Selv et mindre månedligt beløb kan over tid vokse sig til en betydelig opsparing – og hvis du samtidig investerer pengene, bliver det muligt at få endnu mere ud af dem.

Det er selve essensen af Danske Månedsinvestering, som vi lancerede sidste år, og de første 5.000 danske kunder er nu hoppet ombord i løsningen. 

”Vi mærker en rigtig stor interesse, fordi det er en god og enkel måde at spare op på, og samtidig kan de fleste være med, fordi du kan investere helt ned til 350 kroner om måneden,” fortæller Tobias Møller, som er Chief Client Manager i Danske Bank.

Mange bække små …

VIDSTE DU, at en opsparing på 500 kr. om måneden på 15 år bliver til godt 130.000 kr. ved et årligt afkast på 4,75 pct. efter skat?

En graf der viser afkastEn graf der viser afkast

Kilde: Danske Bank. Se forudsætninger i bunden af artiklen.

Den mest populære fond af alle
Med Danske Månedsinvestering sparer du løbende op i fonde med aktier, obligationer eller en god blanding. Når først du har oprettet aftalen i mobilbanken, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt.

Efterhånden kan du vælge mellem næsten 50 forskellige fonde, og især en af dem skiller sig markant ud. Nemlig aktiefonden Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d.

”Det er uden sammenligning den fond, som flest kunder indtil videre har investeret i. Det er en såkaldt indeksfond, der investerer i et meget bredt udsnit af globale aktier, og dermed giver fonden en virkelig god risikospredning. Samtidig er de løbende omkostninger i fonden i den lave ende,” fortæller Tobias Møller. 

Også pæn interesse for bæredygtighed
Foreløbig har kunderne i Danske Månedsinvestering investeret langt flere penge i aktiefonde end i obligationsfonde, og der har blandt andet også været rift om fonde med danske og amerikanske aktier. 

Derudover fremhæver Tobias Møller den globale aktiefond Danske Invest Global Sustainable Future*.

”Fonden skiller sig ud, fordi den har et særligt fokus på bæredygtighed i sine investeringer, og det har vi også set en rigtig pæn interesse for,” siger han.

Sådan kommer du i gang

  • HVOR: Du opretter selv Danske Månedsinvestering i mobilbanken under Investeringer > Vælg investering.
  • HVOR MEGET: Investér fra helt ned til 350 kroner om måneden og op til 50.000 kroner.
  • HVORDAN: Det aftalte beløb bliver automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt.
  • HVOR BILLIGT: Du betaler hverken depotgebyr eller kurtage ved køb af fonde – kun ved salg.
  • LÆS MERE: Du kan læse mere om Danske Månedsinvestering her.

En nem alt-i-en-løsning 
Ønsker du at investere i en blanding af aktier og obligationer, kan du sagtens kombinere investeringer i flere forskellige fonde. Alternativt kan du vælge en balanceret fond, der investerer i begge dele. Det gælder fx Danske Invest June-fondene*. 

”I slutningen af 2023 blev June-fondene en del af investeringsuniverset i Danske Månedsinvestering, og siden har også ligget højt på listen over de mest populære fonde – måske fordi det er en hurtig og nem alt-i-en-løsning, og samtidig er de løbende omkostninger i June-fondene relativt lave for den type fonde,” siger Tobias Møller.

Bemærk, at de forskellige balancerede fonde i Danske Månedsinvestering har forskellige fordelinger mellem aktier og obligationer – og jo større andel aktier, jo højere samlet risiko. 

Den mest populære obligationsfond
Inden for obligationer er det også en nem ”alt-i-en-løsning”, som er mest populær – nemlig Danske Invest Mix Obligationer KL. Fonden investerer i et miks af danske og udenlandske obligationer på tværs af stats- og realkreditobligationer, indeksobligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. 

”Dermed opnår du en rigtig god risikospredning, og det er også vigtigt, når du investerer i obligationer. Hovedparten af fondens investeringer er dog i danske obligationer, som typisk hører blandt de mindst risikofyldte obligationer,” siger Tobias Møller.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

*Fordelt på hhv. Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK d og Danske Invest Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK. De fulde fondsnavne for June-fondene er Danske invest Allocation June Moderate Screened A dkk, Danske Invest Allocation June Balanced Screened A dkk, Danske Invest Allocation June Progressive Screened A dkk og Danske invest Allocation June Opportunity Screened A dkk.

FORUDSÆTNINGER FOR REGNEEKSEMPEL: Rådet for Afkastforventninger har for 2. halvår af 2023 estimeret det forventede årlige afkast fra globale aktier til 6,5% ved en tidshorisont på 11+ år. Da aktieindkomst på under 61.000 kr. (2024) bliver beskattet med 27%, har vi fastsat det årlige forventede afkast efter skat til 4,75% (0,73*6,5%). Det faktiske afkast kan afvige fra det forventede afkast, og det kan blive negativt. Beregningen er derfor ikke en indikation af det faktisk forventede afkast, men et kvalificeret skøn. Af de 130.256 kr. vil de 90.000 kr. være afkast efter skat (men før evt. handelsomkostninger).

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linket her (under ”dokumenter” for de pågældende fonde), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber. Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.