This site is also available in English

Du får status på, om du har betalt for meget 
Vi har gennemgået alle kundesager i vores gældssystemer, hvor der er risiko for overopkrævning som følge af de oprindeligt identificerede hovedårsager til datafejl. Hvis du som kunde kan være berørt af sagen, modtager du et brev fra os med en status på din gældssag.

Hvis vi har konstateret, at datafejl har medført, at vi har opkrævet for meget gæld fra dig, betaler vi det beløb tilbage, du har betalt for meget sammen med en kompensation for den tid, du kunne have haft beløbet til rådighed. Desuden vil der ske justering af restgælden i langt de fleste sager, og vi arbejder fortsat på at genberegne alle kundesager, hvor de oprindelige datafejl kan betyde, at restgælden skal justeres.

Andre problemstillinger kan også påvirke din gældssag
I vores undersøgelser af de oprindelige datafejl er vi desværre blevet opmærksomme på en række andre mulige problemstillinger, som vi fortsat undersøger. Du vil derfor kunne opleve, at vi løbende informerer dig, hvis din sag kan være omfattet.

Hvis din sag er påvirket af de oprindelige datafejl eller andre problemstillinger, kan det betyde, at din eventuelle resterende gæld muligvis skal nedjusteres. Desværre kan vi først oplyse dig om størrelsen på din endelige gæld, når vi er færdige med vores undersøgelser og har rettet datafejl samt vores gældssystemer.

Desværre er det muligt, at vi i lyset af nye problemstillinger ikke kan give en afklaring før udgangen af 2024. Samtidig er der en risiko for, at arbejdet vil strække sig ind i 2025, hvis yderligere problemstillinger identificeres.

Vi beklager meget, at det tager længere tid end forventet, men det er vigtigt at få undersøgt problemstillingerne grundigt og afklare, hvad de eventuelt kan betyde for din sag, og om du skal modtage kompensation. Så snart vi har afklaring på dette, og hvad din endelige restgæld er, kontakter vi dig.

Betalingen af din gæld er på pause 
Indtil vi har undersøgt din sag, skal du ikke betale renter af gælden. Betalingen af dine afdrag vil også være sat på pause, så vi sikrer, at du ikke betaler for meget. Det er dog helt op til dig, om du vil betale af på gælden, mens vi undersøger din sag. Hvis du vælger at afdrage på din gæld, skal du dog være opmærksom på, at du kan komme til at betale for meget. Er det tilfældet, vil vi selvfølgelig kompensere dig for det beløb, du har betalt for meget. Betalingen af din gæld bliver først genoptaget, når din sag er gennemgået, og eventuelle fejl er rettet.

Du kan anmelde yderligere tab
Hvis du mener, at du har haft et yderligere tab som følge af fejl i din gældssag, har du mulighed for at kontakte banken og søge om kompensation. Læs mere her