Negativ rente for privatkunder


Her kan du læse mere om de beløbsgrænser for betaling af negativ rente for privatkunder, der gælder fra 1. januar til 1. juli 2021. 

Vær opmærksom på, at der den 1. juli 2021 indføres nye grænser. Få mere at vide.

For indestående under beløbsgrænserne er renten 0%, mens renten fra 1. januar 2021 er -0,60% om året for indestående over:

  • 250.000 kr. samlet set på egne konti – hvis du har NemKonto hos os
  • 50.000 kr. samlet set på egne konti – hvis du ikke har NemKonto hos os
  • 50.000 kr. på konti, du har sammen med andre.

Renten er variabel. 

Du kan have op til 250.000 kr. stående uden at betale negativ rente

Har du NemKonto hos os, skal du kun betale negativ rente, hvis du har mere end 250.000 kr. stående samlet set på dine konti. Har du ikke NemKonto hos os, kan du have op til 50.000 kr. stående samlet set, uden du skal betale negativ rente. 

Det betyder helt konkret, at du ikke skal betale for at have penge stående, så længe dit indestående ikke er større end beløbsgrænserne. Og du skal kun betale negativ rente af det beløb, der overstiger beløbsgrænserne.

Hvis du har konti sammen med en eller flere andre, gælder der en særlig beløbsgrænse på 50.000 kr. for disse konti – uanset om der er tilknyttet NemKonto.

Har du prioritetslån?

Hvis du har et af følgende prioritetslån, er det kun det beløb, der overstiger prioritetsudlånet, som indgår i den samlede saldo for beregning af negativ rente. Indlånsrenten på den konto, som hænger sammen med prioriteten (prioritetskontoen), ændres ikke. Du beholder derfor dine rentefordele på indestående, som er under prioritetsudlånet.

  • Pantebrevslån: Danske Prioritet eller Danske Prioritet Plus
  • Boliglån: Danske Boliglån Plus
  • Andelsboliglån/Danske Andelsboliglån Plus

Hvad er negativ rente, og hvad betyder det for dig som kunde? Se videoen

a2292ee6-00090249-e3ec9e20

Hvilke muligheder har du?

Situationen med negative renter er usædvanlig. Har du mere stående på dine konti end beløbsgrænserne ovenfor, og du derfor skal betale negativ rente, kan det være en god idé for dig at vende dine muligheder med os.

Sådan passer du på din opsparing

I videoen med privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen kan du blive klogere på, hvordan du bedst passer på din opsparing.

c1892626-00090249-29df3d84

Hvad der er bedst for dig, afhænger helt af din situation og dine behov. Det kan være, at du vil investere nogle af pengene, sætte mere til side til pension, betale af på gæld eller renovere bolig eller sommerhus.

 

Overvejer du at investere?

Få mere at vide om investering og se, hvad der passer til dig.

Kom godt i gang

Brug for rådgivning?

Vi rådgiver dig gerne om dine muligheder – skriv til os via din mobil- eller netbank, book et møde med os eller ring til os på 70 123 456.

Book møde

Hvilke konti er omfattet af negativ rente?

Generelt er konti, hvor du som kunde kan have penge stående, omfattet af negativ rente. Det gælder fx lønkonti, opsparingskonti og budgetkonti. Se en oversigt over de konti, der tæller med.

Se oversigt

 

Hvilke konti er undtaget fra negativ rente?

Enkelte typer konti er undtaget fra negativ rente. Det gælder fx børneopsparinger, pensionskonti, investeringskonti og særlige konti, der bruges ved køb og salg af bolig. Se en oversigt over de kontotyper, der ikke tæller med.

Se oversigt

Særligt om kreditorbeskyttede midler

Hvis du har kreditorbeskyttede midler stående hos os, skal du ikke længere betale negativ rente på den del af dine kreditorbeskyttede midler, der overstiger beløbsgrænsen for betaling af negativ rente på indeståender.

Ændringen gælder med virkning tilbage fra den 1. januar 2021
Læs mere

Se eksempler på, hvordan vi beregner negativ rente

Sådan ser du, om en konto er en fælleskonto

040b0405-00090249-aa3b056b

Spørgsmål og svar