Siden vi konstaterede fejlene, har vi arbejdet intensivt på at løse problemerne og kompensere kunder, der har betalt for meget. I takt med at arbejdet er skredet frem, har vi samtidig konstateret flere fejl, der har øget omfanget og kompleksiteten af udfordringerne betragteligt. Derfor har vi udviklet en løsning, der skal sikre hurtigere afklaring for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld. Størstedelen af kunder med restgæld, der kan være omfattet af fejlene, får derfor deres gæld sat til 0 kr. og bliver kontaktet direkte.

This site is also available in English

Vi tilbyder kompensation, hvis vi har opkrævet for meget

Hvis kunder har betalt af på deres gæld, og deres betalinger kan være påvirket af fejlene i vores gældssystemer, udbetaler vi en kompensation i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vi kan have opkrævet for meget. Kompensationen bliver beregnet enten ud fra en model eller en individuel gennemgang.  

Vi har påbegyndt udbetalingen af kompensation på baggrund af modellen og forventer, at langt hovedparten af alle kunder, der har krav på kompensation på baggrund af vores modelberegning, vil få besked inden udgangen af 2023. Kunder, der er berettiget til kompensation, bliver kontaktet direkte. 

Sådan virker modellen, der beregner kompensation

Vi bruger en datadrevet model til at beregne, om vi for nogle af vores kunder kan have opkrævet for meget på deres inkassogæld. Det gør vi, fordi en nøjagtig gennemgang af hver enkelt konto vil betyde, at kunderne skal vente betydeligt længere på en afklaring om deres gæld og eventuel udbetaling af kompensation.

Er din sag overført til inkasso efter 2004, kan du læse mere om, hvornår du som kunde ifølge modellen kan have krav på kompensation, og i så fald hvordan kompensationen er beregnet her Model til at beregne kompensation - sager efter 2004

Er din sag overført til inkasso før 2004, kan du læse mere her Model til at beregning kompensation – sager før 2004

I nogle sager foretager vi en individuel gennemgang 

I særlige tilfælde og i nogle af de mere komplekse gældssager foretager vi en individuel gennemgang af sagen. Også i sager, hvor vi har brugt modellen til at beregne kompensation, kan kunder anmode om en individuel gennemgang. Ved en individuel gennemgang genskaber vi sagens forløb ud fra de informationer, vi har tilgængelige – og gælden på den enkelte kundes konto bliver genberegnet.

Du kan læse mere om en individuel gennemgang her Individuel gennemgang af sager

Oversigt over fejlene i vores gældssystemer 

Oprindeligt konstaterede vi fire hovedårsager til fejl i vores gældssystemer, men i takt med vores undersøgelser er vi blevet opmærksomme på en lang række andre fejl, der også kan have påvirket kundernes inkassogæld.

Du kan se en oversigt over fejlene her Oversigt over fejl i vores gældssystemer. Her fremgår det, hvilke fejl der bliver håndteret af modellen, og hvilke fejl den ikke håndterer. 

Genoptagelse af inddrivelse af gæld overført til inkasso pr. 1. oktober 2020 

Kunder med gæld, der er overført til inkasso, efter at vi oprindeligt stillede gældsinddrivelsen i bero pr. 1. oktober 2020, er ikke omfattet af løsningen. Dermed får de ikke deres gæld sat til 0 kr. og tilbydes ikke kompensation ud fra en modelberegning eller en individuel gennemgang. Kunderne er informeret om deres sag og bliver kontaktet igen, når vi genoptager inddrivelsen af inkassogæld, hvilket, vi forventer, sker i løbet af 2023. Vi tilskriver fortsat ikke nye renter på gælden i de sager, og tilbagebetalingen er på pause, indtil vi er færdige med vores undersøgelser. 

Du er velkommen til at kontakte os – og anmelde yderligere tab

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af din sag, er du velkommen til at skrive til os på inkassosag@danskebank.dk eller ringe på 55 85 03 68. Du har også mulighed for at søge om kompensation, hvis du mener, at du har haft et yderligere tab som følge af fejl i din gældssag. Læs mere her.