Kort fortalt

Investering handler i bund og grund om opsparing.
Selv med et beskeden månedligt beløb kan du komme godt i gang.
500 kr. om måneden bliver på 15 år til godt 130.000 kr. ved et årligt afkast på 4,75 pct.
 Med Danske Månedsinvestering kan du investere automatisk.

Mange danskere vil gerne investere, men har svært ved at komme i gang. Det er investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersens erfaring, efter han i mere end 30 år har rådgivet kunder i Danske Bank om investeringer. Men som han understreger, kræver det hverken en stor viden eller en stor formue at begynde som investor.

”Selv med et beskedent månedligt beløb kan du komme godt i gang,” fastslår han.

Vi har bedt ham give sine vigtigste råd til potentielle nye investorer og sit bud på, hvad der kan være gode investeringer at begynde med.

Mange mennesker går og venter på det helt rigtige tidspunkt at investere, og så ender de i værste fald med aldrig at få investeret.  Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

Hvis du skulle give dine vigtigste råd om investering ...
”Så ville jeg starte med at fortælle, at investering i bund og grund handler om opsparing. Om at lægge lidt penge til side nu for at få nogle gode muligheder senere i livet – og at en fornuftig investering på sigt kan gøre det muligt for dig at få meget mere ud af din opsparing. Betragt ikke investering som et mål i sig selv, men som et middel til at nå andre mål. 

Derudover ville jeg fortælle, at du ikke behøver en ph.d. i økonomi for at komme i gang med at investere, og at selv et beskedent månedligt beløb over tid kan gøre en betydelig forskel. Med 500 kr. om måneden kan du fx investere dig til omkring 130.891 kr. på 15 år, hvis du får et gennemsnitligt årligt afkast på 4,75 pct.* efter skat,” siger Lars Skovgaard Andersen.

VIDSTE DU, at du med Danske Månedsinvestering automatisk kan investere et fast beløb hver måned i en eller flere fonde med aktier, obligationer eller en god blanding? Du kan investere for helt ned til 350 kroner om måneder. Læs mere her.

Hvis du kun måtte anbefale én investering ...
”Vil du investere i aktier, vil jeg foreslå dig at være ydmyg og starte med at investere i en global aktiefond i stedet for at forsøge at håndplukke udvalgte vinderaktier. Det kan fx være en såkaldt indeksfond, der investerer i et meget bredt udsnit af globale aktier. Det sikrer dig en god spredning af din risiko, selv om aktiemarkedet selvfølgelig stadig kan bevæge sig både op og ned. Vil du investere i obligationer, kan en bred obligationsfond tilsvarende være et godt sted at begynde.

På længere sigt giver aktier det højeste forventede afkast, men giver også den største risiko for tab. Den rigtige investering vil altid afhænge af den enkelte persons tidshorisont og risikoprofil.”

Hvis du skulle advare imod den største fejl inden for investering ...
”Så ville jeg advare imod at vente for længe med at komme i gang med at investere. Husk, at investeringer over tid har givet et bedre afkast end en kontant opsparing i banken, og det forventer vi også fremover, selv om der selvfølgelig også er en risiko for tab.

Mange mennesker går og venter på det helt rigtige tidspunkt at investere, og så ender de i værste fald med aldrig at få investeret. Vi kender aldrig det perfekte tidspunkt at investere på forhånd – det kender vi kun, når vi ser i bakspejlet. Min grundholdning er derfor, at jo før du kommer i gang som ny investor, jo bedre for dig på sigt."Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

*Rådet for Afkastforventninger har for 2. halvår af 2023 estimeret det forventede årlige afkast fra globale aktier til 6,5% ved en tidshorisont på 11+ år. Da aktieindkomst på under 58.900 kr. (2023) bliver beskattet med 27%, har vi fastsat det årlige forventede afkast efter skat til 4,75% (0,73*6,5%). Det faktiske afkast kan afvige fra det forventede afkast, og det kan blive negativt. Beregningen er derfor ikke en indikation af det faktisk forventede afkast, men et kvalificeret skøn. Af de 130.891 kr. vil de 90.000 kr. være afkast efter skat (men før evt. omkostninger ved køb og salg af aktier).

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.