Kort fortalt

  • Globale investorer har det seneste år fået øjnene op for japanske aktier.
  • De fleste danske investorer holder sig dog stadig tilbage.
  • Vi ser gode forudsætninger for en fortsat positiv kursudvikling.
  • Den japanske yen kan potentielt blive en medspiller i stedet for en modspiller.

SE FORSLAG TIL RELEVANTE AKTIEFONDE i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Det japanske aktiemarked slog for nogle uger siden en mere end 34 år gammel rekord. Så lang tid har det nemlig taget for Nikkei-indekset at komme tilbage til topniveauet fra 1989, hvor boblen i den japanske økonomi pludselig brast. Hvis du købte Nikkei-indekset på toppen i 1989, så kunne du nu endelig sælge uden tab – for første gang i 12.473 dage.

Den gamle 1989-rekord for Nikkei lød på 38.915,87 – og siden er indekset også strøget over 40.000 for første gang nogensinde, for siden at være faldet lidt tilbage igen. 

Hvorfor sker det så netop i år? Det sker, fordi Japan igen er blevet en positiv historie, som tiltrækker sig stigende interesse. Guldfeberen er dog slet ikke som i 1989. Faktisk er japanske aktier stadig billige. Værdiansættelsen er en del lavere end fx amerikanske aktier og en brøkdel af, hvad den var for japanske aktier tilbage i 1989.

LÆS OGSÅ: Trump kan blive en god præsident for investorerDen 4. marts var en særlig dag i Tokyo, da det japanske Nikkei-indeks for første gang nogensinde lukkede i over 40.000. Foto: Kimimasa Mayama/EPA/Ritzau Scanpix.

6 grunde til at japanske aktier er interessante
Der er flere elementer, som tilsammen gør Japan interessant her i 2024: 

FOR DET FØRSTE har Japan endelig lagt deflationen bag sig. Mens den høje inflation efter Covid-19 var en forbandelse i resten af verden, så var det en velsignelse for Japan, der efter årtiers kamp mod deflation endelig har inflation og lønvækst igen. Dette års lønforhandlinger ser endda ud til at resultere i de højeste lønstigninger i mere end 30 år. Det forventes at kunne understøtte privatforbruget og giver lidt ekstra dynamik i et arbejdsmarked, der har kæmpet med stagnerende lønninger.

FOR DET ANDET er der sket en kulturændring i Japan. Hvor det fx tidligere har været nærmest uacceptabelt at afskedige medarbejdere i Japan, så er det i dag langt mere acceptabelt, at afskedigelser kan være nødvendige, og at det endog kan bruges til at effektivisere virksomheder.

FOR DET TREDJE er de japanske eksportvirksomheder blevet mere konkurrencedygtige – ikke mindst som følge af den svage yen. Vi forventer, at valutaen vil styrkes i takt med, at centralbanken i Japan så småt begynder at stramme den ultralempelige pengepolitik – men dog ikke så meget, at det for alvor vil gå ud over virksomhedernes konkurrenceevne. Bank of Japan vil måske allerede i næste uge hæve renten og gå bort fra negative renter. Samtidig vil de så sandsynligvis fjerne deres rentekurvekontrol (mål for den 10-årige rente). Det kan også være, at de venter til rentemødet i april. Vi forventer faktisk, at man som udenlandsk investor kan se frem til at få en gevinst både på aktiemarkedet og på styrkelsen af valutaen.

FOR DET FJERDE nyder Japan godt af den geopolitiske situation, hvor investorer allokerer deres asiatiske porteføljer væk fra Kina. Det er vores forventning, at Kina vil forblive uelsket hos investorerne et godt stykke tid endnu, og så vil de kigge efter andre muligheder i Asien.

FOR DET FEMTE er der kommet et øget fokus på mere effektiv ledelse og et øget investorfokus i de japanske virksomheder. Det har der ganske vist været talt om i årtier, men nu sker der endelig noget. Der er kommet mere fokus på kapitalomkostninger, og der investeres i mindre grad i krydsejerskaber til højre og venstre. Hvor virksomhederne tidligere udbetalte ganske beskedne udbytter, er udbyttegraden steget til knap 30 pct. og er fortsat stigende. En udbytteprocent mellem 30 og 50 pct. betragtes normalt som sundt, men det kommer naturligvis altid an på de aktuelle investerings- og vækstmuligheder. 

SIDST MEN IKKE MINDST er det blevet mere normalt at se opkøb af virksomheder, hvor en ny og mere effektiv ledelse indsættes. Det er også med til at gøre den eksisterende ledelse mere skarp, når de ved, at hvis de ikke driver virksomheden effektivt, så bør de nok kigge sig godt over skulderen.

Vi vil gerne have danskerne til at interessere sig lidt mere for Japan – ikke mindst når de investerer. Japan fylder forsvindende lidt i de fleste danskeres porteføljer og i danskernes bevidsthed.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

Danske investorer holder sig fortsat væk
Japan har selvfølgelig også udfordringer. Mange vil pege på demografien med en skrumpende befolkning og arbejdsstyrke som en stor udfordring. Men produktivitetsudviklingen er vigtigere (for aktiemarkedet) end udviklingen i arbejdsstyrken. En skrumpende befolkning er en udfordring, men samtidig er det også en drivkraft for innovation og digitalisering. Det har også været medvirkende til at gøre Japan til en markedsleder indenfor automatisering. 

Vi vil gerne have danskerne til at interessere sig lidt mere for Japan – ikke mindst når de investerer. Japan fylder forsvindende lidt i de fleste danskeres porteføljer og i danskernes bevidsthed. Når vi kigger ned i vores kunders porteføljer, så har de kunder, der selv investerer, i gennemsnit under 1 pct. investeret i Japan, selv om det er verdens 4. største økonomi og verdens næststørste aktiemarked.

Det er ærgerligt, for Japan er ikke kun en god mulighed for diversifikation. Her i 2024 er det også blevet et attraktivt aktiemarked med gode muligheder for at levere pæne afkast. 

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktivSådan kan du investere i japanske aktier

Overvejer du at investere i japanske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde i netbanken og mobilbanken:

Danske Invest Japan, klasse DKK d
Lokal forvalter håndplukker aktierne
Fonden bliver forvaltet af den japanske kapitalforvalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management, som i mere end 25 år har rådgivet udenlandske kunder om investeringer i japanske aktier og har opbygget et stort lokalt netværk. Danske Invest Japan har de maksimale 5 stjerner hos analysehuset Morningstar, og du kan også investere i fonden i Danske Månedsinvestering. 

Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
Bred eksponering mod japanske aktier
Fonden er en indeksfond, der giver en bred eksponering mod det japanske aktiemarked, men med et særligt fokus på bæredygtighed. Fonden har en reduktion af CO2-emissioner som sit bæredygtige investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål, og investeringerne følger derfor et særligt klimaindeks for japanske aktier (MSCI Japan Climate Change Index). Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Yoshio Tsunoda/Shutterstock/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter”), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest Japan

Danske Invest Index Japan Restricted
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.