Krigen i Ukraine: Nyheder, spørgsmål og svar

Danske Bank følger krigen i Ukraine tæt, og vores tanker går til alle, der er påvirket af den.

Følg med i vores perspektiver på krigen og dens konsekvenser, og få svar på nogle af de vigtige spørgsmål.

Seneste nyt

D. 25.03.2022: Begrænsninger for russiske værdipapirer i Danske Bank

D. 25.03.2022Lav risiko for recession - her og nu

D. 21.03.2022: Chefstrateg: Usikkerheden er blevet mindre

D. 04.03.2022: Krigen rammer ikke boligmarkedet

Situationen i Ukraine er en menneskelig tragedie, men har også økonomiske konsekvenser. Lige nu har det dog ikke betydning for det danske boligmarked, lyder det fra Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen. Se hendes vurdering af boligmarkedet i denne video.


40195d1a-36b7-4041-8d25-8b7e0f6b03f1

 

D. 04.03.2022: UPDATE på krigens betydning for aktierne og økonomien

D. 03.03.2022Vi ekskluderer statsobligationer og statsejede selskaber fra Rusland

Investering og aktier

 • Vil det være klogest at sælge mine investeringer som følge af krigen i Ukraine?

  Det er helt forståeligt, at den dramatiske situation i Ukraine fylder rigtig meget i mange investorers bevidsthed, men generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres investeringer og afvente udviklingen i den kommende tid. Trods krigen i Ukraine er vi fortsat fortrøstningsfulde i forhold til de finansielle markeder i 2022.
  Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 • Er det et godt tidspunkt at investere nu, efter aktiekurserne er faldet i år som følge af blandt andet krigen i Ukraine?

  Hvis du vælger investeringer, der passer til din investeringsprofil, herunder din tidshorisont og risikovillighed, er det som udgangspunkt altid et fint tidspunkt at investere sin opsparing, og det gælder også nu. Vi advarer dog mod at investere ud fra en forventning om at opnå en hurtig gevinst. Aktierne kan sagtens falde yderligere i de kommende dage og uger, men modsat kan det også pludseligt gå hurtigt den anden vej.
  Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 • Hvad kan jeg forvente af aktiemarkederne den næste tid?

  På kort sigt ser vi en øget risiko for kursudsving på de finansielle markeder, afhængig af udviklingen i Ukraine og sanktionerne mellem Vesten og Rusland. På 3-6 måneders sigt forventer vi dog, at aktiekurserne vil være højere, end de er i dag, selv om der selvfølgelig ingen garantier er for det.
  Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 • Hvad gør Danske Bank for at sikre, at mine penge ikke investeres i Rusland?

  I Danske Bank har vi valgt at ekskludere russiske statsobligationer og aktier i statsejede russiske selskaber som fx Gazprom fra vores investeringsporteføljer og -produkter, herunder også Danske Invest-fonde. I den kommende tid vil vi derfor arbejde på at frasælge disse investeringer i det omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet. Det kan du læse mere om her.

  I indeksfonde fra Danske Invest, der automatisk følger investeringerne i udvalgte indeks for globale aktier eller emerging markets-aktier, vil alle russiske aktier blive solgt så snart som muligt, da russiske aktier vil blive fjernet fra disse aktieindeks den 9 marts 2022.

  Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 • Hvad vil der ske med Danske Invest-aktiefondene med fokus på Rusland samt Østeuropa, hvor russiske aktier udgør en væsentlig del af investeringsuniverset?

  Det er blevet besluttet at afvikle fondene, da de ikke matcher vores politik for ansvarlige investeringer og ikke længere forventes at kunne levere den ønskede værdiskabelse for investorerne. 

  Den fortsatte eskalering af krigen i Ukraine og de medfølgende restriktioner og sanktioner mod Rusland giver udfordringer for likviditeten i – og afvikling af handler med – fondenes aktiver. Derudover er fondenes formuer under forvaltning begrænset og forventes ikke øget i den nærmeste fremtid, og en række investeringer relateret til Rusland er blevet føjet til listen over investeringer, som ikke lever op til Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Fremadrettet kan det samlet set gøre det svært at sikre en tilstrækkelig god diversifikation i fondenes investeringer. 

  Hvis du har investeret en af disse fonde, vil du modtage et brev om, hvordan afviklingen vil forløbe.

