ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


1. Bredere funderet vækst er positivt for global økonomi
Global økonomi har det godt. Flere indikatorer tyder på, at fremstillingssektoren er ved at komme op i omdrejninger, efter sektoren har ligget underdrejet siden det store boom i vareefterspørgslen under Covid-19. Det er positivt, hvis væksten bliver mere bredt funderet, i stedet for at den primært drives af servicesektoren. Samtidig er der tegn på økonomisk fremgang i Europa, efter USA længe har været den primære drivkraft for økonomien – og det er også rigtig positivt.

Vi anbefaler investorer at øge eksponeringen mod europæiske aktier, hvor vi sammen med japanske aktier ser det bedste afkastpotentiale i den kommende tid. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank

2. Aktier ser fortsat mere interessante ud end obligationer
Den forventede bedring i fremstillingssektoren understøtter den bløde landing for global økonomi, og den er også en understøttende faktor for aktier. Indtjeningen i virksomhederne har været god i første kvartal af året, og med en fremstillingssektor, som kommer op i gear, er der grund til at tro, at det kan fortsætte.

De positive udsigter for økonomien betyder dog også, at vi ikke forventer de store fald i markedsrenterne, og dermed forventer vi heller ikke store kursgevinster på obligationer. Vi ser derfor i øjeblikket et større potentiale i aktier end i obligationer – præcis som vi også gjorde ved seneste Investor Outlook for tre måneder siden.

3. Færre rentenedsættelser behøver ikke være et problem 
Inflationen har vist sig lidt mere besværlig at få bugt med, end både investorer og centralbanker havde regnet med – ikke mindst i USA. Derfor er der udsigt til færre rentenedsættelser fra centralbankerne i år, end vi forventede ved årsskiftet. Der er dog fortsat grund til at tro, at inflationen gradvist kommer ned på målsætningen på 2 pct., og så længe de lidt færre rentenedsættelser grundlæggende er et symptom på en økonomi, som klarer sig fint, og ikke løbsk inflation, er det understøttende for aktier.


Den europæiske fremstillingssektor kan være på vej op i gear, hvilket kan gøre global økonomi lidt mindre afhængig af amerikansk vækst. Her en fabrik for det franske selskab Christel. Foto: Sebastien Bozon/AFP/Ritzau Scanpix.

4. Europæiske aktier kan nyde godt af vendingen i fremstillingssektoren
Europæisk økonomi har været præget af en fremstillingssektor i recession, og det har især ramt industritunge lande som Sverige og Tyskland. Vi ser dog tegn på en vending i fremstillingssektoren, hvilket vil være positivt for det cykliske europæiske marked. Indtjeningsrecessionen ser også ud til snart at være ovre for de europæiske virksomheder, og vi anbefaler derfor at øge eksponeringen mod europæiske aktier, hvor vi sammen med japanske aktier (se nedenfor) ser det bedste afkastpotentiale i den kommende tid.

5. Japanske aktier har mere at byde på
Vi ser fortsat potentiale i det japanske aktiemarked. Erhvervstillidsindikatorerne går den rigtige vej, og forbrugertilliden er ligeledes forbedret. Dertil er de japanske selskaber blevet mere aktionærvenlige med blandt andet øgede udbytter og en række reformer, der kan bidrage til øget produktivitet i virksomhederne og en bedre konkurrenceevne. En svækkelse af yen har kostet for udenlandske investorer, men fremadrettet forventer vi en svag styrkelse af yen, da den japanske centralbank forventes at stramme pengepolitikken lidt, samtidig med at den bliver lempet i USA og Europa.VIDSTE DU, at du løbende kan spare op i fonde med fx europæiske og japanske aktier?

Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du hurtigt og enkelt oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde – fx fonde med europæiske og japanske aktier. Kom i gang for helt ned til 350 kroner om måneden.

Når først du har oprettet aftalen, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt. Læs mere om Danske Månedsinvestering her

Du finder Danske Månedsinvestering i din mobilbank under Investeringer > Services.

6. Amerikansk økonomi kan være på vej ned i gear 
I en lang periode har der været ingen over og ingen ved siden af USA, når det kommer til økonomisk styrke. På det seneste har der dog været små svaghedstegn fra tillidsindikatorer og arbejdsmarkedet, som tyder på, at økonomien er ved at sænke tempoet en smule. Det behøver som sådan ikke være et problem, så længe væksten ikke falder dramatisk – men vi forventer, at amerikansk økonomi får svært ved at overraske positivt i den kommende tid.

