Opret dit barn som kunde

Før dit barn kan få en konto i Danske Bank, skal du oprette barnet som kunde. Det gør du ved at svare på spørgsmål og uploade billeder af 2 stk. ID - det gælder både for barnet, dig og evt. anden forælder. 

 

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du ringe til os på 45 12 39 68.

 

Læs mere om, hvorfor vi stiller spørgsmål

Læs mere om behandling af personoplysninger

 • 1. Personlige oplysninger - barnetRediger

  Barnets navn

  Indtast venligst barnets fulde navn
  Child full name

  Barnets adresse

  Indtast venligst vejnavn
  Child street
  • Indtast venligst husnummer
   Child Street Number
  • Indtast venligst etage
   Child Street Floor
  • Indtast venligst side
   Child Street Side
  • Indtast venligst postnummer
   Child Zip Code
  • Indtast venligst bynavn
   Child City
  Vælg venligst land
  Child Country

  Vælg venligst om barnets adresse er en c/o-adresse
  Child address is a C/O address
  Indtast venligst c/o-navn
  CO name

  Vælg venligst om den adresse, du har angivet, er en postboksadresse
  Child Address is a PO address?
  Indtast venligst postboksadresse
  PO Box address
  Barnets statsborgerskab

  Vælg venligst om barnet er dansk statsborger
  Er barnet dansk statsborger?

  Du har angivet, at barnet ikke er dansk statsborger, derfor beder vi dig i stedet kontakte os på tlf. 45 14 01 90 eller mail creationofnewcustomerscsd@danskebank.dk.

  Indtast venligst barnets fulde CPR-nr. uden bindestreg
  Child CPR Number

  Vælg venligst om barnet er statsborger i andre lande
  Child has foreign citizenship
  Vælg det land hvor barnet er statsborger
  Child foreign citizenship

  Barnets skattepligt

  Som udgangspunkt er man fuldt skattepligtig i det land, hvor man bor eller opholder sig mere end 183 dage ud af en 12 måneders periode. Hvis man er statsborger eller født i USA, er man dog altid fuldt skattepligtig der. Man kan derfor være fuldt skattepligtig i USA og andre lande på samme tid.


  Vælg venligst om barnet er fuldt skattepligtigt i Danmark
  Child is tax liable in DK
  Vælg venligst det land barnet er fuldt skattepligtigt i
  Child tax country
  Indtast venligst barnets skattenummer i det valgte land
  Child TIN number

  Vælg venligst om barnet er fuldt skattepligtigt i andre lande
  Child is tax liable in other countries
  Vælg venligst det land barnet er fuldt skattepligtigt i
  Indtast venligst barnets skattenummer i det valgte land
  Child Other Country TIN Number

  Upload barnets ID

  For at bekræfte barnets identitet har vi brug for 2 stk. ID på barnet.
  Vi behandler alle oplysninger fortroligt og efter gældende lovgivning.


  Vælg venligst om barnet har et ID med billede
  Child Picture ID
  Vælg venligst det ID du vil uploade
  Primary ID

  Bemærk

  • Alle oplysninger skal fremgå tydeligt.
  • ID skal være gyldigt.
  • Undgå genskær eller skygger.
  • Alle hjørner skal være synlige.
  Upload venligst gyldig legimitation
  Du kan uploade ID i formaterne PNG, JPEG og PDF. En fil må maks. fylde 4 MB.
  En fil må højst fylde 4 MB
  Filens navn må højst være 24 karakterer

  En fil må højst fylde 4 MB.
  Vi accepterer filformaterne PNG, JPEG eller PDF.

  Der er sket en fejl ved upload af filen.
  Prøv igen senere eller kontakt venligst support
  Vælg venligst det ID du vil uploade
  Secondary ID

  Bemærk

  • Alle oplysninger skal fremgå tydeligt.
  • ID skal være gyldigt.
  • Undgå genskær eller skygger.
  • Alle hjørner skal være synlige.
  Upload venligst gyldig legimitation
  Der er sket en fejl ved upload af filen.
  Prøv igen senere eller kontakt venligst support

  En fil må højst fylde 4 MB. Filens navn må højst være 24 karakterer.

