Kort fortalt

  • Især aktierne har sikret vores investeringsløsninger som fx Flexinvest Fri, Danske Porteføljepleje og Puljeinvest en god start på 2024.
  • Næsten alle vores investeringsløsninger har slået deres referenceindeks.
  • AKTIER: Fra recessionsfrygt til vækstoptimisme.
  • OBLIGATIONER: Har ikke udviklet sig som forventet.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Efter et rigtig godt 2023 for investorer i vores investeringsløsninger er 2024 fortsat i samme stil. Med positive afkast over hele linjen i årets første kvartal på tværs af blandt andet Flexinvest Fri, Danske Porteføljepleje og Puljeinvest.

Især aktierne er kommet stærkt ud af starthullerne i år med solide stigninger, mens obligationer har givet beskedne positive afkast.

Derfor er det også kunder med højest risikoniveau i deres investeringsløsning, som har fået de højeste afkast. Jo højere risikoniveau du har, jo større andel af aktier har du i dine investeringer.

Samtidig har 98 pct. af porteføljerne i vores investeringsløsninger i Danske Bank hidtil i år opnået et højere afkast end deres såkaldte referenceindeks – populært betegnet benchmark – som porteføljerne løbende bliver målt op imod for at vurdere, om de udvikler sig bedre eller dårligere end markedet generelt. Dette er opgjort før omkostninger i investeringsløsningerne. (Som investor kan du finde dit afkast i din kvartalsvise investeringsrapport fra Danske Bank).

Aktierne er ikke billige på de nuværende prisniveauer, men udvikler økonomien sig som forventet, kan det understøtte virksomhedernes indtjening og skabe grobund for yderligere kursstigninger.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.


Alt i alt ser chefstrateg Frank Øland gode forudsætninger for et fortsat godt år for investorer.

AKTIER: Fra recessionsfrygt til vækstoptimisme
De store aktiestigninger hidtil i år skyldes i høj grad, at økonomien bliver ved med at overraske til den positive side. Det er især amerikanske og japanske aktier, der er steget meget, mens kinesiske aktier og nye markedet har haft det svært.

USA leverer fortsat solide data for den økonomiske vækst, understøttet af et meget stærkt arbejdsmarked og fortsat robust forbrug. Det har især været servicesektoren, der har trukket væksten, men der er også kommet tegn på bedring i industrien. 

Senest har vi også set tegn på fremgang i den økonomiske vækst i Europa, der ellers havde et meget fodslæbende 2023, og i den tredje store økonomi – den kinesiske – ser vi også spæde tegn på fremgang trods fortsatte udfordringer for den vigtige kinesiske ejendomssektor.

”Sidste års frygt for en hård landing i global økonomi – dvs. en recession – er stort set taget af bordet, og i stedet er investorerne begyndt at spekulere i, at global vækst kan accelerere. Dertil kommer stærkere regnskaber end forventet fra virksomhederne i den seneste regnskabssæson tilbage i januar og februar, hvor nogle af de toneangivende amerikanske teknologiselskaber leverede meget høje vækstrater, og samlet set har det sendt aktierne videre i vejret i år efter de flotte stigninger i 2023,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Frank Øland. 

Kan være mere at komme efter, men …
Han forventer, at der kan være mere at komme efter på aktiemarkederne i år, selv om investorer ikke skal forvente stigninger i samme tempo som hidtil, og at markedet fremadrettet nok også vil være mere præget af perioder med gevinsthjemtagning og flere udsving.

”Aktierne er ikke billige på de nuværende prisniveauer, men udvikler økonomien sig som forventet, kan det understøtte virksomhedernes indtjening og skabe grobund for yderligere kursstigninger. Den største risiko lige nu er nok i virkeligheden, at det kan gå ’for godt’, så inflationen ikke kommer ned, og centralbankerne ikke får mulighed for at sænke renten,” vurderer han.

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktiv

OBLIGATIONER: Har ikke udviklet sig som forventet
Kigger vi på obligationsmarkederne, nyder investorer godt af det højere renteniveau set i forhold til årene med meget lave eller negative renter. Det sikrer højere løbende rentebetalinger fra obligationer, men til gengæld har investorer hidtil i år haft lidt modvind fra stigende renter, der har været ensbetydende med faldende obligationskurser.

”Vi har oplevet pæne rentestigninger, fordi de økonomiske vækstudsigter er forbedret, og inflationen ikke er aftaget lige så hurtigt, som de fleste investorer havde forventet ved årsskiftet. Dermed er der ikke udsigt til, at centralbankerne i Europa og USA kan sænke renterne lige så meget i 2024, som de finansielle markeder havde sat næsen op efter ved årets start,” siger Frank Øland.

Ved årets start var det fx markedsforventningen, at den amerikanske centralbank ville sænke renten 6-7 gange i år, mens der nu kun forventes en enkelt eller to rentenedsættelser af 0,25 pct. pr. gang.

Forventer mindre modvind fra rentestigninger herfra
Sænker centralbankerne renterne for hurtigt eller for meget, kan det fyre for meget op under den økonomiske aktivitet og sende inflationen i vejret igen – og det er centralbankernes skrækscenarie efter de seneste år med alt for høj inflation. 

”Men investorernes bristede forventninger til omfanget af rentenedsættelser har desværre været med til at presse markedsrenterne op og dermed obligationskurserne ned. Vi forventer dog, at markedsrenterne vil forblive tæt på de nuværende niveauer resten af året – ja faktisk en tand lavere – så der ikke kommer nævneværdig modvind fra yderligere rentestigninger. Modsat forventer vi dog heller ikke større medvind fra rentefald – men til gengæld kan investorer nyde godt af fornuftige løbende rentebetalinger,” forklarer chefstrategen.

Vær også opmærksom på risikoen

Frank Øland ser gode forudsætninger for et fortsat godt år for kunder i vores investeringsløsninger, men som altid er der også risici. Her beskriver han et par af de væsentligste:

  • Inflationen er fortsat en vigtig faktor. Fortsætter den ikke med at aftage som forventet i 2024, eller begynder den at stige igen, kan det give endnu mere usikkerhed om centralbankernes forventede rentenedsættelser i år – og det kan få negativ betydning for såvel renterne som investeringsklimaet.
  • En række geopolitiske konflikter kan eskalere – eller blusse op igen – og påvirke fx global handel eller de globale energiforsyninger. Aktuelt er især Mellemøsten et brændpunkt, ligesom de anstrengte forhold mellem USA og Kina konstant ulmer. Også det amerikanske præsidentvalg i november vil få meget opmærksomhed.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast, som kan blive negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.