Kort fortalt

  • Der er god sandsynlighed for, at Donald Trump bliver præsident igen.
  • Det kan sagtens blive et positivt bekendtskab for amerikanske aktier.
  • Udvalgte brancher og sektorer risikerer dog at få modvind.
  • Vi anbefaler generelt investorer at have en betydelig andel amerikanske aktier.

SE FORSLAG TIL RELEVANTE AKTIEFONDE i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Efter Super Tuesday i USA med primærvalg i 15 delstater står det nu endegyldigt klart, at præsidentvalget i november i år bliver et nyt opgør mellem Joe Biden og Donald Trump – og her ser jeg størst sandsynlighed for, at Trump bliver den næste præsident. Både meningsmålinger og odds hos bookmakerne peger hans vej.

Trump er måske ikke den bedste præsident for klimaet, miljøet, Ukraine og NATO-samarbejdet – men han er ikke nødvendigvis en dårlig præsident for investorerne. Det kan godt være, at han hader synet af vindmøller, men han elsker til gengæld at se det amerikanske aktieindeks stige. En præsident, der måler egen succes på, hvor meget S&P 500 stiger, er en god præsident for investorerne. Og det er ”America First”, så det kan være en god idé at fylde godt op med amerikanske aktier i porteføljen. 

Trump er selv formet af erhvervslivet og har et stort netværk der. Han vil fx kunne understøtte et godt erhvervsklima ved at afskaffe regulering og gøre skattesystemet mere erhvervsvenligt. Sidst han var præsident, sænkede han fx selskabsskatten fra 35 til 21 pct. i ”Tax cuts and jobs act” i 2017, og noget af det sidste han gjorde som præsident var at give tilladelser til ny minedrift, som kan være med til at sikre billig adgang til energi og råvarer. 

VORES RÅD: Amerikanske aktier bør udgøre omkring halvdelen af din aktieportefølje
USA er verdens vigtigste økonomi og verdens største aktiemarked, og som udgangspunkt anbefaler vi, at amerikanske aktier udgør halvdelen af investorers aktieinvesteringer – aktuelt faktisk en lille smule mere. Amerikanske aktier er i øjeblikket et af de steder, hvor vi ser bedst afkastpotentiale, blandt andet understøttet af den stærke udvikling i mange amerikanske teknologiselskaber inden for sektorerne IT og kommunikationsservice.

Eksempler på mulige vindere og tabere
Det er naturligvis ikke alle sektorer, der vil klare sig lige godt med Trump som amerikansk præsident. Der kan derfor være god grund til at overveje, hvilke dele af det amerikanske aktiemarked, du køber ind i. 

Industrien kan nyde godt af, at Trump gerne vil genoplive produktions-USA og skabe flere industri-jobs. Fx kan øgede krav om lokal produktion give nogle amerikanske virksomheder en fordel på det vigtige hjemmemarked.

Vedvarende energi og hele den grønne omstilling kan blive presset. Der bliver næppe meget støtte til vindmøller, solceller og elbiler mv. Og der kommer heller ikke ekstra afgifter på ”sort” teknologi.

Trump har truet med at lægge 60 pct. told på varer fra Kina. Det gør han næppe, men retningen er der ingen tvivl om. Virksomheder, der ikke formår at omstille sig væk fra afhængighed af produktion i Kina, kan få det svært.

Forsvarssektoren kan få et løft som følge af højere krav til andre NATO-landes forsvarsinvesteringer. Forsvarsinvesteringerne kan også stige, hvis andre lande ikke tør stole på, at USA vil komme dem til undsætning. Trump har selv sagt, at han vil løse Ukraine-konflikten på 24 timer. Så hurtigt går det næppe. Men selv hvis der findes en fredsaftale, så vil der sandsynligvis blive oprustet på begge sider i lang tid derefter.

Sundhedssektoren kan blive påvirket negativt, hvis der kommer ekstra fokus på de høje medicinalpriser i USA.

Sektoren kommunikationsservice kan nyde godt af, at valget giver et løft til reklameindtægterne for både traditionelle medier og på SoMe. Der kan også komme fornyet fokus på fake news og efterspørgsel efter redskaber til at undgå dette.

 Udvinding af olie og skifergas samt minedrift på amerikansk jord kan forventes at få ekstra medvind.

Det er dog vigtigt at huske på, at der selvfølgelig er mange andre faktorer end Trump, som er lige så vigtige – eller vigtigere – når du skal sammensætte dine investeringer.

Historien taler for Biden – men jeg tvivler
Biden burde egentlig kunne vinde. Alle præsidenter siden 1928, der har undgået en recession i anden halvdel af deres valgperiode, er blevet genvalgt. Til gengæld har præsidenter, der har styret landet ind i en recession, ikke overraskende haft meget svært ved at blive genvalgt. Vi forventer en blød landing i amerikansk økonomi – altså ingen recession – så det taler for, at Biden kan få fire år mere. Jeg håber, for klimaet, miljøet og Ukraine, men jeg tvivler.Sådan kan du investere i amerikanske aktier

Overvejer du at investere i amerikanske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde i netbanken og mobilbanken:

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Skarpt fokus på mindre amerikanske selskaber
Vil du investere med særligt fokus på mindre amerikanske selskaber, er fonden et godt valg. Porteføljen består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og den rette prissætning.

Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Bred eksponering mod amerikanske aktier
Ønsker du en bred eksponering mod amerikanske aktier, er denne fond et godt valg. Det er en såkaldt indeksfond, som stræber efter at opnå et afkast (før omkostninger) på niveau med det amerikanske aktiemarked. Indeksfonde har typisk de laveste løbende omkostninger. Du kan også investere i denne fond i Danske Månedsinvestering.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (for Danske Invest-fondene under ”dokumenter”), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. J.P. Morgan og Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.