  En fil må højst fylde 4 MB.
  Vi accepterer filformaterne PNG, JPEG eller PDF

  Noget gik galt. Prøv at uploade filen igen.
 • 2. Brug af banken - barnetRediger

  Barnets brug af banken

  Hvordan ønsker barnet at bruge Danske Bank?
  Expected usage of Danske Bank
  Daily Economy
  Loan and credit
  Real estate loan
  Savings account
  Investments
  Pension
  Vælg venligst hvordan barnet ønsker at bruge Danske Bank - vælg en eller flere.

  Barnets indbetalinger og udgifter

  Hvad forventer du regelmæssigt bliver indbetalt på barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder?
  Sources of funds
  Salary and social benefit
  Vælg venligst hvor meget du forventer bliver indbetalt på barnets konto
  Source of funds: Salary and social benefit - monthly
  Pension
  Vælg venligst hvor meget du forventer bliver indbetalt på barnets konto
  Source of funds: Pension - monthly
  Investment return
  Vælg venligst hvor meget du forventer bliver indbetalt på barnets konto
  Source of funds: Investment return - monthly
  Other
   Indtast venligst hvor denne indbetaling kommer fra
  Other source of funds, description
  Vælg venligst hvor meget du forventer bliver indbetalt på barnets konto
  Source of funds: Other - monthly
  Vælg venligst hvilke regelmæssige indbetalinger barnet har
  Vælg venligst det hvad er barnets forventede forbrug om måneden
  What is the child's expected consumption per month?

  Barnets overførsel ved oprettelse

  Vælg venligst det hvor meget forventer du at overføre til Danske Bank ved oprettelsen af barnets konto
  How much do you expect to transfer to Danske Bank when creating the child's account?

  Barnets kontanthævninger

  Forventer du at hæve kontanter (sedler og mønter) fra barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder?

  Indtast venligst forventer du at hæve kontanter (sedler og mønter) fra barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder.
  Do you expect to withdraw cash (banknotes and coins) from the child's account in Danske Bank over the next 12 months?
  Indtast venligst hvor mange gange forventer du at hæve kontanter fra barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder
  How many times do you expect to withdraw cash from the child's account in Danske Bank over the next 12 months?
  Indtast venligst hvor mange kontanter forventer du at hæve fra barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder
  How much cash do you expect to withdraw from the child's account in Danske Bank over the next 12 months?

  Barnets indbetalinger i kontanter

  Forventer du der bliver indsat kontanter (sedler og mønter) på barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder?

  Vælg venligst om du forventer, der bliver indsat kontanter (sedler og mønter) på barnets Danske Bank-konto over de næste 12 måneder.
  Plan to insert cash
  Indtast venligst hvor mange kontanter (sedler og mønter) du forventer, der samlet bliver indsat på barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder.
  Expected total cash deposit the next 12 months
  Indtast venligst hvor mange gange du forventer, der bliver indsat kontanter (sedler og mønter) på barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder.
  Cash deposits next 12 months
  Vælg venligst hvor kontanterne (sedler og mønter) hovedsageligt kommer fra
  Income origrin
  Uddyb venligst hvor kontanterne hovedsageligt kommer fra
  Cash deposit other - reason

  Barnets overførsler til udenlandske konti

  Forventer du, der bliver foretaget overførsler til udlandet fra barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder?

