Hvis uheldet for alvor er ude, kan en god forsikring redde situationen – eller i hvert fald din økonomi.

Men mange familier er bedre til at forsikre sig mod cykeltyverier og smadrede smartphones end mod det, som virkelig kan være katastrofalt.

Sådan siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom hos Danske Bank.

Derfor anbefaler hun alle børnefamilier at prioritere de tre følgende forsikringer. Og så måske skære nogle mindre vigtige forsikringer fra, hvis det er nødvendigt.

Hvis mor eller far dør
Hvis du dør tidligt, efterlader du et stort tomrum i din familie – også i økonomisk forstand. 

"Det er slemt nok, hvis børnene mister en af deres forældre. Men det er endnu værre, hvis de efterladte også skal gå fra hus og hjem og leve med en dårlig økonomi," siger Louise Aggerstrøm Hansen.

"Heldigvis får de færreste brug for deres livsforsikring – sådan er det jo med forsikringer. Men man skal tegne dem mod det, der virkelig kan være katastrofalt," lyder hendes råd.

Måske har du allerede en livsforsikring som del af din pensionsordning. Men hvis du fx er arbejdsløs, selvstændig eller ansat uden en pensionsordning, er du måske ikke dækket. 

Når du tjekker, om du har en livsforsikring, skal du også se på, om udbetalingen er stor nok, påpeger økonomen.  

Vi bryder os nemlig ikke ret meget om at tænke på død og ulykker. Så overraskende mange ved ikke, hvordan de er dækket, forklarer hun. 

  • Kort om livsforsikring: En livsforsikring betyder, at dine efterladte – typisk din ægtefælle, partner eller dine børn – får en sum penge, hvis du dør tidligt. Du kan selv bestemme, hvem den skal udbetales til. Den er ofte knyttet til en pensionsopsparing. Men du kan også købe den separat. 

  • Anbefaling: Udbetalingen skal være så stor, at de efterladtes økonomi er uforandret i 2-5 år efter dødsfaldet. Niveauet afhænger bl.a. af, om der er hjemmeboende børn, og hvor stor familiens samlede gæld er.

Produkt: Giv de efterladte økonomisk sikkerhed med Livsforsikring


Hvis du mister arbejdsevnen
Næst efter et dødsfald er det værste, der kan ske for en families økonomi, at en af forældrene mister evnen til at arbejde.

Mange arbejdsulykker og færdselsuheld rammer desværre yngre mennesker, og stress kan også ramme alle aldersgrupper.

"Hvis du helt mister evnen til at arbejde, går du glip af al den løn, du ellers ville have tjent resten af livet. Og sker det i en ung alder, vil det for de flestes vedkommende dreje sig om mange millioner kroner," forklarer Louise Aggerstrøm Hansen.

Hvis du mister din indtægt, går det hurtigt ud over både bilen og boligen – og hvis skaden er varig, er den dårlige økonomi det typisk også.

Men hvis du har en god forsikring mod tab af erhvervsevne, kan den dække din tabte løn helt frem til pensionsalderen, så din familie kan beholde sin levestandard.

  • Kort om forsikring mod tabt erhvervsevne: En forsikring mod tab af erhvervsevne dækker din løn, hvis du mister evnen til at arbejde. Forsikringen er ofte knyttet til en pensionsopsparing. Men du kan også købe den separat. 

  • Anbefaling: En dækning på 80 procent af din nuværende løn vil sikre, at din familie kan leve videre med uforandret økonomi, selv om du ikke længere er i stand til at arbejde som før.
Produkt: Læs mere om Danske Banks forsikring mod tabt erhvervsevne


Dine ting og dit ansvar
Når du får børn, får du ofte et bedre udstyret hjem og flere ejendele i det hele taget – fx barnevogn, klapvogn, ekstra cykler mv.

Derfor vokser dit behov for at være godt forsikret mod tyveri, brand og uheld. 

”Det er vigtigt at vide, at indboforsikringer kan være meget forskellige – og at du ofte skal betale ekstra, hvis du fx vil have dækket dyr elektronik," påpeger Louise Aggerstrøm Hansen.

"Så sørg for at undersøge præcis, hvad en forsikring dækker, før du køber den,” anbefaler hun.

En vigtig – og lidt overset – fordel ved en indboforsikring er, at den normalt også indeholder en ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du eller dit barn kommer til at skade andre personer eller deres ting. Og den kan have en stor betydning, hvis uheldet er ude.

”Hvis et familiemedlem ved et uheld kommer til at skade en anden person alvorligt, kan ansvarsforsikringen redde jer fra en meget stor regning,” slutter Louise Aggerstrøm Hansen.

  • Kort om indboforsikring: Indboforsikringer kan være meget forskelligt indrettet. Men de dækker som udgangspunkt alle ting i dit hjem – og erstatninger, hvis du har skadet en anden person eller andres ting.

  • Anbefaling: Det vil ofte være billigere at købe en god indboforsikring end at købe en forsikring, hver gang du fx køber ny elektronik.

Har du den rigtige forsikringsdækning?

Det er ikke altid helt ligetil at vide, om man har den rigtige forsikringsdækning. Derfor tilbyder vi i samarbejde med Tryg et uforpligtende forsikringstjek. 

Book møde