Efter amerikanske aktier i en længere periode har været et af de aktiemarkeder, hvor vi så det bedste afkastpotentiale, ser vi derfor mere interessante muligheder i Europa og Japan i den kommende tid. Ikke desto mindre anbefaler vi fortsat, at amerikanske aktier udgør omkring halvdelen af dine aktieinvesteringer, da USA er verdens vigtigste økonomi og verdens største aktiemarked. Indtil for nylig har vi dog anbefalet, at de udgjorde lidt mere end halvdelen.

7. Vores foretrukne tilgang til emerging markets
Selv om der har været tegn på lidt bedring i kinesisk økonomi, ser vi fortsat en betydelig risiko ved kinesiske aktier i form af både økonomisk og geopolitisk usikkerhed, hvor handelskonflikten med især USA langt fra er slut. Det medvirker også til, at vi er ret skeptiske i forhold til emerging markets-aktier i øjeblikket, hvor kinesiske aktier vægter tungt. En investering i emerging markets-obligationer (EMD) giver en meget lavere eksponering mod Kina og tilbyder en attraktiv rente, og det er derfor vores foretrukne eksponering mod emerging markets i øjeblikket.

LÆS OGSÅ: ”Et rigtig godt valg, hvis du jagter muligheden for højere afkast”

8. Det gælder om at have en cyklisk tilgang til sektorer
Med udsigt til fremgang for fremstillingssektoren anbefaler vi at have ekstra fokus på cykliske aktiesektorer – dvs. de sektorer, som normalt er mest konjunkturfølsomme og får mest medvind i perioder med økonomisk fremgang i fremstillingssektoren. Det gælder især industrisektoren og råvaresektoren. Derudover ser vi fortsat kommunikationsservice som en sektor med stort potentiale, da indtjeningsmomentum er stærkt, og reklameindtægterne kan få et løft af kampagnerne op til det amerikanske præsidentvalg. Modsat kan præsidentvalget tynge sundhedssektoren, hvis sektoren endnu engang kommer i negativt fokus på grund af de høje sundhedsudgifter i det amerikanske samfund.


Et Donald Trump-rally i South Bronx i New York. Den politiske usikkerhed i USA kan få stadig større fokus på de finansielle markeder frem mod præsidentvalget i november i år. Sonia Moskowitz Gordon/Zuma/Ritzau Scanpix.

9. Der kan være meget støj på de finansielle markeder – men se igennem det
Til november skal amerikanerne til valg, og de to kandidater, Donald Trump og Joe Biden, vil kæmpe om, hvem der kan gøre mest for amerikanerne. Det kan betyde, at vi vil se forskellige (og måske farverige) udmeldinger frem mod valget, som kan sende aktier og renter både den ene og den anden vej. Det er dog mest sandsynligt, at når først den nye præsident er valgt, så falder tingene lidt til ro igen.

Der er desværre fortsat uroligheder i Mellemøsten og krig i Ukraine. Særligt konflikten i Mellemøsten kan få olieprisen til at stige, og aktierne og renterne kan også blive påvirket. Disse effekter forsvinder dog over tid, da udviklingen i oliepris, aktier og renter på sigt er drevet af mere fundamentale forhold som fx vækst og inflation. Derfor er det som investor vigtigt at kunne se igennem den meget støj, der til tider kan være på de finansielle markeder, og holde fast i sin investeringsstrategi.

10. En veldiversificeret portefølje er vigtig
En god spredning af dine investeringer er altid vigtig – og når det økonomiske udfaldsrum er stort, er det om muligt endnu vigtigere. En veldiversificeret portefølje bør både indeholde aktier, obligationer og evt. alternative investeringer – og risikospredningen inden for aktier bør både være inden for sektorer og regioner, men også inden for investeringsstile som fx vækst og value. 

Vækstaktier er selskaber, hvor forventningen til den fremtidige indtjening er høj, og prisfastsættelsen derfor også er til den høje side – blandt andet målt på hvad man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne (P/E) – mens valueaktier har lavere vækst og er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked. Når væksten i økonomien er høj, inflationen måske lidt for høj og renterne dermed høje, er der potentiale for, at valueaktier kan outperforme vækstaktier. Modsat vil vækstaktier typisk være en god investering i et scenarie, hvor recessionsfrygten kommer igen.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.