  Vælg venligst om du forventer, der bliver foretaget overførsler til udlandet fra barnets konto i Danske Bank
  Foreign transfers expected
  Vælg venligst land
  Country of account
  Vælg venligst årsagen til at barnet planlægger at overføre penge
  Indtast venligst det samlede beløb
  Transfer to foreign accounts - expected total amount the next 12 months
  Indtast venligst det forventede antal årlige overførsler 
  Transfers per year
  Beskriv venligst årsagen til at barnet planlægger at overføre penge
  Transfer to foreign accounts - reason

  Barnets overførsler fra udenlandske konti

  Forventer du, der bliver modtaget overførsler fra udlandet til barnets konto i Danske Bank over de næste 12 måneder?

  Vælg venligst om du forventer, der bliver modtaget overførsler fra udlandet til barnets konto i Danske Bank
  Receive foreign transfer exptected
  Vælg venligst hvilket land barnet forventer at modtage penge fra
  Receive money from foreign country
  Vælg venligst årsagen til at barnet forventer at modtage penge fra en udenlandsk konto
  Receive foreign transfer reason
  Indtast venligst det samlede beløb
  Receive foreign transfer - expected total amount the next 12 months
  Indtast venligst det forventede antal årlige overførsler 
  Foreign transfers received per year
  Uddyb venligst begrundelsen for overførslen
  Receive foreign transfer - reason
 • 3. Personlige oplysninger - digRediger

  Dine kontaktoplysninger

  Indtast venligst dit fulde navn
  Full Name
  • Indtast venligst din e-mail
   E mail
  • Indtast venligst dit telefonnummer
   Phone number

   Vælg venligst om er du kunde
  Er du kunde i Danske Bank
  Indtast venligst dit fulde CPR-nr. uden bindestreg
  Jeg har ikke noget CPR-nr.

  Vælg venligst dit køn
  køn
  Indtast venligst fødselsdato
  Hvad er din fødselsdato

  Din adresse

  Indtast venligst vejnavn
  Street
  • Indtast venligst husnummer
   Street number
  • Indtast venligst etage
   Floor
  • Indtast venligst side
   Street Side
  • Indtast venligst postnummer
   Zip code
  • Indtast venligst bynavn
   City
  Vælg venligst land
  Country

  Vælg venligst om adressen er en c/o-adresse
  Address is a C/O address
  Indtast venligst c/o-navn
  CO name

  Vælg venligst om den adresse, du har angivet, er en postboksadresse
  Address is a PO address
  Indtast venligst postboksadresse
  PO Box address
  Dit statsborgerskab

  Vælg venligst om du er dansk statsborger
  Dansk statsborger?
  Vælg venligst det land du også er statsborger i
  Citizenship
  Indtast venligst dit personnummer i det valgte land
  Personnummer i dette land

  Vælg venligst om du er statsborger i andre lande
  Citizenship in other countries?
  Vælg venligst det land du er statsborger i
  Other Citizenships
  Indtast venligst dit personnummer i det valgte land
  Person number

  Skattepligt

  Som udgangspunkt er du fuldt skattepligtig i det land, hvor du bor eller opholder dig mere end 183 dage ud af en 12 måneders periode. Hvis du er statsborger eller født i USA, har du dog altid fuld skattepligt der. Du kan derfor være fuldt skattepligt i USA og andre lande på samme tid.


  Vælg venligst om du er skattepligtig i Danmark
  Vælg venligst det land du er fuldt skattepligtig i
  Tax liable country

  Indtast venligst dit skattenummer i det valgte land
  Tax number

  Vælg venligst om du er fuldt skattepligtig i andre lande
  Tax liable in other countries
  Vælg venligst det land du er skattepligtig i
  Tax liable other country
  Indtast venligst dit skattenummer i det valgte land
  Tax number

  Upload dit ID

  For at kunne bekræfte din identitet har vi brug for 2 stk. gyldige ID.
  Vi behandler alle oplysninger fortroligt og efter gældende lovgivning.


  Vælg venligst om du har et ID med billede
  Picture ID?
  Vælg venligst det ID du vil uploade
  Primary ID

  Bemærk

  • Alle oplysninger skal fremgå tydeligt.
  • ID skal være gyldigt.
  • Undgå genskær eller skygger.
  • Alle hjørner skal være synlige.
  Upload venligst gyldig legimitation

  Du kan uploade ID i formaterne PNG, JPEG og PDF. En fil må maks. fylde 4 MB.