 • Seneste investeringsartikler

  25.03.2022: Begrænsninger for russiske værdipapirer i Danske Bank

  21.03.2022: Chefstrateg: Usikkerheden er blevet mindre

  03.03.2022: Vi ekskluderer statsobligationer og statsejede selskaber fra Rusland

  28.02.2022: Chefstrateg: Hold hovedet koldt som investor

  28.02.2022: Danske Invest Østeuropa er lukket for handel på grund af nedlukningen af det russiske aktiemarked

  04.03.2022: UPDATE på krigens betydning for aktierne og økonomien

  Dybdegående analyser

  Dyk ned i detaljerede rapporter fra vores analyseafdeling, som dækker en lang række markeder og økonomier.

  Gå til Danske Research

Forbrug og privatøkonomi

 • Kan jeg overføre penge til Rusland eller modtage penge fra Rusland?

  I Danske Bank har vi besluttet, at vi indtil videre ikke gennemfører nye betalinger, der involverer Rusland, Belarus og Donbas-regionen. Det betyder, at du indtil videre ikke kan sende eller modtage penge til og fra de pågældende områder.

  Den fortsat ustabile situation på grund af krigen i Ukraine og de finansielle sanktioner, der er implementeret, gør det i stigende grad vanskeligt for os at hjælpe vores kunder med betalinger til og fra disse områder, og vi vil fokusere på at hjælpe kunder, der allerede har sendt eller modtaget betalinger til områderne – og samtidig sikre, at vi til enhver tid overholder alle sanktioner.
  Selvom vi gør, hvad vi kan under de vanskelige forhold, kan vi dog fortsat ikke garantere, at igangværende betalinger kan gennemføres. Visse igangværende betalinger vil tage længere tid at gennemføre end normalt, og kunderne kan blive bedt om yderligere oplysninger, mens andre betalinger vil blive afvist.

  Vi er selvfølgelig klar over, at det kan være en meget vanskelig situation for vores kunder, men beslutningen er truffet for at nedbringe den usikkerhed, der er omkring disse betalinger. Vi følger fortsat udviklingen nøje og arbejder hårdt på at tilpasse vores service i takt med, at forholdene ændrer sig.
 • Hvorfor stiger gaspriserne, og hvordan påvirker det min økonomi?

  Rusland er klart det land vi er mest afhængige af at kunne få gas fra i EU, og siden de invaderede Ukraine er risikoen for, at der vil blive lukket ned for gasforsyningen til Europa steget betragteligt, og det har fået gaspriserne til at stige yderligere. 

  Gaspriserne er generelt steget i løbet af 2021, og ikke kun i kølvandet på invasionen. Det skyldes flere faktorer, herunder at vi ikke havde så meget gas på lager som normalt, og at man i stigende grad var nødt til at bruge gas for at producere el, blandt andet fordi der ikke blev produceret så meget af den grønne strøm fra især nordisk vind- og vandkraft. Derudover var russerne allerede sidste år mere tilbageholdende med at levere gas end normalt. 

  Det betyder ikke mindst, at de ca. 400.000 husstande der fyrer med gas derhjemme oplever at varmeregningen er blevet langt dyrere at betale. For en gennemsnitsfamilie med gasfyr, der bor i parcelhus, er ekstraregningen denne vinter i mange tilfældet løbet op i 2-3.000 kroner mere om måneden end man har været vant til. 

  De stigende gaspriser har det også med at sætte sig i elprisen, og derfor vil mange også opleve at modtage væsentligt større elregninger end normalt. 

  Der er i sagens natur enormt stor usikkerhed om hvor prisen er til næste vinter, men lige nu forventer vi ikke, at priserne på gas for alvor kommer ned igen når vi rammer næste fyringssæson.

  Læs også: Stor efterspørgsel på udskiftning af gasfyr

 • Kommer dagligvarerne til at stige i pris?

  Generelt har detailhandlen herhjemme været meget tilbageholdende med at sende regningen for de stigende råvarepriser videre til forbrugerne. Det skyldes blandt andet, at konkurrencen på dagligvaremarkedet er forholdsvist hård herhjemme, og at råvarerne i sig selv kun udgør en mindre del af den samlede pris (løn, transport, skat og den slags fylder typisk meget). Vi forventer dog så småt at se stigende priser på flere dagligvarer herhjemme, om end det ikke er relateret direkte til krigen i Ukraine, men snarere forhold der har gjort sig gældende også før invasionen – så som de stigende fødevarepriser og det pressede arbejdsmarked. 
 • Bliver mange varer dyrere på grund af krigen?

