Kort fortalt

  • Historisk set har europæiske small cap-aktier givet et langt højere afkast end europæiske mid og large cap-aktier.
  • Aktivklassen er omdrejningspunktet for aktiefonden Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d
  • Fonden har netop fået en prestigefyldt Lipper Fund Award som bedste af sin slags i Norden.
  • Mød de to porteføljeforvaltere og hør om deres jagt på fremtidens vindere.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Selv om større selskaber typisk får mest opmærksomhed, er det ikke altid der, du som investor får de højeste afkast. Det viser det europæiske aktiemarked med al tydelighed.

Siden 2001 har europæiske small cap-aktier således givet et afkast på 495 pct., mens det tilsvarende tal for europæiske mid og large cap-aktier er 182 pct. (se graf).

Small cap-aktier er dermed en rigtig attraktiv del af det europæiske aktiemarked og er også omdrejningspunktet for fonden Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d, som gennem mange år har investeret i aktivklassen med solid succes. Den aktivt forvaltede aktiefond har således netop modtaget en prestigefyldt Lipper Fund Award for bedste risikojusterede afkast på 10 års sigt blandt 40 forskellige fonde i Norden inden for europæiske small og mid cap-aktier. 

For den dygtige og grundige investor giver small cap-segmentet gode muligheder for at identificere oversete perler på aktiemarkedet. Christian Rasmussen, chefporteføljeforvalter.

 

Fokuserede selskaber i attraktive nicher
Men hvorfor har europæiske small cap-aktier givet et markant højere afkast end større europæiske selskaber? Det kan der ifølge Christian Rasmussen, chefporteføljeforvalter for Danske Invest Europa Small Cap, være flere årsager til:

”Small cap-selskaber er ofte meget fokuserede. Mens mange store virksomheder har aktiviteter inden for forskellige segmenter i deres branche, har mindre virksomheder tit et mere skarpt fokus. Det kan naturligvis øge risikoen ved et selskab, men opererer selskabet på et område med vækst, kan det samtidig give gode muligheder for at vokse med markedet,” fortæller han og fortsætter:

”Samtidig kan der inden for small cap-selskaber være attraktive nicher, hvor antallet af konkurrenter er begrænset, så der for veldrevne virksomheder er gode muligheder for at vinde markedsandele og vokse sig større.”

Small cap-aktier har givet det højeste afkast
Historisk set har europæiske small cap-aktier givet et markant højere afkast end større europæiske aktier (mid og large cap). Historiske afkast er dog ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative.


Mulighed for at finde oversete perler
Christian Rasmussen forvalter investeringerne i fonden sammen med seniorporteføljeforvalter Alexander Zola, og de har begge arbejdet med den nuværende strategi i fonden siden 2015. I den periode har fonden leveret et pænt merafkast i forhold til sit benchmark, og det er vel at mærke opgjort efter de løbende administrationsomkostninger i fonden (se graf nederst).

Ifølge chefporteføljeforvalteren er europæiske small cap-aktier på samme tid både attraktive og udfordrende:

”Mindre selskaber er ofte forsømte blandt analytikerne, der bruger flere kræfter på at analysere de store selskaber, og dermed kræver det tit et større benarbejde for os at sætte os ind i de enkelte small cap-selskaber. Til gengæld kan belønningen være stor, hvis vi formår at udvælge de rigtige selskaber til porteføljen. For den dygtige og grundige investor giver small cap-segmentet gode muligheder for at identificere oversete perler på aktiemarkedet,” siger han.

Fokus på selskaber i ”the sweet spot”
Danske Invest Europa Small Cap har omkring 60 forskellige selskaber i porteføljen. Porteføljeforvalternes ideer til investeringer kommer dels via datadrevet screening af markedet og dels via netværk og møder med selskaber. Eller ”feet on the street”, som Christian Rasmussen udtrykker det. 

Selv om fonden kan investere i selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. EUR, har porteføljeforvalterne især fokus på selskaber med en markedsværdi mellem 0,5 og 1,5 mia. EUR.

”Det synes vi er et sweet spot. Her er selskaberne typisk store nok til at have et fornuftigt fundament, da de har vist, at forretningen virker. Men samtidig flyver de ofte lidt under radaren med lav analysedækning blandt aktieanalytikere, de har som regel ingen investor relations-afdeling og deltager sjældent på investorkonferencer,” fortæller Christian Rasmussen.