  En fil må højst fylde 4 MB
  Filens navn må højst være 24 karakterer
  En fil må højst fylde 4 MB.
  Vi accepterer filformaterne PNG, JPEG eller PDF.
  Der er sket en fejl ved upload af filen.
  Prøv igen senere eller kontakt venligst support
  Vælg venligst det ID du vil uploade
  Secondary ID

  Bemærk

  • Alle oplysninger skal fremgå tydeligt.
  • ID skal være gyldigt.
  • Undgå genskær eller skygger.
  • Alle hjørner skal være synlige.
  Upload venligst gyldig legimitation

  Du kan uploade ID i formaterne PNG, JPEG og PDF.  En fil må maks. fylde 4 MB.

  En fil må højst fylde 4 MB. Filens navn må højst være 24 karakterer
  En fil må højst fylde 4 MB.
  Vi accepterer filformaterne PNG, JPEG eller PDF.
  Der er sket en fejl ved upload af filen.
  Prøv igen senere eller kontakt venligst support
 • 4. Personlige oplysninger - anden forælderRediger

  Forældremyndighed

  Vælg venligst om du deler forældremyndigheden over barnet med en anden person
  Shared custody

  Vælg venligst om den anden forælder er kunde i Danske Bank
  Paren 2 Customer in Danske Bank?

  Vær opmærksom på, at du skal have samtykke fra dit barns anden forælder til at dele vedkommendes CPR-nr. og andre personlige oplysninger med Danske Bank.

  Den anden forælders kontaktoplysninger

  Indtast venligst den anden forælders fulde navn
  Parent 2 Full name
  • Indtast venligst den anden forælders e-mail
   Paren 2 Email
  • Indtast venligst den anden forælders telefonnummer
   Parent 2 Phone number
  Indtast venligst den anden forælders fulde CPR-nr. uden bindestreg
  Parent 2 CPR number
  Jeg har ikke noget CPR-nr.

  Vælg venligst den anden forælders køn
  Parent 2 Gender
  Vælg venligst fødselsdato
  Parent 2 Date of birth

  Den anden forælders adresse

  Indtast venligst vejnavn
  Parent 2 Street
  • Indtast venligst husnummer
   Parent 2 Street Number
  • Indtast venligst etage
   Parent 2 Floor
  • Indtast venligst side
   Parent 2 Side
  • Indtast venligst postnummer
   Parent 2 Zip code
  • Indtast venligst bynavn
   Parent 2 City
  Vælg venligst land
  Parent 2 Country

  Vælg venligst om adressen er en c/o-adresse
  Parent 2 Address is a C/O address
  Indtast venligst c/o-navn
  Parent 2 C/O Name

  Vælg venligst om den anden forælders adresse er en postboksadresse
  Parent 2 Address is a PO address
  Indtast venligst postboksadresse
  PO Box address

  Den anden forælders statsborgerskab

  Som udgangspunkt er du fuldt skattepligtig i det land, hvor du bor eller opholder dig mere end 183 dage ud af en 12 måneders periode. Hvis du er statsborger eller født i USA, har du dog altid fuld skattepligt der. Du kan derfor være fuldt skattepligt i USA og andre lande på samme tid.


