Sådan giver du børnene økonomisk medvind

Som forælder eller bedsteforælder har du flere muligheder for at sikre nye familiemedlemmer en god økonomisk start på deres voksenliv. Første skridt kan være en børneopsparing.

 • 1. Den klassiske børneopsparing

  Det er god grund til, at der står omkring 14 mia. kr. på børneopsparinger i landets banker.
  Den klassiske børneopsparing er nemlig en fordelagtig måde for forældre og bedsteforældre at sørge for, at familiens børn f.eks. har råd til indskud i en studiebolig eller en rejse jorden rundt, når de når den alder.


  Fordelen består i, at renter og afkast på en børneopsparing er skattefrie. Hvert barn kan kun have én klassisk børneopsparing, hvor du kan indbetale op til 3.000 kr. årligt – men højst 36.000 kr. i alt. Indbetaler du 3.000 kr. om året, rammer du altså grænsen efter 12 år. 

   

  Du kan oprette en børneopsparing, når barnet er mellem 0 og 14 år. Og hvis du opretter den tidligt – fx som dåbsgave – kan selv en mindre månedlig opsparing med renter og renters rente nå at vokse til et betragteligt beløb.

 • 2. Opret en særlig opsparingskonto

  Opsparingen til barnets voksenliv behøver ikke at begrænse sig til den klassiske børneopsparing. Vil du spare mere op, end børneopsparingen giver mulighed for, kan du oprette en særlig opsparingskonto, hvor pengene er bundet, indtil barnet når en vis alder – f.eks. 15, 18 eller 21 år. 

  Mange banker tilbyder denne kontotype, hvor der ikke er loft over, hvor meget du kan indbetale. Barnet kan også have flere af denne type konti. Til gengæld er der ikke samme skattefrihed på renter og afkast.  

  I Danske Bank hedder denne kontotype Dansk Gave
 • 3. Giv pengegaver uden gaveafgift

  Hvert år kan du give en afgiftsfri pengegave op til en vis beløbsgrænse. I 2018 ligger den på 64.300 kr. Hvis beløbet er større, skal barnet betale en gaveafgift på 15 pct., og gaven skal indberettes til Skat. 

  Hvis du har flere børn eller børnebørn, må du i 2018 give dem hver op til 64.300 kr. afgiftsfrit – og det samme barn må gerne modtage pengegaver fra flere givere. Eksempelvis kan begge forældre give det samme barn en afgiftsfri pengegave, hvis bare beløbene hver for sig holder sig under afgiftsgrænsen.
 • 4. Bestem, hvornår pengene må bruges

  Både ved en klassisk børneopsparing og en særlig opsparingskonto som Danske Gave  bestemmer du som opretter og indbetaler, hvornår barnet skal have adgang til pengene.

  Ved en klassisk børneopsparing skal pengene mindst være bundet på kontoen i syv år. De må tidligst blive udbetalt ved barnets 14-års fødselsdag og senest ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år. 

  Opretter du en særlig opsparingskonto, kan du selv vælge, om barnet f.eks. skal have pengene udbetalt, når det fylder 18, 21 eller 25 år. Når bindingsperioden udløber, bliver opsparingen ændret til en almindelig konto og overført til barnet.

  Når du beslutter bindingsperioden, er det værd at huske, at barnet over tid ikke kun får renter, men også renter af renterne. Så jo længere tidshorisont, des mere og hurtigere kan du forvente, at opsparingen vokser.

 • 5. Overvej at investere pengene

  De fleste opsparinger til børn har lange tidshorisonter, og derfor et det ofte oplagt at investere pengene. På længere sigt kan du nemlig forvente at få et højere afkast fra en investering end renten på en konto i banken – og det betyder, at barnets opsparing kan vokse mere. Men vær opmærksom på, at risikoen er højere, og at investeringer også kan give tab. 

  Med en lang tidshorisont på f.eks. 15-20 år kan du endda overveje at investere barnets opsparing med en forholdsvis høj risiko med mange aktier og færre obligationer. På længere sigt giver aktier typisk et højere afkast end obligationer – men med større kursudsving undervejs.

  Tænker du på at investere pengene, så tal først med en rådgiver, som kan hjælpe med at sammensætte de rigtige investeringer.

  Vil du i gang med at investere?

  Investering Direkte er Danske Banks lettilgængelige investeringsrådgivning. Her sidder vi klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at investere.

  Book møde

  Du kan også ringe til os på 70 20 22 96. Find åbningstider her.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.