • Danske Prioritet eller Danske Prioritet Plus
  • Danske Boliglån Plus
  • Danske Andelsboliglån Plus

Har du fået udbetalt en kreditorbeskyttet erstatningssum?

Hvis du har fået udbetalt en erstatning for invaliditet eller tab af forsørger, og erstatningen er blevet holdt adskilt på en særskilt konto, skal du ikke betale negativ rente af dette indestående. Det gælder med virkning tilbage fra den 1. januar 2021.

Læs mere

Spørgsmål og svar