  Vælg venligst om den anden forælder er dansk statsborger
  Danish Citizen
  Vælg venligst det land den anden forælder er statsborger i
  Indtast venligst den anden forælders personnummer i det valgte land

  Vælg venligst om den anden forælder er statsborger i andre lande
  Parent 2 Citizenship in other countries?
  Vælg venligst det land den anden forælder også er statsborger i
  Parent 2 Other Citizenships
  Indtast venligst den anden forælders personnummer i det valgte land
  Parent 2 Person number

  Den anden forælders skattepligt


  Vælg venligst om den anden forælder er fuldt skattepligtig i Danmark
  Parent 2 Tax Liable in DK?
  Vælg venligst det land den anden forælder er fuldt skattepligtig i
  Parent 2 Tax liable country
  Indtast venligst den anden forælders skattenummer i det valgte land
  Parent 2 TIN number

  Vælg venligst om den anden forælder er fuldt skattepligtig i andre lande
  Parent 2 Tax liable in other countries
  Vælg venligst det land den anden forælder er fuldt skattepligtig i
  Parent 2 Tax liable other country
  Indtast venligst den anden forælders skattenummer i det valgte land
  Parent 2 TIN number

  Upload den anden forælders ID

  For at kunne bekræfte den anden forælders identitet har vi brug for 2 stk. ID.
  Vi behandler alle oplysninger fortroligt og efter gældende lovgivning.


  Vælg venligst om den anden forælder har et ID med billede
  Parent 2 Picture ID
  Vælg venligst det ID du vil uploade
  Primary ID

  Bemærk

  • Alle oplysninger skal fremgå tydeligt.
  • ID skal være gyldigt.
  • Undgå genskær eller skygger.
  • Alle hjørner skal være synlige.
  Upload venligst gyldig legimitation

  Du kan uploade ID i formaterne PNG, JPEG og PDF. En fil må maks. fylde 4 MB.

  En fil må højst fylde 4 MB. Filens navn må højst være 24 karakterer
  En fil må højst fylde 4 MB.
  Vi accepterer filformaterne PNG, JPEG eller PDF. 
  Der er sket en fejl ved upload af filen.
  Prøv igen senere eller kontakt venligst support
  Vælg venligst det ID du vil uploade
  Secondary ID

  Bemærk

  • Alle oplysninger skal fremgå tydeligt.
  • ID skal være gyldigt.
  • Undgå genskær eller skygger.
  • Alle hjørner skal være synlige.
  Upload venligst gyldig legimitation

  Du kan uploade ID i formaterne PNG, JPEG og PDF. En fil må maks. fylde 4 MB.

  En fil må højst fylde 4 MB. Filens navn må højst være 24 karakterer
  En fil må højst fylde 4 MB.
  Vi accepterer filformaterne PNG, JPEG eller PDF.
  Noget gik galt. Prøv at uploade filen igen.
 • 5. Afslut og sendRediger

  Bekræftelse

  Før du sender ansøgningen på vegne af dit barn, bedes du bekræfte, at oplysningerne, du har angivet, er korrekte. Hvis du har ændringer, kan du rette i dine svar, inden du sender ansøgningen afsted.
  Confirm questions and answers
  Confirm questions and answers
  Bekræft venligst, at du har læst og forstået oplysningerne, og at informationerne, du har angivet, er korrekte.
  Confirm consent from parent 2
  Confirm consent from parent 2
  Bekræft venligst, at du har tilladelse fra dit barns anden forælder til at dele vedkommendes CPR-nr. og andre personlige oplysninger med Danske Bank.

  Samtykke

  Vi vil gerne hjælpe barnet godt i gang som kunde og gøre opmærksom på mulighederne ved at sende nyheder og anbefalinger til dig som forælder.
  Marketing consent
  Marketing consent
  Oplys venligst, om du giver samtykke til, at Danske Bank må sende dig e-mails med relevante råd og nyheder om produkter og services inden for daglig økonomi, bolig, lån og kredit, pension, investering og forsikring. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Danske Bank.
  Når vi har modtaget ansøgningen, kontakter vi dig, så vi sammen kan gennemgå barnets muligheder og finde en løsning, der passer til barnets behov og ønsker.
 • Tak for ansøgningen på vegne af dit barn

  Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt. Du kan forvente at høre fra os i løbet af 2-4 hverdage.

  Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, vil vi kontakte dig via telefon eller e-mail.

  Har du spørgsmål til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os på velkommen@danskebank.dk

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.