Rente på konti med indlån for privatkunder

Hvornår får du positiv rente?
Fra til den 1. oktober 2022 fjerner vi negative renter og indfører positive renter på udvalgte privatkonti. Læs mere her.

 _____

Vilkår gældende indtil d. 1. oktober 2022

Den 1. august 2022 ændrer vi den variable rente på privatkunders konti med indlån i danske kroner fra minus 0,70% om året til minus 0,20% om året. Det betyder, at du som privatkunde skal betale mindre i rente af de penge, du har stående på dine konti.

For pensionskonti ændres renten til minus 0,19% om året for kontant indestående, der overstiger 100.000 kr.

For konti med indlån i euro ændres renten til 0,00% om året.

Ændringen afspejler blandt andet, at Nationalbanken forhøjede sine rentesatser den 21. juli 2022. 

Beløbsgrænse for negativ rente

  • Hvis du har NemKonto i Danske Bank: Du kan have op til 100.000 kr. stående samlet set på dine konti hos os uden at betale negativ rente.
  • Hvis du ikke har NemKonto i Danske Bank: Du betaler negativ rente af hele det beløb, du har stående på dine konti. 

Betaler du negativ rente, bliver den samlede rente opkrævet på én af dine konti.

Hvilke konti er omfattet af negativ rente?

Generelt er konti, hvor du kan have penge stående, omfattet af negativ rente. Visse konti er dog undtaget, blandt andet en række konti til børn (som Pondus-konto, børneopsparing og Min Konto), og særlige konti, der bruges ved køb og salg af bolig, samt konti med kreditorbeskyttede erstatningssummer. 

Konti - negativ rente          Konti – ikke negativ rente

 

Hvad gælder for pensionskonti?

Har du en pensionskonto med mere end 100.000 kr. kontant, betaler du negativ rente af det beløb, der overstiger 100.000 kr. på den enkelte konto. Det gælder også kontantbeløb i form af afkast fra depoter. 

For pensionskonti hæves negativ rente separat på den enkelte konto, og beløb på pensionskonti tæller ikke med i beregningen af negativ rente på dine øvrige konti. 

Følgende pensionsmidler er undtaget fra negativ rente:

  • Investerede pensionsmidler i depoter
  • Pensionskonti tilknyttet Puljeinvest, Danske Porteføljepleje Pension eller Merchant Formuepleje

Brug for rådgivning om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til os via mobil- eller netbanken, ringe til os eller booke et møde med os.

Book møde

 

Se negativ rente i din mobilbank

I din mobilbank kan du nemt se, om du skal betale negativ rente – og hvor meget. 

Tryk på den blå cirkel med de 3 prikker på kontooversigten, og vælg derefter ”Se negativ rente”. 

Spørgsmål og svar

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.