Investerer du via Danske Bank, kan du nu med få swipes i mobilbanken få indblik i, hvor stor en andel af dine investeringer, der er bæredygtige investeringer. Samtidig kan du se, hvordan dine investeringer klarer sig på en række bæredygtighedsindikatorer i forhold til aktiemarkedet som helhed. 

Konkret kan du tage temperaturen på din portefølje på følgende indikatorer:

  • Klimaaftryk 
  • Fossile brændstoffer 
  • Kontroversielle våben 
  • Indvirkning på biodiversiteten 
  • Menneskerettigheder 
  • Ikke-vedvarende energi
  • Kvindelige bestyrelsesmedlemmer 

”Vores nye funktion i mobilbanken er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre det endnu nemmere for vores kunder at træffe oplyste valg i forhold til bæredygtige investeringer,” forklarer Anne Buchardt, Head of Global Private Banking og ansvarlig for investeringsområdet i Danske Bank.


Sådan gør du:

  • Du finder funktionen i mobilbanken under menupunktet ”Investeringer”.
  • Klik på ikonet med den blå graf ved siden af den samlede markedsværdi af dine investeringer. Herefter kan du scrolle ned og se andelen af bæredygtige investeringer i din portefølje.
  • Klikker du på ”Få mere at vide”, får du adgang til overblikket over de forskellige bæredygtighedsindikatorer nævnt ovenfor.

Vurderingen af, om investeringer er bæredygtige, er baseret på en model udviklet af Danske Bank. Læs mere om modellen i mobilbanken.

Bemærk, at ikke alle fonde rapporterer om andelen af bæredygtige investeringer i deres porteføljer. Dermed kan du godt have investeret i fonde, hvor andelen af bæredygtige investeringer står angivet til 0 pct., selv om der er investeringer i fondenes porteføljer, der opfylder Danske Banks kriterier for at blive klassificeret som bæredygtige investeringer.

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktivFå vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.