  Det er først og fremmest energi der bliver dyrere. Vi importerer generelt ikke særligt mange forbrugsvarer fra hverken Rusland eller Ukraine ud over olie og gas. Stigende råvarepriser – især hvis de er høje længe – kan dog sætte sig i prisen på andre varer.
 • Kan jeg betale med Mastercard eller Visa i Rusland?

  Mastercard og Visa har indført restriktioner, der begrænser brugen af deres betalingskort i russisk sammenhæng. Som udgangspunkt kan kort udstedt i Rusland slet ikke benyttes, mens alle andre Mastercard og Visa-kort ikke kan benyttes i Rusland eller på russiske hjemmesider. Dette kan dog løbende ændres, og vi henviser derfor til Visa og Mastercards egne udmeldinger her:

IT sikkerhed

 • Hvilken risiko er der for at bankkunder bliver ramt af cyber-angreb?

  Vi ser en øget risiko, som inkluderer men ikke er begrænset til finanssektoren. Vi tager den øgede trussel ganske alvorligt og har allerede gjort et stort stykke arbejde, som fortsætter for at opretholde bankens robusthed og beskytte vores systemer. 
 • Hvad kan jeg som bankkunde selv gøre for at øge min egen IT-sikkerhed?

  Vi råder generelt alle vores kunder, medarbejdere og samfundspartnere til at udvise forsigtighed og huske, at alle spiller en vigtig rolle digitalt. Vi minder om rådene til en sikker digital hverdag om eksempelvis at undgå at åbne vedhæftede filer fra ukendte kilder og lade være med at tilslutte USB-stik. Vi er alle en del af cybersikkerhedsforsvaret og må alle tage del i beskyttelsen af it-systemer og infrastruktur. 

  Du kan også læse vores generelle råd til at færdes sikkert på nettet her: Bliv mere sikker på nettet (danskebank.dk)

Hvad gør Danske Bank?

 • Hvordan støtter Danske Bank op om de internationale sanktioner mod Rusland?

  Som bank og en del af det globale finansielle system har Danske Bank en vigtig rolle at spille med hensyn til at sikre, at de sanktioner, der pålægges Rusland, bliver gennemført rettidigt og hensigtsmæssigt.

  Derfor overholder vi naturligvis sanktionerne indført af FN, EU og Storbritannien samt amerikanske sanktioner.

  Få overblik over sanktionerne

 • Hvad gør Danske Bank for at sikre at mine penge ikke investeres i Rusland?

  Vi har ingen fysisk tilstedeværelse i Rusland, og russiske aktiver indgår ikke i bankens treasury-aktiviteter (kapital og likviditet) – og vi vil hverken erhverve eller investere i sådanne aktiver.

  Vi ekskluderer desuden russiske statsobligationer og russiske statsejede virksomheder fra investeringsporteføljer og -produkter. Det sker i det tempo og omfang, der er muligt i forhold til vores kontraktlige forpligtelser og mandater, godkendelse i investeringsfonde etc. og andre formelle godkendelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet.

  Læs mere: Krigen i Ukraine: Det gør Danske Bank
 • Hvordan hjælper I jeres privatkunder nu og her?

  Krigen påvirker den globale økonomi, og det kan også få konsekvenser på individniveau. Som bank rådgiver vi gerne vores kunder om, hvad krigen kan betyde for investeringer og for boligmarkedet, og hvordan de bør forholde sig.

  Følg med her på siden eller læs mere her: Krigen i Ukraine: Det gør Danske Bank

Seneste nyheder fra Danske Invest

Få seneste nyt fra fondene og perspektiver på investering.

Se seneste nyt

Er du erhvervskunde?

Få overblik over, hvordan krigen i Ukraine kan påvirke dig som erhvervskunde.

Læs mere

Alt om investeringer

Få analyser og seneste nyt om investering, og tilmeld dig nyhedsbrevet Investeringsnyt.

Gå til Investeringsnyt

Læs også


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.