Europæiske small cap-aktier er billige i øjeblikket

De seneste år har europæiske small cap-aktier haltet gevaldigt efter de større europæiske aktier. Siden begyndelsen af 2022 har afkastet fra small cap-aktier således været mere end 20 procentpoint lavere end afkastet fra mid og large cap-aktier. 

Det har medført, at europæiske small cap-aktier i øjeblikket er billigere prisfastsat end mid og large-cap målt på P/E (12m forward) – dvs. den pris, du som investor betaler pr. krones forventet indtjening i selskaberne i løbet af de kommende 12 måneder. Historisk set er det usædvanligt. Derudover er europæiske small cap-aktier også billigt prisfastsat i øjeblikket set i forhold til deres eget historiske gennemsnit (se graf herunder).

Small cap-aktier er normalt mere cykliske end large cap-aktier – dvs. at de bliver mere påvirkede af de økonomiske konjunkturer. De performer typisk bedst under et økonomisk opsving, og efter et meget fodslæbende 2023 for europæisk økonomi er der spæde tegn på fremgang for væksten i Europa. Samtidig har small cap-aktier typisk større eksponering mod deres hjemmemarkeder, så her kan højere vækst i Europa også give ekstra medvind til europæisk small cap. 

Aktiekursen blev mere end 10-doblet
Paradoksalt nok er drømmescenariet at identificere selskaber, der med tiden vokser så meget, at de ikke længere hører hjemme i fondens investeringsuniversers. Fremtidens vindere. Eller som chefporteføljeforvalteren udtrykker det:

”Selv verdens største selskaber har været små engang”.

Som eksempel nævner han et svensk industriselskab, som fonden investerede i for 10 år siden – en såkaldt serial acquirer (serieopkøber), som løbende foretager opkøb af andre selskaber inden for industrisektoren. I 2021 blev aktien solgt ud af porteføljen igen, efter kursen var mere end 10-doblet, og selskabet var vokset ud af small cap-universet.  

Det kan godt være, at selskaberne ikke har store investor relations-afdelinger, men til gengæld har vi mobilnummeret på CEO’en i de fleste af de selskaber, som vi har investeret i.  Alexander Zola, seniorporteføljeforvalter.

 

Har mobilnummeret på de fleste CEO’s
Porteføljeteamet har fokus på at finde selskaber, som har nogle strukturelle medvinde og høj kvalitet, og som de vurderer kan gøre det godt på fem års sigt.

”I øjeblikket har vi blandt andet en stor overvægt af selskaber inden for software og medtech, hvor der efter vores vurdering er mange spændende selskaber, der er attraktivt prisfastsat. Generelt følger vi en bottom up-tilgang med fokus på de interessante langsigtede investeringscases – vi sammensætter ikke vores portefølje ud fra mere kortsigtede udsving i de økonomiske konjunkturer. Jagten på de gode langsigtede investeringscases ligger dybt i fondens DNA,” siger seniorporteføljeforvalter Alexander Zola.

En fordel ved at investere i mindre selskaber er også, at porteføljeteamet har bedre adgang til selskabernes topledelser.

”Det kan godt være, at selskaberne ikke har store investor relations-afdelinger, men til gengæld har vi mobilnummeret på CEO’en i de fleste af de selskaber, som vi har investeret i. Vi har en meget direkte adgang, som man sjældent har i samme omfang med store selskaber,” fortæller Alexander Zola.

Vær opmærksom på risikoen
Trods porteføljeforvalternes grundige og selektive udvælgelse af aktier samt deres store fokus på risikospredning er der altid en betydelig risiko forbundet med en investering i aktier. Dels en overordnet markedsrisiko, dels en selskabsspecifik risiko i forhold til udviklingen i de enkelte selskaber i porteføljen.

Som investor skal man yderligere være opmærksom på, at small cap-aktier som regel er mindre likvide end store selskaber, og at det i perioder kan medføre større kursudsving end for aktiemarkedet generelt.

Hvis du vil investere i fonden
Du kan selv investere i Danske Invest Europa Small Cap i netbanken eller mobilbanken – herunder også i Danske Månedsinvestering, hvor du hurtigt og enkelt kan oprette en automatisk månedlig investering i fonden for helt ned til 350 kroner om måneden. Når først du har oprettet aftalen, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned. Læs mere om Danske Månedsinvestering her

Fonden har slået sit benchmark
Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d har de seneste 10 år opnået et højere akkumuleret afkast end sit benchmark, opgjort efter løbende administrationsomkostninger i fonden. Christian Rasmussen og Alexander Zola har begge arbejdet med den nuværende strategi i fonden siden 2015. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative.
Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på linket her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.