Hvad betyder en barselsorlov for din families økonomi? Det afhænger blandt andet af, hvordan du og din partner deler barslen mellem jer – og om I hver især har ret til løn under barslen.

Danske Banks privatøkonom Las Olsen fortæller her, hvad der typisk sker med en families økonomi, når et nyt barn kommer til verden – og hvordan du kan forebygge, at økonomien kommer til at skygge for den glædelige begivenhed.

Sådan er barselsorloven indrettet

Fire ugers graviditetsorlov til moren inden fødslen.
14 ugers barselsorlov til moren efter fødslen.
To ugers fædreorlov, som han skal holde senest 14 uger efter fødslen.
32 ugers forældreorlov, som forældrene kan dele.

Du kan læse meget mere om barselsreglerne på borger.dk

Kan du få løn under barslen?

Alle nybagte børnefamilier har ret til i alt 52 ugers barsels- og forældreorlov, men det er helt forskelligt, hvordan barslen påvirker den enkelte families økonomi. Den vigtigste forskel er, om du har ret til løn under barsel eller ej – og er det første, du skal undersøge, når du skal planlægge din barselsøkonomi. 
I mange familier betyder barslen en lønnedgang på flere tusinde kroner om måneden i adskillige måneder – og det er selvfølgelig noget, der godt kan mærkes i budgettet, påpeger Las Olsen.

Nogle er så heldige at kunne få fuld løn i hele perioden. Andre kan få fuld løn en del af tiden – og så er der dem, som skal klare sig med barselsdagpenge under hele orloven.  

Hvis du er lønmodtager, kan din arbejdsgiver eller din fagforening fortælle dig, hvor stor en del af barslen, du evt. har ret til at få løn. Hvis du er selvstændig eller på overførselsindkomst, får du barselsdagpenge i hele perioden. Din kommune kan svare på alle spørgsmål om barselsdagpenge.

Vox pop: Hvordan har I delt barslen hjemme hos jer?

B867E9E57DD50674


Hvordan vil I dele orloven? (Når mor og far går på barsel)

Selvom kønsrollerne har ændret sig, er det stadig kvinderne, der holder mest barsel – og det er stadig mændene, som i gennemsnit får mest i løn. Men balancen ændrer sig gradvist. I en tredjedel af familierne er det i dag kvinden, der tjener flest penge. 

Hvis der er stor forskel på, hvor meget du og din partner tjener, kan måden, som I deler orloven på, have stor betydning for jeres økonomi.  Der kan naturligvis også være mange andre forhold, der er afgørende for, hvordan I vælger at dele orloven, men uanset hvad er det godt at kende de økonomiske konsekvenser på forhånd. 

"Få overvejet økonomien fra starten, så I ikke skal bekymre jer om den. Der er rigeligt med andre ting at tænke på, når man får et barn. Så lav et budget, der passer til jeres levestandard. Hold jer til budgettet, og brug så energien på at glæde jer over, at familien er blevet større," er Las Olsens råd til familier på barsel.

Tip: Få overblik over dit forbrug og læg budget i Danske Netbank.

Pensionen kan gå i stå
Hvis du ikke får løn under barsel, kan det ske, at der går færre penge ind på din pensionsopsparing. Det kan der rettes op på ved at justere på indbetalingerne, når man igen begynder at arbejde, fortæller Las Olsen.

"Det kan du jo ikke gøre så meget ved, mens du er på barsel, men når du er kommet ud på den anden side, er det en god idé at få gennemgået din pensionsordning for at se, hvordan niveauet er," anbefaler han.

Dog er der mange arbejdsgivere, som betaler hel eller delvis pension under orloven – også mens man er på barselsdagpenge.

Måske vælger du at arbejde på nedsat tid for at nyde familielivet mere – det kan også betyde en lavere indbetaling til pensionen.

"Det er måske ikke noget, der knækker kurven for éns pension, men hvis man for eksempel har flere barselsperioder, kan det godt mærkes," tilføjer han.

Tal pension med os - Book møde

Tip: Tjek hvor meget du sparer op til pensionen hos Danica

Sådan får I råd til det
Las Olsen fortæller, at de fleste familier bruger næsten lige så mange penge på køkkenudstyr, boligindretning og elektronik, som de gør på mad. Derfor anbefaler han nybagte familier at udskyde større indkøb til hjemmet, som ikke er strengt nødvendige.

"Når man lige har fået barn, kan man have lyst til at købe nyt til hjemmet, men mangler du penge, kan der vindes meget ved at udskyde de store køb," mener han.

Hvis I på forhånd ved, at barslen vil gå hårdt ud over jeres økonomi, er der også en anden mulighed for at forebygge de udfordringer som det medfører.

"Hører man til dem, der går meget ned i indkomst under barslen, er det godt at have sparet op på forhånd – både til selve barslen, og til den følgende periode, hvor man måske finder ud af, at det er for hårdt med to fuldtidsjob og et lille barn. Så er der lidt at tære på," siger Las Olsen. 

Hvis du bor i ejerbolig og har et lån i den, kan du evt. også overveje at aftale en afdragsfri periode med banken, hvor du så kun betaler renter på lånet. Det giver lidt mere luft i budgettet.

"En afdragsfri periode kan være en god idé, når man har en midlertidig nedgang i sin indkomst – og det har man jo, når man går på barsel," afslutter Las Olsen. 

Et eksempel:
Camilla arbejder som salgsassistent i en butik. Mattias er folkeskolelærer. Tilsammen tjener de 54.500 kroner om måneden før skat. De har begge en orlovsperiode med løn, derefter får de barselsdagpenge på højeste sats (4.135 kroner om ugen i 2015).

Sådan påvirker barslen deres indtægt:
Normal månedsløn Afholdt orlov, uger Orlov med løn, uger Orlov på barselsdagpenge, uger Normal indtægt i perioden Faktisk indtægt i perioden Det koster barslen I alt
Camilla
Normal månedsløn24.500 Afholdt orlov, uger42 Orlov med løn, uger18 Orlov på barselsdagpenge, uger24 Normal indtægt i perioden257.250 Faktisk indtægt i perioden209.490 Det koster barslen47.760 I alt
Mattias
Normal månedsløn30.000 Afholdt orlov, uger10 Orlov med løn, uger6 Orlov på barselsdagpenge, uger4 Normal indtægt i perioden75.000 Faktisk indtægt i perioden61.540 Det koster barslen13.460 I alt61.220

Skal vi regne på din økonomi?

Book et møde med en rådgiver, og lad os sammen gennemgå din økonomi.

Book møde